คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KTB

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9391-6
เว๊บไซต์ http://www.ktb.co.th
ราคาหุ้น 10.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 13,975,392,833
No. ShareHolder (KTB) วันที่ 09/04/20 วันที่ 24/04/19 วันที่ 08/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน7,696,248,83355.07% 7,696,248,83355.07% 7,696,248,83355.07%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด844,975,4606.05% (-0.40)901,324,9096.45% (-0.15)921,926,5406.60%
3STATE STREET EUROPE LIMITED353,952,9282.53% (-0.38)406,284,3492.91% (-0.09)419,529,3843.00%
4กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)306,975,6582.20% (+0.02)305,225,6582.18% (-0.02)307,892,1082.20%
5กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)306,975,6572.20% (+0.02)305,225,6572.18% (-0.02)307,892,1072.20%
6สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด265,081,2001.90% (+1.90)0 0
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED216,574,7821.55% (+0.21)187,716,1701.34% (-0.16)209,666,3691.50%
8ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด197,862,8001.42% (+1.42)0 0
9ธนาคาร ออมสิน124,433,5220.89% (+0.01)122,723,9220.88% (+0.06)114,246,5220.82%
10THE BANK OF NEW YORK MELLON99,265,1750.71% (+0.20)71,204,8510.51% (-0.22)102,147,5650.73%
11BNY MELLON NOMINEES LIMITED95,647,8560.68% (+0.17)71,181,7000.51% (-0.19)98,421,4750.70%
12SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC70,124,0880.50% (+0.50)0 0
13สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด0 (-0.74)103,975,4000.74% (-1.11)257,895,3001.85%
ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้วMNIT -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานีSET7,339,125
2กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้วMNRF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์SET5,674,230
Total13,013,355
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง