คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KTB

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9391-6
เว๊บไซต์ https://krungthai.com
ราคาหุ้น 11.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 13,975,392,833
No. ShareHolder (KTB) วันที่ 22/04/21 วันที่ 24/06/20 วันที่ 09/04/20 วันที่ 24/04/19 วันที่ 08/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน7,696,248,83355.07% 7,696,248,83355.07% 7,696,248,83355.07% 7,696,248,83355.07% 7,696,248,83355.07%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด632,537,3294.53% (-1.44)834,921,5435.97% (-0.08)844,975,4606.05% (-0.40)901,324,9096.45% (-0.15)921,926,5406.60%
3สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด390,453,4002.79% (+0.46)326,090,3002.33% (+0.43)265,081,2001.90% (+1.90)0 0
4STATE STREET EUROPE LIMITED343,912,3612.46% (-0.14)362,902,0992.60% (+0.07)353,952,9282.53% (-0.38)406,284,3492.91% (-0.09)419,529,3843.00%
5กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)304,775,6582.18% (-0.01)305,775,6582.19% (-0.01)306,975,6582.20% (+0.02)305,225,6582.18% (-0.02)307,892,1082.20%
6กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)304,775,6572.18% (-0.01)305,775,6572.19% (-0.01)306,975,6572.20% (+0.02)305,225,6572.18% (-0.02)307,892,1072.20%
7ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด221,840,4001.59% (+0.17)197,862,8001.42% 197,862,8001.42% (+1.42)0 0
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED174,181,9901.25% (-0.20)203,102,7821.45% (-0.10)216,574,7821.55% (+0.21)187,716,1701.34% (-0.16)209,666,3691.50%
9ธนาคาร ออมสิน115,666,8220.83% (+0.02)113,264,8220.81% (-0.08)124,433,5220.89% (+0.01)122,723,9220.88% (+0.06)114,246,5220.82%
10THE BANK OF NEW YORK MELLON106,429,9090.76% (+0.05)99,837,1810.71% 99,265,1750.71% (+0.20)71,204,8510.51% (-0.22)102,147,5650.73%
11BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 (-0.70)97,498,8560.70% (+0.02)95,647,8560.68% (+0.17)71,181,7000.51% (-0.19)98,421,4750.70%
12SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 0 (-0.50)70,124,0880.50% (+0.50)0 0
13สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด0 0 0 (-0.74)103,975,4000.74% (-1.11)257,895,3001.85%
ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)TIPH -บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET2,535,000,000
2กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้วMNIT -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานีSET9,565,329
3กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้วMNRF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์SET6,224,127
Total2,550,789,456
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง