ข้อมูลหุ้น KKP

บริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2165-5555
โทรสาร -
เว๊บไซต์ https://bank.kkpfg.com/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน