คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KKP

บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 12, 500 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2165-5555
โทรสาร 0-2256-9933
เว๊บไซต์ http://kiatnakin.co.th
ราคาหุ้น 71.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 846,771,269
No. ShareHolder (KKP) ข้อมูลประจำวันที่ 06/09/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด116,092,34113.71%8,329,625,467-58,046,171
2น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน35,532,7614.20%2,549,475,602-17,766,381
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED35,110,6954.15%2,519,192,366-17,555,348
4บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด35,000,8044.13%2,511,307,687-17,500,402
5บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)34,867,1434.12%2,501,717,510-17,433,572
6STATE STREET EUROPE LIMITED28,447,6553.36%2,041,119,246-14,223,828
7นาง วรรณสมร วรรณเมธี24,972,7032.95%1,791,791,440-12,486,352
8บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด20,693,6002.44%1,484,765,800-10,346,800
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED20,347,8222.40%1,459,956,229-10,173,911
10J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND18,710,3242.21%1,342,465,747-9,355,162
11น.ส. ญาภา เทพกาญจนา17,199,9002.03%1,234,092,825-8,599,950
12นาง พนิดา เทพกาญจนา15,342,2061.81%1,100,803,281-7,671,103
13นาย สุพล วัธนเวคิน12,605,4161.49%904,438,598-6,302,708
14นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน11,424,3711.35%819,698,619-5,712,186
15BNY MELLON NOMINEES LIMITED10,271,1151.21%736,952,501-5,135,558
16STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY9,872,0091.17%708,316,646-4,936,005
17บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)9,721,1001.15%697,488,925-4,860,550
18นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์8,611,1001.02%617,846,425-4,305,550
19NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC8,582,5011.01%615,794,447-4,291,251
20กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/306,832,7000.81%490,246,225-3,416,350
21กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล6,203,7000.73%445,115,475-3,101,850
22N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR5,900,0000.70%423,325,000-2,950,000
23SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC5,791,1500.68%415,515,013-2,895,575
24นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน5,149,4130.61%369,470,383-2,574,707
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง