คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KKP

บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 12, 500 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2165-5555
โทรสาร 0-2256-9933
เว๊บไซต์ http://kiatnakin.co.th
ราคาหุ้น 66.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 846,781,826
No. ShareHolder (KKP) วันที่ 02/05/19 วันที่ 06/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด107,117,90112.65% (-1.06)116,092,34113.71%
2น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน35,532,7614.20% 35,532,7614.20%
3บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด35,000,8044.13% 35,000,8044.13%
4บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)34,867,1434.12% 34,867,1434.12%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED28,781,8953.40% (-0.75)35,110,6954.15%
6STATE STREET EUROPE LIMITED25,421,8543.00% (-0.36)28,447,6553.36%
7นาง วรรณสมร วรรณเมธี25,112,7032.97% (+0.02)24,972,7032.95%
8บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด20,693,6002.44% 20,693,6002.44%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED19,910,2222.35% (-0.05)20,347,8222.40%
10น.ส. ญาภา เทพกาญจนา17,199,9002.03% 17,199,9002.03%
11นาง พนิดา เทพกาญจนา15,342,2061.81% 15,342,2061.81%
12นาย สุพล วัธนเวคิน12,605,4161.49% 12,605,4161.49%
13J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND12,561,5241.48% (-0.73)18,710,3242.21%
14นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน10,476,8711.24% (-0.11)11,424,3711.35%
15BNY MELLON NOMINEES LIMITED9,765,5751.15% (-0.06)10,271,1151.21%
16นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์9,304,2001.10% (+1.10)0
17NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC8,007,9010.95% (-0.06)8,582,5011.01%
18บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)6,191,6000.73% (-0.42)9,721,1001.15%
19N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR6,000,0000.71% (+0.01)5,900,0000.70%
20นาง จรรย์สมร วัธนเวคิน5,149,4130.61% 5,149,4130.61%
21STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 (-1.17)9,872,0091.17%
22นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์0 (-1.02)8,611,1001.02%
23กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 (-0.81)6,832,7000.81%
24กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 (-0.73)6,203,7000.73%
25SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 (-0.68)5,791,1500.68%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง