ข้อมูลหุ้น KISS

บริษัท บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ที่อยู่ 100/8, 100/51-54 ว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 12,19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2645-1155
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.rojukissinternational.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน