ข้อมูลหุ้น KIAT

บริษัท บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2501-7330-8
โทรสาร 0-2501-7339
เว๊บไซต์ www.kiattana.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน