คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KEX

บริษัท บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 906 ชั้น 9 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2238-5558
โทรสาร 0-2237-3752
เว๊บไซต์ https://th.kerryexpress.com/th/home
ราคาหุ้น 38.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,739,930,955
No. ShareHolder (KEX) วันที่ 10/03/21
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด907,200,00052.14%
2บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)314,200,00018.06%
3บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)32,483,2001.87%
4MR. KIN HANG NG20,982,4001.21%
5CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT18,744,5001.08%
6กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว17,311,1000.99%
7ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)17,000,0000.98%
8CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH13,988,5000.80%
9GIC PRIVATE LIMITED13,900,0000.80%
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด13,897,0160.80%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง