คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KEX

บริษัท บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 906 ชั้น 9 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2238-5558
โทรสาร 0-2237-3752
เว๊บไซต์ https://th.kerryexpress.com/th/home
ราคาหุ้น 27.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,739,930,955
No. ShareHolder (KEX) วันที่ 25/08/21 วันที่ 07/05/21 วันที่ 10/03/21
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด907,200,00052.14% 907,200,00052.14% 907,200,00052.14%
2บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)314,200,00018.06% 314,200,00018.06% 314,200,00018.06%
3บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด48,723,2002.80% 48,723,2002.80% (+2.80)0
4MR. KIN HANG NG20,982,4001.21% 20,982,4001.21% 20,982,4001.21%
5กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว19,190,4001.10% (-0.16)21,891,0001.26% (+0.27)17,311,1000.99%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด17,163,2250.99% (-0.50)25,850,2111.49% (+0.69)13,897,0160.80%
7ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)17,000,0000.98% 17,000,0000.98% 17,000,0000.98%
8CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT15,185,5000.87% (-0.01)15,248,8000.88% (-0.20)18,744,5001.08%
9GIC PRIVATE LIMITED13,900,0000.80% 13,900,0000.80% 13,900,0000.80%
10CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH12,077,5000.69% (-0.04)12,662,9000.73% (-0.07)13,988,5000.80%
11บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.87)32,483,2001.87%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง