ข้อมูลหุ้น KDH

บริษัท บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 337 ถนนตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ 0-2438-0040-5
โทรสาร 0-2438-5642
เว๊บไซต์ www.samitivejthonburi.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน