คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KCE

บริษัท บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ เลขที่ 72-72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์ 0-2326-0196-9
โทรสาร 0-2326-0300
เว๊บไซต์ www.kcethai.in.th
ราคาหุ้น 16.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,172,419,063
No. ShareHolder (KCE) วันที่ 26/03/19 วันที่ 21/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย พิธาน องค์โฆษิต160,152,44413.66% 160,152,44413.66%
2APCO CAPITAL PTE. LTD.88,000,0007.50% 88,000,0007.50%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด75,041,0836.40% (-1.86)96,903,7518.26%
4นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต69,310,2465.91% 69,294,1405.91%
5น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต66,020,6775.63% 66,012,7205.63%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED32,845,9362.80% (-0.64)40,357,5693.44%
7กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว28,084,1002.39% (+0.75)19,201,5001.64%
8นาย ปัญจะ เสนาดิสัย24,633,5002.10% 24,633,5002.10%
9BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC20,000,0001.71% 20,000,0001.71%
10นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร18,370,0001.57% (-0.38)22,927,1001.95%
11กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล16,617,4001.42% (+0.56)10,124,6000.86%
12นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์11,009,8000.94% 11,009,8000.94%
13GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND10,325,0000.88% (-0.21)12,825,0001.09%
14DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM10,000,0000.85% 10,000,0000.85%
15กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล9,249,0000.79% (+0.79)0
16CLEARSTREAM NOMINESS LIMITED9,234,8600.79% (+0.79)0
17กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/258,445,0000.72% (+0.14)6,749,6000.58%
18นาง จันทิมา องค์โฆษิต8,067,6500.69% 8,067,6500.69%
19นาง อุบล จิระมงคล7,289,7500.62% 7,289,7500.62%
20BBHISL NOMINEES LIMITED7,158,7000.61% (+0.61)0
21น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี7,156,2500.61% 7,156,2500.61%
22นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์6,977,1000.59% (-0.02)7,147,1000.61%
23OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED6,883,2000.59% 6,873,2000.59%
24น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี6,273,2500.53% 6,273,2500.53%
25J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND6,071,6000.52% (-0.98)17,543,5001.50%
26EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT6,060,4640.52% 6,060,4640.52%
27STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-1.15)13,506,4411.15%
28CLEARSTREAM NOMINEES LTD0 (-1.00)11,678,4601.00%
29HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 (-0.86)10,119,2000.86%
30CHASE NOMINEES LIMITED0 (-0.75)8,753,4000.75%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง