คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KCE

บริษัท บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ เลขที่ 72-72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์ 0-2326-0196-9
โทรสาร 0-2326-0300
เว๊บไซต์ www.kcethai.in.th
ราคาหุ้น 24.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,172,419,063
No. ShareHolder (KCE) วันที่ 27/08/19 วันที่ 26/03/19 วันที่ 21/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย พิธาน องค์โฆษิต160,152,44413.66% 160,152,44413.66% 160,152,44413.66%
2APCO CAPITAL PTE. LTD.88,000,0007.50% 88,000,0007.50% 88,000,0007.50%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด74,135,8696.32% (-0.08)75,041,0836.40% (-1.86)96,903,7518.26%
4นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต71,266,0236.08% (+0.17)69,310,2465.91% 69,294,1405.91%
5น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต66,030,1735.63% 66,020,6775.63% 66,012,7205.63%
6กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว33,382,7002.85% (+0.46)28,084,1002.39% (+0.75)19,201,5001.64%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED25,298,2642.16% (-0.64)32,845,9362.80% (-0.64)40,357,5693.44%
8นาย ปัญจะ เสนาดิสัย24,883,5002.12% (+0.02)24,633,5002.10% 24,633,5002.10%
9BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC20,000,0001.71% 20,000,0001.71% 20,000,0001.71%
10กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล19,460,1001.66% (+0.24)16,617,4001.42% (+0.56)10,124,6000.86%
11นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร11,056,0000.94% (-0.63)18,370,0001.57% (-0.38)22,927,1001.95%
12นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์11,009,8000.94% 11,009,8000.94% 11,009,8000.94%
13กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล10,508,5000.90% (+0.11)9,249,0000.79% (+0.79)0
14กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2510,138,4000.86% (+0.14)8,445,0000.72% (+0.14)6,749,6000.58%
15DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM10,000,0000.85% 10,000,0000.85% 10,000,0000.85%
16CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED9,214,2600.79% (+0.79)0 0
17นาง ณิราพัชร์ ติรนาควิทย์8,564,4450.73% (+0.73)0 0
18นาง จันทิมา องค์โฆษิต8,067,6500.69% 8,067,6500.69% 8,067,6500.69%
19นาง อุบล จิระมงคล7,289,7500.62% 7,289,7500.62% 7,289,7500.62%
20น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี7,156,2500.61% 7,156,2500.61% 7,156,2500.61%
21กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ7,040,2000.60% (+0.60)0 0
22OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED7,033,2000.60% (+0.01)6,883,2000.59% 6,873,2000.59%
23นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์6,977,1000.59% 6,977,1000.59% (-0.02)7,147,1000.61%
24กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,321,5000.54% (+0.54)0 0
25น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี6,273,2500.53% 6,273,2500.53% 6,273,2500.53%
26EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT6,060,4640.52% 6,060,4640.52% 6,060,4640.52%
27น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี5,909,0660.50% (+0.50)0 0
28GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND0 (-0.88)10,325,0000.88% (-0.21)12,825,0001.09%
29CLEARSTREAM NOMINESS LIMITED0 (-0.79)9,234,8600.79% (+0.79)0
30BBHISL NOMINEES LIMITED0 (-0.61)7,158,7000.61% (+0.61)0
31J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND0 (-0.52)6,071,6000.52% (-0.98)17,543,5001.50%
32STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-1.15)13,506,4411.15%
33CLEARSTREAM NOMINEES LTD0 0 (-1.00)11,678,4601.00%
34HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-0.86)10,119,2000.86%
35CHASE NOMINEES LIMITED0 0 (-0.75)8,753,4000.75%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง