คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KCE

บริษัท บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ เลขที่ 72-72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์ 0-2326-0196-9
โทรสาร 0-2326-0300
เว๊บไซต์ www.kcethai.in.th
ราคาหุ้น 77.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,180,187,994
No. ShareHolder (KCE) วันที่ 23/03/21 วันที่ 25/08/20 วันที่ 23/06/20 วันที่ 24/03/20 วันที่ 27/08/19 วันที่ 26/03/19 วันที่ 21/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย พิธาน องค์โฆษิต164,754,24413.96% (-0.05)164,254,24414.01% (+0.07)163,454,24413.94% (+1.40)147,052,44412.54% (-1.12)160,152,44413.66% 160,152,44413.66% 160,152,44413.66%
2MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC88,101,7007.47% (-0.05)88,184,5007.52% (+7.52)0 0 0 0 0
3นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต71,601,9756.07% (-0.01)71,316,7846.08% 71,310,2706.08% 71,295,4566.08% 71,266,0236.08% (+0.17)69,310,2465.91% 69,294,1405.91%
4น.ส. ชุตินาถ องค์โฆษิต66,314,8105.62% (-0.01)66,057,1405.63% 66,053,7535.63% 66,045,8555.63% 66,030,1735.63% 66,020,6775.63% 66,012,7205.63%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด57,242,8894.85% (-0.85)66,854,2635.70% (+1.07)54,267,5764.63% (-0.47)59,834,0735.10% (-1.22)74,135,8696.32% (-0.08)75,041,0836.40% (-1.86)96,903,7518.26%
6THE BANK OF NEW YORK MELLON31,961,6002.71% (+2.71)0 0 0 0 0 0
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED30,866,2962.62% (-1.66)50,199,4964.28% (+2.00)26,762,7662.28% (-1.50)44,362,4663.78% (+1.62)25,298,2642.16% (-0.64)32,845,9362.80% (-0.64)40,357,5693.44%
8นาย ปัญจะ เสนาดิสัย25,083,5002.13% (+0.01)24,883,5002.12% 24,808,8002.12% 24,883,5002.12% 24,883,5002.12% (+0.02)24,633,5002.10% 24,633,5002.10%
9BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC20,130,0001.71% 20,000,0001.71% 20,000,0001.71% 20,000,0001.71% 20,000,0001.71% 20,000,0001.71% 20,000,0001.71%
10กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว13,792,4001.17% (+1.17)0 0 0 0 0 0
11RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED0 (-1.59)18,613,2001.59% (+1.59)0 0 0 0 0
12กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 (-1.41)16,489,9001.41% (-2.85)49,982,9004.26% (+1.64)30,702,5002.62% (-0.23)33,382,7002.85% (+0.46)28,084,1002.39% (+0.75)19,201,5001.64%
13นาย มหิธร พงษารัตน์0 (-1.39)16,280,0001.39% (+0.04)15,780,0001.35% (+0.53)9,600,0000.82% (+0.82)0 0 0
14กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.99)11,585,0000.99% (+0.21)9,175,8000.78% (+0.78)0 0 0 0
15นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์0 (-0.94)11,009,8000.94% 11,009,8000.94% 11,009,8000.94% 11,009,8000.94% 11,009,8000.94% 11,009,8000.94%
16นาง ธัญญา ตู้จินดา0 (-0.91)10,700,0000.91% 10,700,0000.91% (+0.91)0 0 0 0
17LGT BANK (SINGAPORE) LTD0 (-0.85)10,000,0000.85% 10,000,0000.85% (-0.27)13,100,0001.12% (+1.12)0 0 0
18BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH0 (-0.85)10,000,0000.85% 10,000,0000.85% 10,000,0000.85% (+0.85)0 0 0
19กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 (-0.84)9,909,7000.84% (+0.84)0 0 0 0 0
20CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED0 (-0.76)8,857,1520.76% (-0.01)9,000,9020.77% (-0.01)9,145,6020.78% (-0.01)9,214,2600.79% (+0.79)0 0
21STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.72)8,415,4440.72% (+0.72)0 0 0 0 (-1.15)13,506,4411.15%
22นาง ณิราพัชร์ ติรนาควิทย์0 (-0.71)8,344,6890.71% (-0.05)8,941,0220.76% (-0.01)9,085,4740.77% (+0.04)8,564,4450.73% (+0.73)0 0
23นาง จันทิมา องค์โฆษิต0 (-0.69)8,067,6500.69% 8,067,6500.69% 8,067,6500.69% 8,067,6500.69% 8,067,6500.69% 8,067,6500.69%
24OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED0 (-0.63)7,383,2000.63% 7,383,2000.63% 7,383,2000.63% (+0.03)7,033,2000.60% (+0.01)6,883,2000.59% 6,873,2000.59%
25น.ส. พรเพ็ญ รัตนาบดี0 (-0.63)7,358,1030.63% (+0.13)5,870,5230.50% (-0.01)5,941,3780.51% (+0.01)5,909,0660.50% (+0.50)0 0
26นาง อุบล จิระมงคล0 (-0.62)7,289,7500.62% 7,289,7500.62% 7,289,7500.62% 7,289,7500.62% 7,289,7500.62% 7,289,7500.62%
27น.ส. จวบจันทร์ ภิรมย์ภักดี0 (-0.61)7,156,2500.61% 7,156,2500.61% 7,156,2500.61% 7,156,2500.61% 7,156,2500.61% 7,156,2500.61%
28นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์0 (-0.59)6,977,1000.59% 6,977,1000.59% (-0.01)7,058,1000.60% (+0.01)6,977,1000.59% 6,977,1000.59% (-0.02)7,147,1000.61%
29NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT0 (-0.56)6,557,8000.56% (-0.05)7,125,2000.61% (-0.07)8,027,7000.68% (+0.68)0 0 0
30น.ส. พรภิรมย์ ภิรมย์ภักดี0 (-0.53)6,273,2500.53% 6,273,2500.53% 6,273,2500.53% 6,273,2500.53% 6,273,2500.53% 6,273,2500.53%
31กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 (-0.51)5,996,6000.51% (-1.01)17,796,9001.52% (+0.56)11,200,5000.96% (+0.10)10,138,4000.86% (+0.14)8,445,0000.72% (+0.14)6,749,6000.58%
32APCO CAPITAL PTE. LTD.0 0 (-7.50)88,000,0007.50% 88,000,0007.50% 88,000,0007.50% 88,000,0007.50% 88,000,0007.50%
33กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-1.00)11,785,4001.00% (+0.39)7,154,8000.61% (+0.07)6,321,5000.54% (+0.54)0 0
34กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.92)10,738,6000.92% (+0.36)6,520,3000.56% (-0.04)7,040,2000.60% (+0.60)0 0
35นาย จิรสิทธ วุฒิไกร0 0 (-0.60)7,000,0000.60% (+0.60)0 0 0 0
36THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 (-1.06)12,382,5001.06% (+1.06)0 0 0
37นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร0 0 0 (-0.84)9,800,0000.84% (-0.10)11,056,0000.94% (-0.63)18,370,0001.57% (-0.38)22,927,1001.95%
38กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 (-0.69)8,139,4000.69% (+0.69)0 0 0
39N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 0 (-0.58)6,771,9000.58% (+0.58)0 0 0
40กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 (-1.66)19,460,1001.66% (+0.24)16,617,4001.42% (+0.56)10,124,6000.86%
41กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 0 0 0 (-0.90)10,508,5000.90% (+0.11)9,249,0000.79% (+0.79)0
42DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM0 0 0 0 (-0.85)10,000,0000.85% 10,000,0000.85% 10,000,0000.85%
43EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 0 0 (-0.52)6,060,4640.52% 6,060,4640.52% 6,060,4640.52%
44GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND0 0 0 0 0 (-0.88)10,325,0000.88% (-0.21)12,825,0001.09%
45CLEARSTREAM NOMINESS LIMITED0 0 0 0 0 (-0.79)9,234,8600.79% (+0.79)0
46BBHISL NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 (-0.61)7,158,7000.61% (+0.61)0
47J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND0 0 0 0 0 (-0.52)6,071,6000.52% (-0.98)17,543,5001.50%
48CLEARSTREAM NOMINEES LTD0 0 0 0 0 0 (-1.00)11,678,4601.00%
49HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 0 0 (-0.86)10,119,2000.86%
50CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 (-0.75)8,753,4000.75%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง