ข้อมูลหุ้น KCE

บริษัท บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ เลขที่ 72-72/1-3 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์ 0-2326-0196-9
โทรสาร 0-2326-0300
เว๊บไซต์ www.kcethai.in.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน