ข้อมูลหุ้น KC

บริษัท บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 19 ห้องเลขที่ 1903 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2276-5924
โทรสาร 0-2276-5924
เว๊บไซต์ http://www.kcproperty.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน