ข้อมูลหุ้น KBS

บริษัท บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2725-4888
โทรสาร 0-2617-6170
เว๊บไซต์ http://www.kbs.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน