คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KBANK

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
โทรศัพท์ 0-2222-0000, 0-2888-8888
โทรสาร 0-2470-1144
เว๊บไซต์ www.kasikornbank.com
ราคาหุ้น 140.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,393,096,622
No. ShareHolder (KBANK) วันที่ 12/09/19 วันที่ 12/04/19 วันที่ 13/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด517,148,18021.61% (-1.03)541,795,43622.64% (-3.93)635,995,83326.57%
2STATE STREET EUROPE LIMITED205,664,9188.59% (-0.08)207,566,5908.67% (-3.72)296,626,55512.39%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED140,753,0595.88% (-0.12)143,480,6386.00% (+0.74)125,868,4935.26%
4STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY84,795,0583.54% (-0.14)87,990,8083.68% (-0.09)90,217,5963.77%
5สำนักงานประกันสังคม69,043,3002.88% (+0.31)61,607,8002.57% (+0.29)54,608,3002.28%
6BNY MELLON NOMINEES LIMITED58,437,1572.44% (+0.15)54,850,1422.29% (+0.26)48,687,6442.03%
7THE BANK OF NEW YORK MELLON50,780,2282.12% (+0.27)44,202,5281.85% (+0.04)43,261,9281.81%
8GIC PRIVATE LIMITED44,720,9001.87% (+0.17)40,722,9001.70% (+0.05)39,465,0001.65%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED38,996,9481.63% 39,064,5841.63% (+0.22)33,830,0211.41%
10THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED19,653,7000.82% (+0.08)17,734,4000.74% (+0.12)14,841,8000.62%
11NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC27,958,9231.17% (+0.36)19,274,6230.81% (+0.16)15,436,7740.65%
12NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC22,724,7420.95% (+0.15)19,184,2560.80% (+0.12)16,310,1250.68%
13BBHISL NOMINEES LIMITED18,431,8000.77% 18,431,8000.77% (+0.77)0
14HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI17,893,3000.75% (-0.12)20,777,4000.87% (+0.02)20,392,4000.85%
15SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC17,626,6130.74% (+0.04)16,754,7690.70% (+0.10)14,304,4380.60%
16RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.14,287,8570.60% (+0.01)14,062,3110.59% (+0.59)0
17THE BANK OF NEW YORK MELLON DR0 (-0.54)12,884,0840.54% (-0.04)13,870,0960.58%
18HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-0.77)18,431,8000.77%
19CHASE NOMINEES LIMITED0 0 (-0.73)17,431,2890.73%
20THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51000 0 (-0.58)13,909,9640.58%
21GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND0 0 (-0.53)12,730,4780.53%
ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้วGOLDPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์SET14,403,900
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง