คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KBANK

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
โทรศัพท์ 0-2222-0000, 0-2888-8888
โทรสาร 0-2470-1144
เว๊บไซต์ www.kasikornbank.com
ราคาหุ้น 95.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,393,205,348
No. ShareHolder (KBANK) วันที่ 10/04/20 วันที่ 12/04/19 วันที่ 12/09/19 วันที่ 13/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด443,939,59218.55% (-4.09)541,795,43622.64% (+1.03)517,148,18021.61% (-4.96)635,995,83326.57%
2STATE STREET EUROPE LIMITED203,656,9728.51% (-0.16)207,566,5908.67% (+0.08)205,664,9188.59% (-3.80)296,626,55512.39%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED142,055,4205.94% (-0.06)143,480,6386.00% (+0.12)140,753,0595.88% (+0.62)125,868,4935.26%
4สำนักงานประกันสังคม85,905,1003.59% (+1.02)61,607,8002.57% (-0.31)69,043,3002.88% (+0.60)54,608,3002.28%
5BNY MELLON NOMINEES LIMITED78,949,2993.30% (+1.01)54,850,1422.29% (-0.15)58,437,1572.44% (+0.41)48,687,6442.03%
6THE BANK OF NEW YORK MELLON55,954,0352.34% (+0.49)44,202,5281.85% (-0.27)50,780,2282.12% (+0.31)43,261,9281.81%
7STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY51,034,4532.13% (-1.55)87,990,8083.68% (+0.14)84,795,0583.54% (-0.23)90,217,5963.77%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED39,954,8821.67% (+0.04)39,064,5841.63% 38,996,9481.63% (+0.22)33,830,0211.41%
9NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC32,586,1421.36% (+0.55)19,274,6230.81% (-0.36)27,958,9231.17% (+0.52)15,436,7740.65%
10GIC PRIVATE LIMITED31,350,6001.31% (-0.39)40,722,9001.70% (-0.17)44,720,9001.87% (+0.22)39,465,0001.65%
11THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED21,226,2000.89% (+0.15)17,734,4000.74% (-0.08)19,653,7000.82% (+0.20)14,841,8000.62%
12ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)23,932,6001.00% (+1.00)0 0 0
13NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC23,873,4421.00% (+0.20)19,184,2560.80% (-0.15)22,724,7420.95% (+0.27)16,310,1250.68%
14HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI21,206,1000.89% (+0.02)20,777,4000.87% (+0.12)17,893,3000.75% (-0.10)20,392,4000.85%
15GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND20,363,0670.85% (+0.85)0 0 (-0.53)12,730,4780.53%
16SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC17,216,3930.72% (+0.02)16,754,7690.70% (-0.04)17,626,6130.74% (+0.14)14,304,4380.60%
17RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.13,842,8570.58% (-0.01)14,062,3110.59% (-0.01)14,287,8570.60% (+0.60)0
18CITI (NOMINEES) LIMITED-EQUITY TRUSTEES LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY F ORBIS GL EQ LE FD (AU REG)12,624,6470.53% (+0.53)0 0 0
19GERLACH & CO.-ORBIS GLOBAL EQUITY FUND12,181,6580.51% (+0.51)0 0 0
20BBHISL NOMINEES LIMITED0 (-0.77)18,431,8000.77% 18,431,8000.77% (+0.77)0
21THE BANK OF NEW YORK MELLON DR0 (-0.54)12,884,0840.54% (+0.54)0 (-0.58)13,870,0960.58%
22HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 (-0.77)18,431,8000.77%
23CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.73)17,431,2890.73%
24THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51000 0 0 (-0.58)13,909,9640.58%
ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้วGOLDPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์SET12,243,315
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง