คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KAMART

บริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
โทรศัพท์ 0-2805-2756-60
โทรสาร 0-2805-2751-52
เว๊บไซต์ www.karmarts.co.th
ราคาหุ้น 4.56
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 880,050,832
No. ShareHolder (KAMART) วันที่ 11/03/22 วันที่ 26/11/21 วันที่ 26/08/21 วันที่ 28/05/21 วันที่ 12/03/21 วันที่ 30/11/20 วันที่ 25/08/20 วันที่ 29/05/20 วันที่ 16/03/20 วันที่ 27/11/19 วันที่ 26/08/19 วันที่ 13/05/19 วันที่ 29/11/18 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล204,083,78823.19% 204,083,78823.19% 204,083,78823.19% 204,083,78823.19% 204,083,78823.19% 204,083,78823.19% 204,083,78823.19% 204,083,78823.19% 204,083,78823.19% 204,083,78823.19% 204,083,78823.19% 204,083,78823.19% (+0.13)202,883,78823.06% 202,883,78823.06%
2นาย พลกฤต ทีฆคีรีกุล39,893,3334.53% 39,893,3334.53% 39,893,3334.53% 39,893,3334.53% 39,893,3334.53% 39,893,3334.53% 39,893,3334.53% 39,893,3334.53% 39,893,3334.53% 39,893,3334.53% 39,893,3334.53% 39,893,3334.53% 39,893,3334.53% 39,893,3334.53%
3น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุล35,933,3334.08% 35,933,3334.08% 35,933,3334.08% 35,933,3334.08% 35,933,3334.08% 35,933,6334.08% 35,937,6334.08% 35,937,6334.08% 35,937,3334.08% 35,934,4334.08% 35,934,4334.08% 35,933,3334.08% 35,933,3334.08% 35,933,3334.08%
4นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล33,025,2003.75% 33,025,2003.75% 33,025,2003.75% 33,025,2003.75% 33,025,2003.75% 33,025,2003.75% 33,025,2003.75% 33,025,2003.75% 33,025,2003.75% 33,025,2003.75% 33,025,2003.75% 33,025,2003.75% 33,025,2003.75% 33,025,2003.75%
5นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์33,009,6003.75% (-0.02)33,188,6003.77% (-0.04)33,537,9003.81% (+0.20)31,788,6003.61% (+0.81)24,638,0002.80% 24,638,0002.80% 24,638,0002.80% 24,638,0002.80% 24,638,0002.80% 24,638,0002.80% 24,638,0002.80% 24,638,0002.80% 24,638,0002.80% 24,638,0002.80%
6นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์32,069,3333.64% (-0.09)32,809,3333.73% (-0.04)33,203,0333.77% (+0.25)31,012,2333.52% (+0.68)25,009,3332.84% 25,009,3332.84% 25,009,3332.84% 25,009,3332.84% 25,009,3332.84% 25,009,3332.84% 25,009,3332.84% 25,009,3332.84% 25,009,3332.84% 25,009,3332.84%
7THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH30,649,7333.48% 30,649,7333.48% 30,649,7333.48% 30,649,7333.48% 30,649,7333.48% 30,649,7333.48% 30,649,7333.48% 30,649,7333.48% 30,649,7333.48% (+3.48)0 0 0 0 0
8UBS AG SINGAPORE BRANCH30,000,0003.41% 30,000,0003.41% 30,000,0003.41% 30,000,0003.41% 30,000,0003.41% 30,000,0003.41% 30,000,0003.41% 30,000,0003.41% 30,000,0003.41% (-2.77)54,366,4006.18% 54,366,4006.18% 54,366,4006.18% 54,366,4006.18% 54,366,4006.18%
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด27,659,1333.14% (+1.15)17,527,3471.99% (-0.22)19,479,7332.21% (-0.11)20,403,6362.32% (-0.71)26,653,3013.03% (-0.18)28,263,3643.21% (+0.84)20,842,5872.37% (-0.19)22,484,1942.56% (+0.62)17,062,9211.94% (-0.04)17,459,7601.98% (-0.55)22,238,3602.53% (+0.47)18,153,6272.06% (+0.27)15,722,5951.79% (-0.10)16,626,9441.89%
10นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ23,905,4662.72% (+0.22)21,984,4662.50% (+0.10)21,135,9662.40% 21,135,9662.40% 21,135,9662.40% 21,135,9662.40% 21,135,9662.40% 21,075,9662.40% (+0.01)21,065,9662.39% 21,004,9662.39% (+0.04)20,684,9662.35% (+0.33)17,757,5662.02% (+0.29)15,264,6661.73% 15,264,6661.73%
11นาย ปราโมทย์ พสวงศ์0 0 0 0 0 (-1.29)11,353,9001.29% (-0.44)15,228,4001.73% 15,228,4001.73% (-0.07)15,878,4001.80% 15,878,4001.80% 15,878,4001.80% 15,878,4001.80% 15,878,4001.80% 15,878,4001.80%
12PHILLIP SECURITIES PTE LTD.0 0 0 0 0 (-1.14)10,000,0001.14% 10,000,0001.14% 10,000,0001.14% 10,000,0001.14% (-0.69)16,133,3331.83% 16,133,3331.83% 16,133,3331.83% 16,133,3331.83% 16,133,3331.83%
13นาย ไพศาล ยอดศิรจินดา0 0 0 0 0 (-1.12)9,870,0001.12% (+0.27)7,500,0000.85% (+0.85)0 0 0 0 0 0 0
14น.ส. ชนาทิพย์ ศรีตระกูล0 0 0 0 0 (-1.08)9,491,7931.08% 9,491,7931.08% 9,491,7931.08% 9,491,7931.08% 9,491,7931.08% (+0.03)9,239,7931.05% 9,239,7931.05% 9,239,7931.05% 9,239,7931.05%
15นาง พัชรี ศรีตระกูล0 0 0 0 0 (-0.91)8,033,3060.91% 8,033,3060.91% 8,033,3060.91% 8,033,3060.91% 8,033,3060.91% (+0.02)7,802,5060.89% 7,802,5060.89% 7,802,5060.89% 7,802,5060.89%
16นาย คเชนทร์ เบญจกุล0 0 0 0 0 (-0.87)7,682,4000.87% (-0.08)8,363,3000.95% (-0.34)11,343,2001.29% 11,343,2001.29% (+0.01)11,296,4001.28% (-0.10)12,116,9001.38% (+1.38)0 0 0
17นาง วนิดา แซ่จิว0 0 0 0 0 (-0.82)7,180,8330.82% (-0.02)7,373,3330.84% (+0.01)7,320,3330.83% (+0.08)6,611,7330.75% (+0.01)6,547,3330.74% 6,555,3330.74% (-0.09)7,262,3330.83% (+0.08)6,559,9330.75% (+0.09)5,834,3330.66%
18นาย วิทยา นราธัศจรรย์0 0 0 0 0 (-0.81)7,090,0000.81% 7,090,0000.81% 7,090,0000.81% 7,090,0000.81% 7,090,0000.81% 7,090,0000.81% 7,090,0000.81% (+0.01)7,000,0000.80% 7,000,0000.80%
19นาย สันติ ธรรมถาวรวณิช0 0 0 0 0 (-0.76)6,666,6660.76% 6,666,6660.76% 6,666,6660.76% 6,666,6660.76% 6,666,6660.76% 6,666,6660.76% 6,666,6660.76% 6,666,6660.76% 6,666,6660.76%
20นาย พีรนาถ โชควัฒนา0 0 0 0 0 (-0.74)6,498,0000.74% (+0.74)0 0 0 0 0 0 0 0
21นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์0 0 0 0 0 (-0.73)6,400,0400.73% (+0.18)4,830,0400.55% (+0.55)0 0 0 0 0 0 0
22น.ส. หทัยรัตน์ ธรรมถาวรวณิช0 0 0 0 0 (-0.72)6,325,2000.72% 6,325,2000.72% 6,325,2000.72% 6,325,2000.72% 6,325,2000.72% 6,325,2000.72% 6,325,2000.72% 6,325,2000.72% 6,325,2000.72%
23นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ0 0 0 0 0 (-0.64)5,637,2330.64% 5,637,2330.64% 5,637,2330.64% 5,637,2330.64% (+0.01)5,587,2330.63% 5,587,2330.63% 5,587,2330.63% 5,587,2330.63% 5,587,2330.63%
24นาย แทนพงศ์ ตัณศลารักษ์0 0 0 0 0 (-0.56)4,900,0000.56% (+0.56)0 0 0 0 0 0 0 0
25นาย ดำรงศักดิ์ วิสุทธิ์อัมพร0 0 0 0 0 (-0.55)4,810,0000.55% 4,810,0000.55% 4,810,0000.55% (+0.01)4,760,0000.54% (-0.01)4,830,0000.55% (+0.55)0 0 0 0
26นาย ฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์0 0 0 0 0 (-0.51)4,504,7000.51% 4,504,7000.51% 4,504,7000.51% 4,504,7000.51% 4,504,7000.51% 4,504,7000.51% 4,504,7000.51% (+0.51)0 0
27นาย ประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล0 0 0 0 0 0 (-2.91)25,639,5002.91% 25,639,5002.91% (-0.04)25,919,5002.95% (+0.01)25,913,5002.94% 25,913,5002.94% 25,909,5002.94% 25,909,5002.94% 25,909,5002.94%
28นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล0 0 0 0 0 0 (-1.27)11,140,0001.27% (-1.02)20,120,0002.29% (-0.15)21,489,4002.44% (-0.22)23,400,8002.66% (-0.06)23,965,7002.72% (-0.35)27,008,4003.07% (-0.61)32,405,0003.68% (-0.33)35,320,0004.01%
29EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 0 0 0 0 (-0.54)4,730,3660.54% (-0.09)5,512,3660.63% (-0.03)5,841,3660.66% 5,841,3660.66% (+0.01)5,741,8660.65% (+0.04)5,364,0660.61% 5,364,0660.61% 5,364,0660.61%
30นาง สุมนทิพย์ ยอดศิรจินดา0 0 0 0 0 0 (-0.51)4,500,0000.51% (+0.51)0 0 0 0 0 0 0
31นาย สุธี ลัคนสุทิน0 0 0 0 0 0 0 (-0.63)5,500,0000.63% (-0.39)8,987,0001.02% (+0.04)8,662,0000.98% (+0.11)7,642,0000.87% (+0.87)0 0 0
32นาย ยศวี พสวงศ์0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.90)7,886,9670.90% 7,886,9670.90% 7,886,9670.90% (-0.06)8,490,2670.96% 8,490,2670.96% 8,490,2670.96%
33นาย ชนะ อัษฎาธร0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.88)7,700,0660.88% 7,700,0660.88% (+0.02)7,600,0660.86% (+0.01)7,473,0660.85% 7,473,0660.85% 7,473,0660.85%
34นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.61)5,390,0000.61% (+0.61)0 0 0
35นาย ณัฐพล จุฬางกูร0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.65)5,727,2000.65% (+0.06)5,227,2000.59% (+0.59)0
36นาง วีณา ชีวาเกียรติยิ่งยง0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.55)4,817,0000.55% (+0.02)4,688,9000.53% 4,620,1000.53%
37นาย รุ่งศักดิ์ จิตต์สัจจะพงษ์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.55)4,814,8000.55% (+0.01)4,714,8000.54% 4,714,8000.54%
38น.ส. กุลิสรา การะ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)4,771,3000.54% (-0.43)8,577,3000.97% (-0.03)8,797,3001.00%
39นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.69)6,100,1330.69% (-0.15)7,350,1330.84%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า