ข้อมูลหุ้น KAMART

บริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
โทรศัพท์ 0-2805-2756-60
โทรสาร 0-2805-2751-52
เว๊บไซต์ www.karmarts.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน