คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น K

บริษัท บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 9/19 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0-2052-8008
โทรสาร 0-2091-6930
เว๊บไซต์ http://www.kingsmen-cmti.com
ราคาหุ้น 0.76
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 239,991,723
No. ShareHolder (K) วันที่ 16/03/20 วันที่ 29/08/19 วันที่ 08/05/19 วันที่ 08/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์69,645,59829.02% 69,645,59829.02% 69,645,59829.02% (-4.06)72,784,34033.08%
2KINGSMEN CREATIVES LTD.24,000,00010.00% 24,000,00010.00% 24,000,00010.00% 22,000,00010.00%
3นาง พูนสุข พิเศษสิทธิ์11,280,0004.70% 11,280,0004.70% 11,280,0004.70% 10,340,0004.70%
4นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์11,040,0004.60% 11,040,0004.60% 11,040,0004.60% (+0.05)10,010,0004.55%
5นาย กำพล พลัสสินทร์8,584,7783.58% 8,584,7783.58% 8,584,7783.58% 7,886,9803.58%
6นาย ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล7,396,0363.08% 7,396,0363.08% 7,396,0363.08% 6,779,7003.08%
7น.ส. สุนิสา รัตนเนนย์6,000,0002.50% 6,000,0002.50% 6,000,0002.50% 5,500,0002.50%
8นาย สิทธานต์ พิเศษสิทธิ์6,000,0002.50% 6,000,0002.50% 6,000,0002.50% (+2.50)0
9น.ส. นนทวัน พิเศษสิทธิ์5,049,0902.10% 5,049,0902.10% 5,049,0902.10% (+2.10)0
10นาย วินัย ตั้งคำ4,300,0001.79% (+0.05)4,180,9001.74% (+0.24)3,600,0001.50% 3,300,0001.50%
11นาย วงศกร พิเศษสิทธิ์3,801,2181.58% 3,801,2181.58% 3,801,2181.58% (+0.05)3,375,0001.53%
12น.ส. ขิม พิเศษสิทธิ์3,788,1181.58% 3,788,1181.58% 3,788,1181.58% (+0.05)3,375,0001.53%
13นาย สมชาย ปัดภัย3,412,5101.42% (+1.42)0 0 0
14นาง แนนซี่ เฉลิมกาญจนา3,381,8181.41% 3,381,8181.41% 3,381,8181.41% 3,100,0001.41%
15นาง กฤษฎา จีระพันธุ3,053,4481.27% (+0.24)2,476,5481.03% 2,476,5481.03% 2,270,1701.03%
16นาย ไชยรัตน์ หอมเศรษฐ์นันท์2,985,4541.24% 2,985,4541.24% (+0.05)2,855,4541.19% (+0.14)2,300,0001.05%
17นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิช2,575,5181.07% 2,575,5181.07% (+0.27)1,920,6180.80% (+0.23)1,256,4000.57%
18นาย ธรรมยุทธ โสภาอัศวภรณ์2,133,8180.89% 2,133,8180.89% 2,133,8180.89% 1,956,0000.89%
19นาย ประเสริฐ จิรกิติ2,000,0000.83% 2,000,0000.83% (+0.05)1,879,0000.78% (+0.21)1,250,0000.57%
20นาย ศิวกร ด่านอุตรา2,000,0000.83% (+0.83)0 0 0
21นาย ช่วยราช วงศ์รัตนานนท์1,892,4900.79% (+0.20)1,418,6900.59% 1,418,5900.59% 1,300,1000.59%
22นาย พิชัย พิเศษสิทธิ์1,500,0000.63% 1,500,0000.63% 1,500,0000.63% (+0.03)1,320,0000.60%
23นาย พัลลภ บุญศิริ1,367,7450.57% (+0.57)0 0 0
24น.ส. สุขธิตา พงษ์เพิ่มพฤกษ์1,346,5810.56% 1,346,5810.56% 1,346,5810.56% 1,232,7000.56%
25นาย ธีรธัช โปษยานนท์1,284,0000.54% 1,284,0000.54% 1,284,0000.54% 1,177,0000.54%
26นาย สืบศักดิ์ ศิริจรรยา1,250,0000.52% 1,250,0000.52% 1,250,0000.52% (+0.52)0
27นาย พรอนันต์ เกิดประเสริฐ1,200,0000.50% 1,200,0000.50% 1,200,0000.50% 1,100,0000.50%
28นาย ยศภาคย์ วัฒนกุล0 (-0.50)1,207,5000.50% (+0.50)0 0
29น.ส. ขนิษฐา อินไชยา0 (-0.50)1,204,9090.50% 1,204,9090.50% 1,104,5000.50%
30น.ส. สฤษดิ์พร พุทธสัมฤทธิ์0 0 (-0.89)2,136,8270.89% (-0.47)3,000,0001.36%
31นาย บัญชา ลิ้มวรรัตน์0 0 (-0.63)1,519,5440.63% (-1.05)3,689,8991.68%
32นาย ดำรงค์ วงษ์ประยูร0 0 0 (-1.31)2,892,7991.31%
33นาย วรุต มหาวาณิชย์วงศ์0 0 0 (-1.14)2,500,0001.14%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง