ข้อมูลหุ้น JWD

บริษัท บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2710-4000
โทรสาร 0-2710-4009
เว๊บไซต์ www.jwd-group.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน