คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น JTS

บริษัท บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ชั้น 9, 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2100-8300
โทรสาร 0-2502-3363
เว๊บไซต์ http://www.jts.co.th
ราคาหุ้น 181.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 706,446,341
No. ShareHolder (JTS) วันที่ 08/09/21 วันที่ 07/04/21 วันที่ 15/03/21 วันที่ 28/04/20 วันที่ 28/02/20 วันที่ 15/03/19 วันที่ 24/01/19 วันที่ 13/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)231,714,40032.80% 231,714,40032.80% 231,714,40032.80% 231,714,40032.80% 231,714,40032.80% 231,714,40032.80% 231,714,40032.80% 231,714,40032.80%
2นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล67,131,9009.50% 67,131,9009.50% (-0.05)67,461,9009.55% (-5.38)105,461,90014.93% 105,461,90014.93% 105,461,90014.93% 105,461,90014.93% 105,461,90014.93%
3บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด64,027,7009.06% 64,027,7009.06% 64,027,7009.06% 64,027,7009.06% 64,027,7009.06% 64,027,7009.06% 64,027,7009.06% 64,027,7009.06%
4บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด63,918,0009.05% 63,918,0009.05% 63,918,0009.05% 63,918,0009.05% 63,918,0009.05% 63,918,0009.05% 63,918,0009.05% 63,918,0009.05%
5น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม43,759,5006.19% (+1.45)33,488,7004.74% (+0.70)28,506,5004.04% (+4.04)0 0 0 0 0
6นาง ลลนา ธาราสุข35,952,2005.09% (+0.13)35,050,3004.96% (+0.03)34,850,3004.93% 34,850,3004.93% 34,850,3004.93% 34,850,3004.93% 34,850,3004.93% 34,850,3004.93%
7นาย ชลิต อำพันแสง34,961,0004.95% 35,000,0004.95% 35,000,0004.95% (+4.95)0 0 0 0 0
8นาง เสาวนิตย์ ทรัพย์ศรีมาท34,790,0004.92% (+4.92)0 0 0 0 0 0 0
9นาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา33,159,5004.69% (-0.23)34,781,1004.92% (-0.14)35,772,2005.06% (+5.06)0 0 0 0 0
10นาย นวมินทร์ ประสพเนตร24,258,8003.43% (-0.04)24,515,8003.47% (-0.04)24,826,8003.51% (+0.17)23,568,6003.34% (+0.03)23,393,1003.31% (+0.04)23,116,8003.27% 23,116,8003.27% 23,116,8003.27%
11นาง เสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์0 (-4.92)34,790,0004.92% 34,790,0004.92% 34,790,0004.92% 34,790,0004.92% 34,790,0004.92% 34,790,0004.92% 34,790,0004.92%
12นาย โสรัชย์ อัศวะประภา0 0 0 (-4.95)35,000,0004.95% 35,000,0004.95% 35,000,0004.95% 35,000,0004.95% 35,000,0004.95%
13นาย วีรยุทธ เอี่ยมสุทธิวัฒน์0 0 0 (-1.17)8,250,0001.17% 8,250,0001.17% 8,250,0001.17% 8,250,0001.17% 8,250,0001.17%
14นาย โกสินธุ์ สันต์สวัสดิ์0 0 0 (-0.64)4,515,0000.64% 4,515,0000.64% (+0.02)4,360,0000.62% (+0.02)4,225,1000.60% (+0.60)0
15นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ0 0 0 (-0.52)3,686,2000.52% 3,686,2000.52% 3,686,2000.52% 3,686,2000.52% 3,686,2000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง