ข้อมูลหุ้น JMART

บริษัท บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2308-9000
โทรสาร 0-2308-8001
เว๊บไซต์ http://www.jaymart.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน