คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น JKN

บริษัท บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 0-3431-0569
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.jknglobal.com
ราคาหุ้น 8.65
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 540,003,909
No. ShareHolder (JKN) วันที่ 17/03/20 วันที่ 28/11/19 วันที่ 19/03/19 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์303,914,20056.28% 303,914,20056.28% (+2.37)291,094,90053.91% (+2.06)280,000,00051.85%
2นาย เฉลิม หาญพาณิชย์26,000,0004.81% 26,000,0004.81% 26,000,0004.81% (+4.81)0
3MEDIA KING CAPITAL LTD25,000,0004.63% (+4.63)0 (-12.59)68,000,00012.59% 68,000,00012.59%
4น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์20,762,8003.84% 20,762,8003.84% (+0.32)19,000,0003.52% (-3.89)40,000,0007.41%
5BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH20,000,0003.70% (-4.63)45,000,0008.33% (+8.33)0 0
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด7,091,2711.31% (+0.27)5,631,3701.04% (-1.97)16,279,1693.01% (+3.01)0
7นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ5,190,1000.96% (+0.32)3,460,5000.64% (+0.64)0 0
8น.ส. ชนม์นิภา ลำโกน4,970,0000.92% (+0.03)4,790,0000.89% (+0.29)3,240,0000.60% (+0.08)2,820,0000.52%
9นาย ศรัณย์ ศรัณย์เวชกุล4,940,6000.91% (+0.14)4,184,3000.77% (-1.17)10,487,2001.94% (+1.94)0
10นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต4,880,0000.90% (+0.09)4,370,0000.81% (+0.81)0 0
11นาง อริยพร ไทยจินดา3,485,9000.65% (+0.65)0 0 0
12นาย วิบูลย์ ประเสริฐปัญญาเลิศ0 (-0.65)3,498,7000.65% (+0.65)0 0
13นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ0 0 (-1.85)10,000,0001.85% (-7.62)51,150,0009.47%
14นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล0 0 (-0.58)3,132,5000.58% 3,132,5000.58%
15นาย ณรัฐ จิวาลัย0 0 0 (-0.69)3,700,0000.69%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง