ข้อมูลหุ้น JKN

บริษัท บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 818 อาคารเจเคเอ็น เอ็มไพร์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2021-7700-99
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.jknglobalgroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน