ข้อมูลหุ้น JCT

บริษัท บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์ 0-2012-0012
โทรสาร 0-2021-0709, 0-2021-0719
เว๊บไซต์ www.Jackchia.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน