คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น JCKH

บริษัท บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ อาคาร TFD 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2286-9959
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.jckhgroup.com
ราคาหุ้น 0.53
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 893,866,098
No. ShareHolder (JCKH) วันที่ 21/06/21 วันที่ 19/05/21 วันที่ 15/03/21 วันที่ 29/05/20 วันที่ 26/03/20 วันที่ 15/03/19 วันที่ 18/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อภิชัย เตชะอุบล276,472,78430.93% 276,472,78430.93% (-3.08)276,472,78434.01% (+7.60)165,127,72526.41% 165,127,72526.41% 165,127,72526.41% (+3.81)110,085,15022.60%
2นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร82,084,8369.18% 82,084,8369.18% (-0.92)82,084,83610.10% (-0.84)68,404,03010.94% 68,404,03010.94% 68,404,03010.94% (+2.24)42,404,0308.70%
3นาย สุทธิพจน์ เตชะธีราวัฒน์76,000,0008.50% (-0.56)81,000,0009.06% (+9.06)0 0 0 0 0
4น.ส. ธัญปภา ชลสายพันธ์41,527,7664.65% 41,527,7664.65% (-0.46)41,527,7665.11% (+5.11)0 0 0 0
5MR. KUO-CHAN TSENG37,783,8004.23% 37,783,8004.23% (-0.42)37,783,8004.65% (-1.39)37,783,8006.04% (+4.03)12,594,6002.01% 12,594,6002.01% (-3.16)25,189,2005.17%
6นาย อนุกูล อุบลนุช31,465,9503.52% 31,465,9503.52% (-0.35)31,465,9503.87% (-1.16)31,465,9505.03% 31,465,9505.03% 31,465,9505.03% (+0.72)20,977,3004.31%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด30,900,0213.46% (-0.27)33,377,5613.73% (+0.71)24,588,9613.02% (+0.01)18,810,2613.01% (+0.01)18,740,5613.00% (+0.18)17,620,5612.82% (-0.64)16,834,3113.46%
8นาง กุลทิวา โชติวิจิตรรัตน์30,628,3003.43% (-0.09)31,448,3003.52% (-0.32)31,248,3003.84% (-1.16)31,248,3005.00% 31,248,3005.00% 31,248,3005.00% (+0.72)20,832,2004.28%
9นาย เกษม อาภรณ์ทิพย์28,942,0503.24% 28,942,0503.24% (-0.32)28,942,0503.56% (-1.07)28,942,0504.63% 28,942,0504.63% 28,942,0504.63% (+0.67)19,294,7003.96%
10นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ24,375,9002.73% 24,375,9002.73% (-0.02)22,383,7002.75% (-0.78)22,083,7003.53% 22,083,7003.53% (+0.99)15,873,5002.54% (-0.72)15,873,5003.26%
11นาง ฉันทนา ชลสายพันธ์0 0 (-2.41)19,619,7002.41% (-0.73)19,619,7003.14% 19,619,7003.14% 19,619,7003.14% (+0.46)13,079,8002.68%
12นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล0 0 0 (-2.55)15,975,0002.55% 15,975,0002.55% 15,975,0002.55% (+0.36)10,650,0002.19%
13นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี0 0 0 (-2.18)13,600,0002.18% 13,600,0002.18% (-0.67)17,800,0002.85% (-1.24)19,950,0004.09%
14นาย นพนันท์ สุวรรณจตุพร0 0 0 (-1.60)10,010,0001.60% 10,010,0001.60% 10,010,0001.60% (-0.45)10,007,3002.05%
15นาย วิวัฒน์ จรัญวาศน์0 0 0 (-1.52)9,512,2001.52% 9,512,2001.52% (+0.96)3,500,0000.56% (+0.56)0
16น.ส. ภัทรา จรัญวาศน์0 0 0 (-1.12)7,016,9001.12% 7,016,9001.12% (+1.12)0 0
17นาย โชคชัย รุ่งเจริญชัย0 0 0 (-1.02)6,405,3001.02% (+0.02)6,270,8001.00% (-1.20)13,730,0002.20% (+2.20)0
18นาย ชวลิต สีบัวเลิศ0 0 0 (-0.79)4,954,8000.79% 4,954,8000.79% 4,954,8000.79% (-0.20)4,842,9000.99%
19นาย ประสงค์ อุดมภาคยกุล0 0 0 (-0.68)4,250,0000.68% 4,250,0000.68% (+0.01)4,200,0000.67% (+0.05)3,000,0000.62%
20นาย ณัฐพล พินทุโยธิน0 0 0 (-0.64)4,007,7360.64% 4,007,7360.64% (+0.03)3,804,0360.61% (-0.08)3,361,6360.69%
21นาย ธวัฒน์ชัย อริยรัตนหิรัญ0 0 0 (-0.56)3,500,0000.56% 3,500,0000.56% 3,500,0000.56% (+0.56)0
22น.ส. ภัทรียา ศรีอุดม0 0 0 (-0.54)3,372,0000.54% 3,372,0000.54% (-0.02)3,495,2000.56% (-0.02)2,820,0000.58%
23นาย สุชัจจ์ไชย ตันตาปกุล0 0 0 (-0.53)3,287,6000.53% 3,287,6000.53% 3,287,6000.53% (-0.14)3,287,6000.67%
24น.ส. ปุณิกา เศรษฐกุลดี0 0 0 (-0.51)3,167,5000.51% (+0.51)0 0 0
25บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 0 0 0 (-4.05)25,292,5984.05% 25,311,5984.05% (+4.05)0
26นาย ณัฏฐวัฒน์ วุฒิ0 0 0 0 0 0 (-3.70)18,050,7003.70%
27นาย ไชยยศ รุ่งเจริญชัย0 0 0 0 0 0 (-1.16)5,658,2001.16%
28น.ส. เจสซิก้า ฌัวร์ น๊อดลันด์0 0 0 0 0 0 (-0.64)3,103,9000.64%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง