คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น JCK

บริษัท บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2676-4031-6, 0-2676-3836-9
โทรสาร 0-2676-4038-9
เว๊บไซต์ www.jck.international
ราคาหุ้น 1.15
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,146,753,033
No. ShareHolder (JCK) วันที่ 31/03/21 วันที่ 06/11/20 วันที่ 14/10/20 วันที่ 19/03/20 วันที่ 02/04/19 วันที่ 30/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อภิชัย เตชะอุบล375,896,45617.51% (+0.12)373,440,55617.39% (-2.23)421,336,55619.62% (-4.67)521,416,55624.29% 521,416,55624.29% (+0.53)510,123,95623.76%
2นาง ชลิดา เตชะอุบล279,866,96613.04% (+0.04)279,130,66613.00% (-6.22)412,553,66619.22% 412,553,66619.22% (+0.22)407,977,06619.00% (+0.75)391,738,36618.25%
3นาง สุมาลี อ่องจริต168,456,5007.85% (-1.35)197,546,6009.20% (+6.91)49,250,0002.29% (+2.29)0 0 0
4MR. KUO-CHAN TSENG75,900,0003.54% 75,900,0003.54% 75,900,0003.54% 75,900,0003.54% (-2.05)120,000,0005.59% 120,000,0005.59%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด72,320,9323.37% (+0.22)67,735,1743.15% (+0.02)67,190,1743.13% (+0.05)66,224,3443.08% (+0.24)61,063,7042.84% (+0.35)53,430,8132.49%
6MR. KUAN-SHUN TSENG61,800,0002.88% 61,800,0002.88% (+1.85)22,050,0001.03% 22,050,0001.03% (+1.03)0 0
7MR. KUAN-PING TSENG61,800,0002.88% 61,800,0002.88% (+1.85)22,050,0001.03% 22,050,0001.03% (+1.03)0 0
8MRS. YU-HUI CHEN50,000,0002.33% 50,000,0002.33% 50,000,0002.33% 50,000,0002.33% 50,000,0002.33% 50,000,0002.33%
9นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล44,095,0002.05% 44,095,0002.05% 44,095,0002.05% 44,095,0002.05% 44,095,0002.05% 44,095,0002.05%
10นาง อรพรรณ มายะการ38,111,4811.78% (+0.15)34,911,4811.63% 34,911,4811.63% (+0.14)31,911,4811.49% (+0.29)25,821,4811.20% (+0.01)25,621,4811.19%
11นาง มนธิรา ผดุงรัตน์0 (-2.43)52,268,3002.43% (+1.07)29,213,2001.36% (+1.36)0 0 0
12นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล0 (-1.71)36,720,8591.71% 36,720,8591.71% 36,720,8591.71% (+0.01)36,410,8591.70% (-0.03)37,143,5591.73%
13นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล0 (-0.94)20,259,2810.94% 20,259,2810.94% 20,259,2810.94% 20,259,2810.94% 20,259,2810.94%
14นาย สุชาติ มายะการ0 (-0.87)18,733,4940.87% 18,733,4940.87% (+0.01)18,409,7940.86% (+0.13)15,609,7940.73% (+0.02)15,309,7940.71%
15นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา0 (-0.77)16,448,8020.77% 16,448,8020.77% 16,448,8020.77% 16,448,8020.77% 16,448,8020.77%
16นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข0 (-0.74)15,909,3050.74% (+0.02)15,409,3050.72% (-0.02)15,909,3050.74% 15,909,3050.74% 15,909,3050.74%
17นาย เสธวัต วัฒนนามกุล0 (-0.74)15,800,0000.74% (+0.01)15,600,0000.73% (+0.05)14,656,5000.68% (+0.68)0 0
18น.ส. แม้นมาศ อติสุธาโภชน์0 (-0.73)15,696,7270.73% 15,696,7270.73% (-0.19)19,696,7270.92% (+0.18)15,789,5270.74% (+0.01)15,589,5270.73%
19นาย ณพวีร์ เตชะอุบล0 (-0.71)15,328,3000.71% 15,328,3000.71% (+0.13)12,514,3000.58% (+0.58)0 0
20น.ส. เอื้อการย์ มายะการ0 (-0.70)15,000,0000.70% 15,000,0000.70% (+0.70)0 0 0
21นาย ศุภโชค หยงสตาร์0 (-0.56)12,000,0000.56% 12,000,0000.56% (+0.56)0 0 0
22บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 0 (-3.76)80,766,1503.76% (+0.05)79,570,8503.71% (-0.08)81,269,9503.79% (+3.79)0
23นาง พัสวี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา0 0 0 (-0.63)13,626,1610.63% (+0.63)0 0
24นาง อโณทัย คล้ามไพบูลย์0 0 0 0 (-0.59)12,586,3000.59% (+0.59)0
25นาย เกษม อาภรณ์ทิพย์0 0 0 0 0 (-4.02)86,255,1004.02%
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)M-II -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์SET131,223,880
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง