ข้อมูลหุ้น JCK

บริษัท บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2676-4031-6, 0-2676-3836-9
โทรสาร 0-2676-4038-9
เว๊บไซต์ www.jck.international
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน