คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น JASIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488
โทรสาร 0-2679-5996
เว๊บไซต์ www.jas-if.com
ราคาหุ้น 11.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,500,425,351
No. ShareHolder (JASIF) วันที่ 29/03/19 วันที่ 26/11/18 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)1,293,150,00023.51% 1,293,150,00023.51% 1,293,150,00023.51%
2STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY233,968,6004.25% (-0.21)245,147,2004.46% (-0.07)249,079,7004.53%
3บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)165,594,5003.01% (+0.98)111,380,3002.03% (+0.41)89,000,0001.62%
4บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)135,000,0002.45% (+1.27)65,000,0001.18% 65,000,0001.18%
5นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์112,200,0002.04% 112,200,0002.04% 112,200,0002.04%
6บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)95,000,0001.73% 95,000,0001.73% 95,000,0001.73%
7ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)94,000,0001.71% 94,000,0001.71% 94,000,0001.71%
8ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)87,165,3001.58% 87,165,3001.58% 87,165,3001.58%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED87,084,3681.58% (+0.17)77,439,2681.41% (-0.10)83,224,9681.51%
10BBHISL NOMINEES LIMITED80,000,0001.45% (-0.30)96,363,8001.75% (+1.75)0
11นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์70,586,7001.28% (-0.22)82,296,4001.50% (+0.17)73,026,1001.33%
12กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส70,007,6001.27% (-1.02)125,701,3002.29% (+0.29)110,093,2002.00%
13NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC69,828,1001.27% (-0.02)70,678,1001.29% (-0.27)85,552,0001.56%
14STATE STREET EUROPE LIMITED56,230,7021.02% (+0.20)45,175,6450.82% (-0.29)61,210,2071.11%
15กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส50,997,0000.93% (-0.15)59,284,3001.08% (-0.44)83,488,7001.52%
16นาย บูรณะ ชวลิตธำรง36,300,0000.66% (+0.06)33,100,0000.60% (+0.01)32,400,0000.59%
17บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)32,000,0000.58% (-0.33)50,000,0000.91% 50,000,0000.91%
18AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P30,000,0000.55% 30,000,0000.55% (-0.55)60,450,1001.10%
19บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)29,596,0000.54% 29,596,0000.54% 29,596,0000.54%
20BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH0 (-0.76)42,000,0000.76% 42,000,0000.76%
21MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC0 (-0.72)39,854,2000.72% (-0.08)43,884,2000.80%
22HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-2.32)127,600,0002.32%
23บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.57)31,600,0000.57%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง