คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น JASIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488
โทรสาร 0-2679-5996
เว๊บไซต์ www.jas-if.com
ราคาหุ้น 9.65
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 8,000,000,000
No. ShareHolder (JASIF) วันที่ 29/05/20 วันที่ 14/04/20 วันที่ 15/10/19 วันที่ 18/11/19 วันที่ 21/08/19 วันที่ 29/03/19 วันที่ 26/11/18 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)1,520,000,00019.00% 1,520,000,00019.00% 1,045,000,00019.00% 1,045,000,00019.00% 1,045,000,00019.00% (-4.51)1,293,150,00023.51% 1,293,150,00023.51% 1,293,150,00023.51%
2THE BANK OF NEW YORK MELLON292,005,1803.65% 292,005,1803.65% (+1.58)113,843,0002.07% (-1.47)194,643,0003.54% (+3.54)0 0 0 0
3บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)225,632,0002.82% (+2.82)0 (-4.07)223,872,0004.07% 223,872,0004.07% (-0.58)255,954,5004.65% (+2.20)135,000,0002.45% (+1.27)65,000,0001.18% 65,000,0001.18%
4บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)222,805,7002.79% (-2.69)438,176,0005.48% (+3.75)94,996,0001.73% 94,996,0001.73% 95,000,0001.73% 95,000,0001.73% 95,000,0001.73% 95,000,0001.73%
5NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC221,994,6042.77% 221,994,6042.77% (+1.44)73,336,9001.33% (-0.14)80,836,9001.47% (+0.18)70,849,0001.29% (+0.02)69,828,1001.27% (-0.02)70,678,1001.29% (-0.27)85,552,0001.56%
6บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)220,235,3272.75% 220,235,3272.75% (-0.26)165,594,5003.01% 165,594,5003.01% 165,594,5003.01% 165,594,5003.01% (+0.98)111,380,3002.03% (+0.41)89,000,0001.62%
7ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)175,763,6002.20% 175,763,6002.20% (+0.49)93,940,0001.71% 93,940,0001.71% 94,000,0001.71% 94,000,0001.71% 94,000,0001.71% 94,000,0001.71%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED128,981,2151.61% (-0.03)131,286,2151.64% (+0.02)89,242,3001.62% (+0.10)83,515,1001.52% (-0.17)93,043,3001.69% (+0.11)87,084,3681.58% (+0.17)77,439,2681.41% (-0.10)83,224,9681.51%
9ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)126,785,8901.58% 126,785,8901.58% 87,165,3001.58% 87,165,3001.58% 87,165,3001.58% 87,165,3001.58% 87,165,3001.58% 87,165,3001.58%
10STATE STREET EUROPE LIMITED96,313,6881.20% (-0.04)99,510,1881.24% (+0.22)56,088,2731.02% (-0.11)62,193,5771.13% (+0.05)59,220,1461.08% (+0.06)56,230,7021.02% (+0.20)45,175,6450.82% (-0.29)61,210,2071.11%
11BBHISL NOMINEES LIMITED95,000,0001.19% (-0.06)100,000,0001.25% (-0.39)90,383,1001.64% 90,383,1001.64% 90,383,1001.64% (+0.19)80,000,0001.45% (-0.30)96,363,8001.75% (+1.75)0
12นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์91,000,0001.14% 91,000,0001.14% (+0.05)60,000,0001.09% 60,000,0001.09% 60,000,0001.09% (-0.95)112,200,0002.04% 112,200,0002.04% 112,200,0002.04%
13นาย บูรณะ ชวลิตธำรง66,800,0000.84% (+0.01)66,400,0000.83% (+0.12)39,072,0000.71% 39,072,0000.71% (+0.02)37,800,0000.69% (+0.03)36,300,0000.66% (+0.06)33,100,0000.60% (+0.01)32,400,0000.59%
14กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส57,834,3270.72% 57,834,3270.72% 39,761,1000.72% 39,761,1000.72% (-0.55)70,007,6001.27% 70,007,6001.27% (-1.02)125,701,3002.29% (+0.29)110,093,2002.00%
15กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส54,941,1360.69% 54,941,1360.69% (-0.28)53,595,6000.97% 53,595,6000.97% (+0.15)44,995,6000.82% (-0.11)50,997,0000.93% (-0.15)59,284,3001.08% (-0.44)83,488,7001.52%
16กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์46,000,0000.58% (-0.07)51,840,0000.65% 35,640,0000.65% 35,640,0000.65% 35,646,0000.65% (+0.65)0 0 0
17MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC0 0 (-1.10)60,700,0001.10% (+1.10)0 0 0 (-0.72)39,854,2000.72% (-0.08)43,884,2000.80%
18STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 (-0.99)54,404,1000.99% 54,404,1000.99% (-3.59)251,896,1004.58% (+0.33)233,968,6004.25% (-0.21)245,147,2004.46% (-0.07)249,079,7004.53%
19AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 10 0 (-0.67)37,000,5000.67% 37,000,5000.67% (+0.12)30,000,0000.55% (+0.55)0 0 0
20บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.56)30,709,6000.56% (+0.56)0 (-0.58)32,000,0000.58% 32,000,0000.58% (-0.33)50,000,0000.91% 50,000,0000.91%
21บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.54)29,596,0000.54% 29,596,0000.54% 29,596,0000.54% 29,596,0000.54% 29,596,0000.54% 29,596,0000.54%
22นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์0 0 0 0 0 (-1.28)70,586,7001.28% (-0.22)82,296,4001.50% (+0.17)73,026,1001.33%
23AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 0 0 0 0 (-0.55)30,000,0000.55% 30,000,0000.55% (-0.55)60,450,1001.10%
24BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH0 0 0 0 0 0 (-0.76)42,000,0000.76% 42,000,0000.76%
25HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 0 0 0 (-2.32)127,600,0002.32%
26บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-0.57)31,600,0000.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง