คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น JASIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488
โทรสาร 0-2679-5996
เว๊บไซต์ www.jas-if.com
ราคาหุ้น 9.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,500,000,000
No. ShareHolder (JASIF) วันที่ 15/10/19 วันที่ 21/08/19 วันที่ 29/03/19 วันที่ 26/11/18 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)1,045,000,00019.00% 1,045,000,00019.00% (-4.51)1,293,150,00023.51% 1,293,150,00023.51% 1,293,150,00023.51%
2บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)223,872,0004.07% (-0.58)255,954,5004.65% (+2.20)135,000,0002.45% (+1.27)65,000,0001.18% 65,000,0001.18%
3บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)165,594,5003.01% 165,594,5003.01% 165,594,5003.01% (+0.98)111,380,3002.03% (+0.41)89,000,0001.62%
4THE BANK OF NEW YORK MELLON113,843,0002.07% (+2.07)0 0 0 0
5บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)94,996,0001.73% 95,000,0001.73% 95,000,0001.73% 95,000,0001.73% 95,000,0001.73%
6ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)93,940,0001.71% 94,000,0001.71% 94,000,0001.71% 94,000,0001.71% 94,000,0001.71%
7BBHISL NOMINEES LIMITED90,383,1001.64% 90,383,1001.64% (+0.19)80,000,0001.45% (-0.30)96,363,8001.75% (+1.75)0
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED89,242,3001.62% (-0.07)93,043,3001.69% (+0.11)87,084,3681.58% (+0.17)77,439,2681.41% (-0.10)83,224,9681.51%
9ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)87,165,3001.58% 87,165,3001.58% 87,165,3001.58% 87,165,3001.58% 87,165,3001.58%
10NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC73,336,9001.33% (+0.04)70,849,0001.29% (+0.02)69,828,1001.27% (-0.02)70,678,1001.29% (-0.27)85,552,0001.56%
11MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC60,700,0001.10% (+1.10)0 0 (-0.72)39,854,2000.72% (-0.08)43,884,2000.80%
12นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์60,000,0001.09% 60,000,0001.09% (-0.95)112,200,0002.04% 112,200,0002.04% 112,200,0002.04%
13STATE STREET EUROPE LIMITED56,088,2731.02% (-0.06)59,220,1461.08% (+0.06)56,230,7021.02% (+0.20)45,175,6450.82% (-0.29)61,210,2071.11%
14STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY54,404,1000.99% (-3.59)251,896,1004.58% (+0.33)233,968,6004.25% (-0.21)245,147,2004.46% (-0.07)249,079,7004.53%
15กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส53,595,6000.97% (+0.15)44,995,6000.82% (-0.11)50,997,0000.93% (-0.15)59,284,3001.08% (-0.44)83,488,7001.52%
16กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส39,761,1000.72% (-0.55)70,007,6001.27% 70,007,6001.27% (-1.02)125,701,3002.29% (+0.29)110,093,2002.00%
17นาย บูรณะ ชวลิตธำรง39,072,0000.71% (+0.02)37,800,0000.69% (+0.03)36,300,0000.66% (+0.06)33,100,0000.60% (+0.01)32,400,0000.59%
18AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 137,000,5000.67% (+0.12)30,000,0000.55% (+0.55)0 0 0
19กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์35,640,0000.65% 35,646,0000.65% (+0.65)0 0 0
20บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)30,709,6000.56% (-0.02)32,000,0000.58% 32,000,0000.58% (-0.33)50,000,0000.91% 50,000,0000.91%
21บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)29,596,0000.54% 29,596,0000.54% 29,596,0000.54% 29,596,0000.54% 29,596,0000.54%
22นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์0 0 (-1.28)70,586,7001.28% (-0.22)82,296,4001.50% (+0.17)73,026,1001.33%
23AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 0 (-0.55)30,000,0000.55% 30,000,0000.55% (-0.55)60,450,1001.10%
24BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH0 0 0 (-0.76)42,000,0000.76% 42,000,0000.76%
25HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 (-2.32)127,600,0002.32%
26บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.57)31,600,0000.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง