คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น JASIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488
โทรสาร 0-2679-5996
เว๊บไซต์ www.jas-if.com
ราคาหุ้น 10.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,500,425,351
No. ShareHolder (JASIF) ข้อมูลประจำวันที่ 29/03/19 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)1,293,150,00023.51%13,190,130,000-258,630,000
2STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY233,968,6004.25%2,386,479,720-46,793,720
3บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)165,594,5003.01%1,689,063,900-33,118,900
4บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)135,000,0002.45%1,377,000,000-27,000,000
5นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์112,200,0002.04%1,144,440,000-22,440,000
6บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)95,000,0001.73%969,000,000-19,000,000
7ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)94,000,0001.71%958,800,000-18,800,000
8ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)87,165,3001.58%889,086,060-17,433,060
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED87,084,3681.58%888,260,554-17,416,874
10BBHISL NOMINEES LIMITED80,000,0001.45%816,000,000-16,000,000
11นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์70,586,7001.28%719,984,340-14,117,340
12กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส70,007,6001.27%714,077,520-14,001,520
13NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC69,828,1001.27%712,246,620-13,965,620
14STATE STREET EUROPE LIMITED56,230,7021.02%573,553,160-11,246,140
15กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส50,997,0000.93%520,169,400-10,199,400
16นาย บูรณะ ชวลิตธำรง36,300,0000.66%370,260,000-7,260,000
17บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)32,000,0000.58%326,400,000-6,400,000
18AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P30,000,0000.55%306,000,000-6,000,000
19บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)29,596,0000.54%301,879,200-5,919,200
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง