ข้อมูลหุ้น JAS

บริษัท บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 29-30, 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2100-3000
โทรสาร 0-2100-3150-2
เว๊บไซต์ http://www.jasmine.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน