คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น JAS

บริษัท บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 29-30, 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2100-3000
โทรสาร 0-2100-3150-2
เว๊บไซต์ http://www.jasmine.com
ราคาหุ้น 2.88
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 8,593,291,643
No. ShareHolder (JAS) วันที่ 15/03/21 วันที่ 04/12/20 วันที่ 22/05/20 วันที่ 27/03/20 วันที่ 12/12/19 วันที่ 30/08/19 วันที่ 05/03/19 วันที่ 22/06/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย พิชญ์ โพธารามิก4,572,490,48353.21% 4,572,490,48353.21% (-1.78)4,572,490,05354.99% (-0.70)4,572,490,05355.69% (-0.68)4,602,490,05356.37% (+0.29)4,572,490,05356.08% (-0.10)4,572,490,05356.18% (+0.38)4,295,246,45255.80%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด354,524,2974.13% (-0.29)380,004,7014.42% (-1.89)524,356,5586.31% (+1.00)435,568,1855.31% (+0.34)405,717,6424.97% (-0.69)461,486,8525.66% (-0.26)481,834,7965.92% (+1.82)315,703,5724.10%
3นาย ทิศชวน นานาวราทร134,000,0001.56% 134,000,0001.56% (-0.05)134,000,0001.61% (-0.02)134,000,0001.63% (-0.01)134,000,0001.64% 134,000,0001.64% (-0.01)134,000,0001.65% (+0.23)109,000,0001.42%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED104,988,5241.22% (-0.09)112,406,7921.31% (-0.01)109,425,7731.32% (+0.44)72,459,3320.88% (-0.37)102,373,2321.25% 101,817,5321.25% (+0.50)61,214,9320.75% (-0.14)68,305,9320.89%
5นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์78,598,7800.91% 77,998,7800.91% (-0.01)76,397,7000.92% (+0.08)69,137,1000.84% 68,437,1000.84% (+0.05)64,787,1000.79% (+0.03)61,957,1000.76% (+0.76)0
6นาย บูรณะ ชวลิตธำรง74,200,0000.86% 74,200,0000.86% (-0.05)75,400,0000.91% (+0.17)60,600,0000.74% (+0.74)0 0 0 0
7นาย สุชิน สถิตย์พัฒนพันธ์40,984,8000.48% (+0.12)31,000,0000.36% (+0.36)0 (-0.70)57,550,0000.70% (+0.06)52,200,0000.64% (+0.64)0 0 0
8นาง วิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร30,900,0000.36% (+0.36)0 0 0 0 0 0 0
9N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 130,889,1970.36% (-0.26)53,507,2950.62% (+0.62)0 0 (-0.63)51,055,9000.63% (-0.26)72,293,3000.89% (+0.89)0 0
10นาย พิสิษฐ์ กิตติพงศ์วัฒน30,000,0000.35% (+0.35)0 0 0 0 0 0 0
11นาย พิธาน องค์โฆษิต30,000,0000.35% (+0.35)0 0 0 0 (-1.78)145,040,8001.78% 145,040,8001.78% (+0.38)108,026,6001.40%
12STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.37)32,111,5640.37% (-0.41)65,139,2800.78% (+0.78)0 0 0 0 0
13EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 (-0.36)30,813,1000.36% (+0.36)0 0 (-0.63)51,146,9000.63% (-0.02)52,864,2000.65% 52,864,2000.65% (+0.10)42,562,4000.55%
14UBS AG SINGAPORE BRANCH0 0 (-1.21)100,761,4301.21% (-0.02)100,761,4301.23% (+1.23)0 0 0 0
15LGT BANK (SINGAPORE) LTD0 0 0 (-2.16)176,967,5002.16% (-1.75)318,898,4303.91% (-0.19)334,642,4304.10% 333,892,4304.10% (-0.21)332,082,9714.31%
16Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited0 0 0 (-1.48)121,800,0001.48% (+0.05)116,800,0001.43% (+1.43)0 0 0
17นาง ธัญญา ตู้จินดา0 0 0 (-0.94)77,158,2000.94% 77,158,2000.94% (-0.01)77,158,2000.95% (+0.06)72,158,2000.89% (+0.04)65,085,0000.85%
18นาย จิรสิทธ วุฒิไกร0 0 0 0 (-1.27)104,000,0001.27% (+0.37)73,000,0000.90% (-0.33)100,000,0001.23% (+0.09)88,000,0001.14%
19บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.92)74,972,2000.92% (+0.92)0 0
20บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด0 0 0 0 0 (-0.53)43,524,4000.53% (+0.53)0 0
21บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)0 0 0 0 0 (-0.53)43,000,0000.53% (+0.01)42,100,0000.52% (+0.52)0
22บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S0 0 0 0 0 0 0 (-2.93)225,896,5002.93%
23นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)42,800,0000.56%
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)JASIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมินSET15,352,000,000
2บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)JTS -บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)SET13,671,149,600
Total29,023,149,600
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง