คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น J

บริษัท บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 8 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2308-9000
โทรสาร 0-2308-8088
เว๊บไซต์ http://www.jasasset.co.th
ราคาหุ้น 4.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 936,686,032
No. ShareHolder (J) วันที่ 26/04/22 วันที่ 21/04/21 วันที่ 09/03/21 วันที่ 14/05/20 วันที่ 11/03/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 08/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)613,810,35765.53% (+65.53)0 0 0 0 0 (-67.51)324,626,82667.51%
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)38,448,0004.10% (-0.09)38,900,0004.19% (+4.19)0 0 0 0 0
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด25,529,2672.73% (+1.66)9,975,9321.07% (-1.12)17,369,0672.19% (+2.19)0 0 0 0
4นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย11,417,6061.22% (+0.02)11,123,7061.20% (+0.19)8,047,9061.01% (+0.28)5,834,4060.73% 5,834,4060.73% (-0.01)3,557,5670.74% (+0.05)3,337,3670.69%
5น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา10,456,3121.12% (+0.20)8,519,9580.92% (-0.15)8,519,9581.07% 8,519,9581.07% 8,519,9581.07% (+0.10)4,647,2500.97% 4,647,2500.97%
6นาย สมชาย ตั้งวงศ์สามารถ10,400,0001.11% (+1.11)0 0 0 0 0 0
7บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)10,000,0001.07% (+1.07)0 0 0 0 0 0
8นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา9,468,9131.01% (+0.18)7,715,4110.83% (-0.14)7,715,4110.97% 7,715,4110.97% 7,715,4110.97% (+0.09)4,208,4060.88% 4,208,4060.88%
9นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล6,405,5000.68% (+0.68)0 0 0 0 0 0
10นาย ภาณุวัชร ว่องกุศลกิจ6,168,1000.66% (+0.66)0 0 0 0 0 0
11บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)0 (-66.07)613,810,35766.07% (-8.90)595,149,18074.97% 595,149,18074.97% 595,149,18074.97% (+7.46)324,626,82667.51% (+67.51)0
12นาย สุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์0 (-1.18)11,000,1001.18% (+1.18)0 (-0.94)7,450,0160.94% 7,431,4160.94% (+0.10)4,053,5000.84% 4,050,0000.84%
13นาย ธนภัทร กิจเสมอใจ0 (-0.57)5,295,3120.57% (-0.10)5,295,3120.67% 5,295,3120.67% (+0.01)5,223,3120.66% (+0.66)0 0
14นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์0 (-0.54)5,000,0000.54% (+0.54)0 (-0.51)4,081,4000.51% 4,081,4000.51% (-0.34)4,081,4000.85% (-0.12)4,684,9000.97%
15นาง ลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ0 (-0.52)4,810,0000.52% (+0.52)0 0 0 0 0
16นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา0 0 (-0.58)4,620,0670.58% (+0.58)0 0 0 0
17นาย อภิสิทธิ์ ศุภพิพัฒน์0 0 (-0.56)4,431,3160.56% (+0.56)0 0 0 0
18นาย ชัยเดช หงศ์ลดารมภ์0 0 (-0.52)4,090,0000.52% (+0.52)0 0 0 0
19นาย กันตภณ ตังคะประเสริฐ0 0 (-0.50)3,950,0000.50% (+0.50)0 0 0 0
20นาย พีรนาถ โชควัฒนา0 0 0 (-0.77)6,075,1100.77% (+0.04)5,819,7100.73% (+0.73)0 (-0.59)2,816,1760.59%
21นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์0 0 0 (-0.60)4,766,6650.60% 4,766,6650.60% (+0.06)2,600,0000.54% 2,600,0000.54%
22นาง ฐานทิพย์ เอี่ยมโอภาส0 0 0 (-0.55)4,400,0000.55% (+0.55)0 (-0.71)3,400,0000.71% (+0.71)0
23นาย ภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์0 0 0 (-0.51)4,010,0000.51% 4,010,0000.51% (-0.32)4,001,0000.83% 4,000,0000.83%
24นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล0 0 0 (-0.50)4,000,0000.50% 4,000,0000.50% (-0.33)4,000,0000.83% 4,000,0000.83%
25นาย ปรีชา เลิศไพรวัน0 0 0 0 0 (-0.97)4,663,5400.97% (-0.23)5,764,8411.20%
26นาย สุรชัย วิโรจน์ไพสิฐ0 0 0 0 0 (-0.83)4,010,0000.83% (+0.83)0
27นาย วิชชุศักดิ์ สุขสมเลิศ0 0 0 0 0 (-0.66)3,168,0000.66% 3,158,0000.66%
28นาย ชัยยงค์ ลีปริคณห์0 0 0 0 0 (-0.63)3,050,0000.63% 3,050,0000.63%
29นาย สุรพล ตังคะประเสริฐ0 0 0 0 0 (-0.59)2,831,7000.59% 2,831,7000.59%
30นาย สุพจน์ อรุณวณิชย์พร0 0 0 0 0 (-0.55)2,650,0000.55% 2,650,0000.55%
31นาย วรารัช เอี่ยมโอภาส0 0 0 0 0 0 (-1.30)6,272,0001.30%
32น.ส. ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์0 0 0 0 0 0 (-0.58)2,800,0000.58%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า