ข้อมูลหุ้น J

บริษัท บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 87 อาคารเดอะ แจส รามอินทรา ห้องเลขที่ เอ315 ชั้น 3 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์ 0-2012-1277
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.jasasset.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน