คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น IVL

บริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ 75/102 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2661-6661
โทรสาร 0-2661-6664-5
เว๊บไซต์ www.indoramaventures.com
ราคาหุ้น 46.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,614,274,096
No. ShareHolder (IVL) วันที่ 26/11/21 วันที่ 30/08/21 วันที่ 28/05/21 วันที่ 11/03/21 วันที่ 24/11/20 วันที่ 28/08/20 วันที่ 15/06/20 วันที่ 27/05/20 วันที่ 11/03/20 วันที่ 26/11/19 วันที่ 23/08/19 วันที่ 09/05/19 วันที่ 04/12/18 วันที่ 21/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด3,504,991,31862.43% 3,504,991,31862.43% 3,504,991,31862.43% 3,504,991,31862.43% 3,504,991,31862.43% 3,504,991,31862.43% 3,504,991,31862.43% 3,504,991,31862.43% 3,504,991,31862.43% 3,504,991,31862.43% 3,504,991,31862.43% 3,504,991,31862.43% 3,504,991,31862.43% (-0.34)3,504,991,31862.77%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด388,273,2946.92% (+0.55)357,400,6246.37% (+0.07)353,968,9166.30% (+0.81)308,005,5305.49% (-0.10)314,019,6095.59% (-0.04)316,304,9055.63% (+0.73)275,281,9084.90% (+0.31)257,587,5774.59% (-0.57)289,914,3095.16% (-0.32)307,774,3605.48% (+0.70)268,214,2664.78% (-0.27)283,808,7605.05% (-1.30)356,285,0006.35% (-0.75)396,596,2007.10%
3ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)270,905,2644.83% 270,905,2644.83% 270,905,2644.83% 270,905,2644.83% 270,905,2644.83% 270,905,2644.83% 270,905,2644.83% 270,905,2644.83% 270,905,2644.83% 270,905,2644.83% 270,905,2644.83% 270,905,2644.83% 270,905,2644.83% (-0.02)270,905,2644.85%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED89,202,6451.59% (+0.18)79,208,8451.41% (+0.15)70,937,5151.26% (+0.01)70,333,0161.25% (+0.14)62,558,6471.11% (-0.25)76,473,2981.36% (-0.23)89,183,9981.59% (-0.06)92,496,5981.65% (+0.13)85,518,2981.52% (-1.74)182,808,4013.26% (-0.20)194,321,3693.46% (+0.13)186,953,5013.33% (+0.43)162,771,0472.90% (+0.24)148,460,8282.66%
5สำนักงานประกันสังคม81,182,1001.45% 81,182,1001.45% (+0.07)77,544,9001.38% (-0.03)79,044,9001.41% 79,352,9001.41% 79,264,9001.41% 79,264,9001.41% (-0.01)79,814,9001.42% (+0.56)48,233,1000.86% (+0.06)44,975,1000.80% (-0.04)47,268,4000.84% (+0.18)37,239,3000.66% (+0.66)0 0
6CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH75,270,9001.34% 75,270,9001.34% 75,308,4001.34% 75,308,4001.34% 75,297,5001.34% 75,297,5001.34% 75,297,5001.34% 75,297,5001.34% 75,297,5001.34% 75,297,5001.34% (+1.34)0 0 0 0
7CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED55,000,0000.98% 55,000,0000.98% 55,000,0000.98% 55,000,0000.98% 55,000,0000.98% 55,000,0000.98% 55,000,0000.98% 55,000,0000.98% 55,000,0000.98% 55,000,0000.98% (-1.34)130,000,0002.32% 130,000,0002.32% (+1.71)34,057,3610.61% 34,179,9610.61%
8STATE STREET EUROPE LIMITED54,708,3280.97% (+0.19)43,937,7730.78% (+0.10)38,382,5760.68% (+0.02)36,961,2160.66% (-0.05)40,083,8660.71% (-0.06)43,188,0400.77% (-0.06)46,380,7280.83% (-0.19)57,393,1191.02% (-0.34)76,451,3691.36% (-0.36)96,588,0771.72% (+0.43)72,493,4221.29% (+0.03)70,556,8671.26% (+0.04)68,645,9371.22% (-0.06)71,309,4571.28%
9SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC30,794,4510.55% (+0.55)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)27,028,2000.48% (+0.08)22,728,2000.40% (+0.02)21,578,2000.38% (-0.01)22,078,2000.39% (-0.06)25,257,4000.45% (-0.16)34,225,1000.61% (+0.10)28,665,1000.51% 28,665,1000.51% (+0.51)0 0 (-0.51)28,633,8000.51% (+0.51)0 0 0
11กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)27,028,2000.48% (+0.08)22,728,2000.40% (+0.02)21,578,2000.38% (-0.01)22,078,2000.39% (-0.06)25,257,4000.45% (-0.16)34,225,1000.61% (+0.10)28,665,1000.51% 28,665,1000.51% (+0.51)0 0 (-0.51)28,633,8000.51% (+0.51)0 0 0
12กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล0 (-0.44)24,600,0000.44% (+0.44)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 (-0.42)23,773,0000.42% (+0.42)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14นาย สถาพร งามเรืองพงศ์0 0 0 (-0.52)29,463,1000.52% (-0.97)83,658,7001.49% (+1.49)0 0 0 0 0 0 0 0 0
15กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 0 0 0 0 0 (-0.53)29,667,2000.53% (+0.53)0 0 0 0 0 0 0
16GIC PRIVATE LIMITED0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.60)33,763,3900.60% (-0.26)48,233,3900.86% (+0.05)45,582,6900.81% (-0.10)51,323,9900.91% (-0.10)56,476,6631.01%
17กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)29,176,7000.52% (+0.52)0 0
18MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.74)97,916,5861.74% 97,284,2651.74%
19SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.73)41,122,4570.73% (-0.03)42,358,4650.76%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง