ข้อมูลหุ้น ITEL

บริษัท บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2666-2222
โทรสาร 0-2666-2299
เว๊บไซต์ www.interlinktelecom.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน