คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ITEL

บริษัท บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2666-2222
โทรสาร 0-2666-2299
เว๊บไซต์ www.interlinktelecom.co.th
ราคาหุ้น 3.18
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 999,997,667
No. ShareHolder (ITEL) วันที่ 13/03/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 11/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)599,998,60060.00% 599,998,60060.00% 599,998,60060.00%
2นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ43,494,0004.35% (-0.03)43,800,0004.38% 43,800,0004.38%
3นาย นเรศ งามอภิชน35,900,0003.59% (-0.57)41,600,0004.16% 41,600,0004.16%
4นาย ศึกษิต เพชรอำไพ23,433,0002.34% 23,433,0002.34% 23,433,0002.34%
5นาง ชลิดา อนันตรัมพร16,778,1981.68% 16,778,1981.68% 16,778,1981.68%
6นาย สมบัติ อนันตรัมพร14,887,8501.49% 14,887,8501.49% 14,887,8501.49%
7บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,500,0001.05% (-0.25)13,042,8001.30% (+0.17)11,332,3001.13%
8นาย วศิน เดชกิจวิกรม8,000,0000.80% 8,000,0000.80% 8,000,0000.80%
9นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา6,423,4940.64% (+0.10)5,430,0940.54% (+0.54)0
10นาง สุรินทร์ แสงหาญ6,200,0000.62% 6,200,0000.62% 6,200,0000.62%
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด5,768,9680.58% (+0.01)5,716,8680.57% 5,658,5680.57%
12นาย วรรธนัย วรรธนะกุล5,145,9000.51% 5,145,9000.51% 5,145,9000.51%
13นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์0 0 (-0.56)5,562,9000.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง