คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ITEL

บริษัท บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2666-2222
โทรสาร 0-2666-2299
เว๊บไซต์ www.interlinktelecom.co.th
ราคาหุ้น 5.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,278,908,278
No. ShareHolder (ITEL) วันที่ 22/03/22 วันที่ 03/12/21 วันที่ 23/09/21 วันที่ 15/03/21 วันที่ 24/07/20 วันที่ 15/06/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 11/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)636,512,65049.77% (-1.27)636,512,65051.04% 636,512,65051.04% (-8.96)599,998,60060.00% 599,998,60060.00% 599,998,60060.00% 599,998,60060.00% 599,998,60060.00% 599,998,60060.00%
2THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED45,000,0003.52% (+3.52)0 (-2.67)33,306,0482.67% (+2.67)0 0 0 0 0 0
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด33,670,9402.63% (+0.20)30,269,0602.43% (-0.86)40,984,2133.29% (+2.33)9,589,9540.96% (+0.37)5,927,6540.59% (+0.01)5,803,8540.58% 5,768,9680.58% (+0.01)5,716,8680.57% 5,658,5680.57%
4THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH27,424,8002.14% (+1.31)10,400,0000.83% (+0.83)0 0 0 0 0 0 0
5SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB24,022,0001.88% (+0.34)19,217,6001.54% 19,217,6001.54% (+1.54)0 0 0 0 0 0
6นาง วิภา ตัณฑเศรษฐี22,986,9571.80% (+1.80)0 0 0 0 0 0 0 0
7J.P. MORGAN SECURITIES PLC16,516,3001.29% (+0.22)13,400,0001.07% (+0.35)9,000,0000.72% (+0.72)0 0 0 0 0 0
8กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ16,446,7001.29% (+1.29)0 0 0 0 0 0 0 0
9กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์13,464,5001.05% (+1.05)0 0 0 0 0 0 0 0
10นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี10,000,0000.78% (-0.02)10,000,0000.80% (-0.04)10,500,0000.84% (+0.84)0 0 0 0 0 0
11ร.ต.อ. ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ0 (-0.80)9,965,2000.80% (+0.80)0 0 0 0 0 0 0
12นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา0 (-0.78)9,779,5500.78% (-0.03)10,159,5500.81% (-0.10)9,093,4000.91% (+0.27)6,423,4940.64% 6,423,4940.64% 6,423,4940.64% (+0.10)5,430,0940.54% (+0.54)0
13นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร0 (-0.74)9,285,3530.74% 9,285,3530.74% (+0.74)0 0 0 0 0 0
14นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส0 (-0.70)8,761,0000.70% (+0.70)0 0 0 0 0 0 0
15นาย วัชระ แก้วสว่าง0 0 (-0.64)8,000,0000.64% (+0.64)0 0 0 0 0 0
16นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์0 0 (-0.62)7,706,2000.62% (+0.62)0 0 0 0 0 0
17นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ0 0 0 (-4.35)43,494,0004.35% 43,494,0004.35% 43,494,0004.35% 43,494,0004.35% (-0.03)43,800,0004.38% 43,800,0004.38%
18นาย ศึกษิต เพชรอำไพ0 0 0 (-2.34)23,433,0002.34% 23,433,0002.34% 23,433,0002.34% 23,433,0002.34% 23,433,0002.34% 23,433,0002.34%
19นาง ชลิดา อนันตรัมพร0 0 0 (-1.68)16,778,1981.68% 16,778,1981.68% 16,778,1981.68% 16,778,1981.68% 16,778,1981.68% 16,778,1981.68%
20นาย นเรศ งามอภิชน0 0 0 (-1.50)15,000,0001.50% (-2.09)35,900,0003.59% 35,900,0003.59% 35,900,0003.59% (-0.57)41,600,0004.16% 41,600,0004.16%
21นาย สมบัติ อนันตรัมพร0 0 0 (-1.49)14,887,8501.49% 14,887,8501.49% 14,887,8501.49% 14,887,8501.49% 14,887,8501.49% 14,887,8501.49%
22บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-1.15)11,500,0001.15% (+0.10)10,500,0001.05% 10,500,0001.05% 10,500,0001.05% (-0.25)13,042,8001.30% (+0.17)11,332,3001.13%
23นาย วศิน เดชกิจวิกรม0 0 0 (-0.80)8,000,0000.80% 8,000,0000.80% 8,000,0000.80% 8,000,0000.80% 8,000,0000.80% 8,000,0000.80%
24นาง สุรินทร์ แสงหาญ0 0 0 0 (-0.62)6,200,0000.62% 6,200,0000.62% 6,200,0000.62% 6,200,0000.62% 6,200,0000.62%
25นาย วรรธนัย วรรธนะกุล0 0 0 0 (-0.51)5,145,9000.51% 5,145,9000.51% 5,145,9000.51% 5,145,9000.51% 5,145,9000.51%
26นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)5,562,9000.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า