ข้อมูลหุ้น IT

บริษัท บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 555 อาคารศูนย์การค้าเดอะพาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง ชั้น B1,B2,5 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2656-5030-39
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.itcity.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน