ข้อมูลหุ้น IRC

บริษัท บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2996-0890-7 (23 Lines)
โทรสาร 0-2996-1439, 0-2996-0294
เว๊บไซต์ www.ircthailand.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน