คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น INTUCH

บริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2118-6900
โทรสาร 0-2118-6947
เว๊บไซต์ www.intouchcompany.com
ราคาหุ้น 77.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,206,618,834
No. ShareHolder (INTUCH) วันที่ 10/09/21 วันที่ 23/02/21 วันที่ 21/08/20 วันที่ 22/06/20 วันที่ 26/02/20 วันที่ 20/08/19 วันที่ 22/02/19 วันที่ 17/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)1,006,878,31431.40% (+15.62)505,918,11415.78% (+7.79)256,287,4007.99% (+3.40)147,044,4004.59% (+4.59)0 0 0 0
2SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.680,165,36421.21% (+0.21)673,348,26421.00% 673,348,26421.00% 673,348,26421.00% 673,348,26421.00% 673,348,26421.00% 673,348,26421.00% 673,348,26421.00%
3GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL.347,874,63810.85% (+10.85)0 0 0 0 0 0 0
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด175,283,3355.47% (-8.97)463,009,86614.44% (-1.69)517,091,46016.13% (+0.20)510,674,00715.93% (-2.34)585,753,05718.27% (+1.67)532,380,89716.60% (+7.79)282,360,6198.81% (-3.07)381,063,67611.88%
5THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED166,753,4605.20% 166,753,4605.20% 166,753,4605.20% 166,753,4605.20% (-4.22)301,953,4609.42% (-0.57)320,283,6609.99% (-5.91)509,766,84015.90% 509,766,84015.90%
6บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)83,096,5002.59% (+2.59)0 0 0 0 0 0 0
7สำนักงานประกันสังคม42,945,1001.34% (-0.02)43,645,1001.36% (+0.03)42,600,1001.33% 42,600,1001.33% 42,600,1001.33% (-0.03)43,537,6001.36% (-0.05)45,137,6001.41% (+0.03)44,200,1001.38%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED40,004,0991.25% (-0.18)45,803,8861.43% (-0.93)75,690,6742.36% (-0.18)81,370,7742.54% (-0.28)90,562,7492.82% (-1.19)128,425,7554.01% (-0.87)156,618,3384.88% (+0.59)137,520,2714.29%
9ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)38,428,8001.20% (+1.20)0 0 0 0 0 0 0
10นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ30,823,1000.96% (-0.01)31,023,1000.97% (+0.03)30,023,1000.94% (+0.05)28,623,1000.89% (-0.01)28,729,5000.90% (+0.03)27,829,5000.87% (+0.01)27,579,5000.86% (+0.02)26,879,5000.84%
11STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-1.04)33,219,7941.04% (+0.06)31,364,5840.98% (-0.03)32,239,8201.01% (+0.02)31,609,3890.99% (+0.23)24,515,8150.76% (+0.76)0 (-0.58)18,453,8280.58%
12THE BANK OF NEW YORK MELLON0 (-0.99)31,611,6000.99% (+0.01)31,483,3000.98% 31,411,6000.98% (-0.01)31,603,2000.99% (+0.99)0 0 0
13GIC PRIVATE LIMITED0 (-0.67)21,620,7000.67% (+0.67)0 0 0 0 0 0
14กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.82)26,230,4000.82% 26,290,8000.82% (-0.18)31,976,5001.00% (-0.21)38,737,1001.21% (+0.17)33,385,8001.04% (+0.04)32,018,9001.00%
15กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.62)19,784,4000.62% 19,784,4000.62% (-0.28)28,713,7000.90% (+0.90)0 0 0
16บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ. ไทยพาณิชย์0 0 (-0.51)16,332,6000.51% 16,332,6000.51% (+0.51)0 0 0 0
17กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 0 0 0 (-0.51)16,280,0000.51% (-0.14)20,869,6000.65% (+0.11)17,251,7000.54% (+0.54)0
18กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 (-0.50)16,155,1000.50% (+0.50)0 0 0
19UBS AG LONDON BRANCH0 0 0 0 0 (-0.88)28,245,9940.88% (+0.88)0 0
20GOLDMAN SACHS AND CO LLC0 0 0 0 0 (-0.55)17,793,4070.55% (+0.55)0 0
21กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล0 0 0 0 0 (-0.50)16,146,3000.50% (+0.50)0 (-0.97)31,001,7000.97%
22บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด0 0 0 0 0 0 (-2.11)67,616,8202.11% (-1.08)102,130,5203.19%
อินทัช โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ADVANC -บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)SET265,799,352,000
2บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)THCOM -บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)SET4,598,883,527
Total270,398,235,527
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง