คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น INTUCH

บริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2118-6900
โทรสาร 0-2118-6947
เว๊บไซต์ www.intouchcompany.com
ราคาหุ้น 63.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,206,420,305
No. ShareHolder (INTUCH) วันที่ 22/02/19 วันที่ 17/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.673,348,26421.00% 673,348,26421.00%
2THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED509,766,84015.90% 509,766,84015.90%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด282,360,6198.81% (-3.07)381,063,67611.88%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED156,618,3384.88% (+0.59)137,520,2714.29%
5บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด67,616,8202.11% (-1.08)102,130,5203.19%
6สำนักงานประกันสังคม45,137,6001.41% (+0.03)44,200,1001.38%
7กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล33,385,8001.04% (+0.04)32,018,9001.00%
8นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ27,579,5000.86% (+0.02)26,879,5000.84%
9กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล17,251,7000.54% (+0.54)0
10กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล0 (-0.97)31,001,7000.97%
11STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.58)18,453,8280.58%
อินทัช โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ADVANC -บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)SET274,218,336,000
2บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)THCOM -บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)SET2,200,250,158
Total276,418,586,158

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง