คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น INTUCH

บริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2118-6900
โทรสาร 0-2118-6947
เว๊บไซต์ www.intouchcompany.com
ราคาหุ้น 55.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,206,420,305
No. ShareHolder (INTUCH) วันที่ 21/08/20 วันที่ 22/06/20 วันที่ 26/02/20 วันที่ 20/08/19 วันที่ 22/02/19 วันที่ 17/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.673,348,26421.00% 673,348,26421.00% 673,348,26421.00% 673,348,26421.00% 673,348,26421.00% 673,348,26421.00%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด517,091,46016.13% (+0.20)510,674,00715.93% (-2.34)585,753,05718.27% (+1.67)532,380,89716.60% (+7.79)282,360,6198.81% (-3.07)381,063,67611.88%
3บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)256,287,4007.99% (+3.40)147,044,4004.59% (+4.59)0 0 0 0
4THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED166,753,4605.20% 166,753,4605.20% (-4.22)301,953,4609.42% (-0.57)320,283,6609.99% (-5.91)509,766,84015.90% 509,766,84015.90%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED75,690,6742.36% (-0.18)81,370,7742.54% (-0.28)90,562,7492.82% (-1.19)128,425,7554.01% (-0.87)156,618,3384.88% (+0.59)137,520,2714.29%
6สำนักงานประกันสังคม42,600,1001.33% 42,600,1001.33% 42,600,1001.33% (-0.03)43,537,6001.36% (-0.05)45,137,6001.41% (+0.03)44,200,1001.38%
7THE BANK OF NEW YORK MELLON31,483,3000.98% 31,411,6000.98% (-0.01)31,603,2000.99% (+0.99)0 0 0
8STATE STREET EUROPE LIMITED31,364,5840.98% (-0.03)32,239,8201.01% (+0.02)31,609,3890.99% (+0.23)24,515,8150.76% (+0.76)0 (-0.58)18,453,8280.58%
9นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ30,023,1000.94% (+0.05)28,623,1000.89% (-0.01)28,729,5000.90% (+0.03)27,829,5000.87% (+0.01)27,579,5000.86% (+0.02)26,879,5000.84%
10กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล26,230,4000.82% 26,290,8000.82% (-0.18)31,976,5001.00% (-0.21)38,737,1001.21% (+0.17)33,385,8001.04% (+0.04)32,018,9001.00%
11กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล19,784,4000.62% 19,784,4000.62% (-0.28)28,713,7000.90% (+0.90)0 0 0
12บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ. ไทยพาณิชย์16,332,6000.51% 16,332,6000.51% (+0.51)0 0 0 0
13กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 0 (-0.51)16,280,0000.51% (-0.14)20,869,6000.65% (+0.11)17,251,7000.54% (+0.54)0
14กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.50)16,155,1000.50% (+0.50)0 0 0
15UBS AG LONDON BRANCH0 0 0 (-0.88)28,245,9940.88% (+0.88)0 0
16GOLDMAN SACHS AND CO LLC0 0 0 (-0.55)17,793,4070.55% (+0.55)0 0
17กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล0 0 0 (-0.50)16,146,3000.50% (+0.50)0 (-0.97)31,001,7000.97%
18บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด0 0 0 0 (-2.11)67,616,8202.11% (-1.08)102,130,5203.19%
อินทัช โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ADVANC -บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)SET199,048,836,000
2บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)THCOM -บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)SET4,057,838,406
Total203,106,674,406
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง