คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น INTUCH

บริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2118-6900
โทรสาร 0-2118-6947
เว๊บไซต์ www.intouchcompany.com
ราคาหุ้น 57.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,206,420,305
No. ShareHolder (INTUCH) วันที่ 26/02/20 วันที่ 20/08/19 วันที่ 22/02/19 วันที่ 17/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.673,348,26421.00% 673,348,26421.00% 673,348,26421.00% 673,348,26421.00%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด585,753,05718.27% (+1.67)532,380,89716.60% (+7.79)282,360,6198.81% (-3.07)381,063,67611.88%
3THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED301,953,4609.42% (-0.57)320,283,6609.99% (-5.91)509,766,84015.90% 509,766,84015.90%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED90,562,7492.82% (-1.19)128,425,7554.01% (-0.87)156,618,3384.88% (+0.59)137,520,2714.29%
5สำนักงานประกันสังคม42,600,1001.33% (-0.03)43,537,6001.36% (-0.05)45,137,6001.41% (+0.03)44,200,1001.38%
6กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล31,976,5001.00% (-0.21)38,737,1001.21% (+0.17)33,385,8001.04% (+0.04)32,018,9001.00%
7STATE STREET EUROPE LIMITED31,609,3890.99% (+0.23)24,515,8150.76% (+0.76)0 (-0.58)18,453,8280.58%
8THE BANK OF NEW YORK MELLON31,603,2000.99% (+0.99)0 0 0
9นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ28,729,5000.90% (+0.03)27,829,5000.87% (+0.01)27,579,5000.86% (+0.02)26,879,5000.84%
10กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล28,713,7000.90% (+0.90)0 0 0
11กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล16,280,0000.51% (-0.14)20,869,6000.65% (+0.11)17,251,7000.54% (+0.54)0
12กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล16,155,1000.50% (+0.50)0 0 0
13UBS AG LONDON BRANCH0 (-0.88)28,245,9940.88% (+0.88)0 0
14GOLDMAN SACHS AND CO LLC0 (-0.55)17,793,4070.55% (+0.55)0 0
15กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล0 (-0.50)16,146,3000.50% (+0.50)0 (-0.97)31,001,7000.97%
16บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด0 0 (-2.11)67,616,8202.11% (-1.08)102,130,5203.19%
อินทัช โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ADVANC -บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)SET229,116,636,000
2บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)THCOM -บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)SET2,128,110,808
Total231,244,746,808
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง