คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น INTUCH

บริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2118-6900
โทรสาร 0-2118-6947
เว๊บไซต์ www.intouchcompany.com
ราคาหุ้น 58.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,206,420,305
No. ShareHolder (INTUCH) วันที่ 20/08/19 วันที่ 22/02/19 วันที่ 17/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.673,348,26421.00% 673,348,26421.00% 673,348,26421.00%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด532,380,89716.60% (+7.79)282,360,6198.81% (-3.07)381,063,67611.88%
3THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED320,283,6609.99% (-5.91)509,766,84015.90% 509,766,84015.90%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED128,425,7554.01% (-0.87)156,618,3384.88% (+0.59)137,520,2714.29%
5สำนักงานประกันสังคม43,537,6001.36% (-0.05)45,137,6001.41% (+0.03)44,200,1001.38%
6กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล38,737,1001.21% (+0.17)33,385,8001.04% (+0.04)32,018,9001.00%
7UBS AG LONDON BRANCH28,245,9940.88% (+0.88)0 0
8นาย เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ27,829,5000.87% (+0.01)27,579,5000.86% (+0.02)26,879,5000.84%
9STATE STREET EUROPE LIMITED24,515,8150.76% (+0.76)0 (-0.58)18,453,8280.58%
10กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล20,869,6000.65% (+0.11)17,251,7000.54% (+0.54)0
11GOLDMAN SACHS AND CO LLC17,793,4070.55% (+0.55)0 0
12กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล16,146,3000.50% (+0.50)0 (-0.97)31,001,7000.97%
13บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด0 (-2.11)67,616,8202.11% (-1.08)102,130,5203.19%
อินทัช โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ADVANC -บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)SET256,177,656,000
2บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)THCOM -บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)SET1,794,466,317
Total257,972,122,317
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง