คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น INSURE

บริษัท บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ 364/29 ถนนศรีอยุธยา ใกล้สี่แยกมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2247-9261-75, 0-2247-6570
โทรสาร 0-2247-9260, 0-2642-4454
เว๊บไซต์ www.indara.co.th
ราคาหุ้น 31.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 10,000,477
No. ShareHolder (INSURE) วันที่ 29/05/20 วันที่ 16/03/20 วันที่ 15/03/19 วันที่ 15/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด7,506,35875.06% (+75.06)0 0 0
2นาย สุชาติ อริยชาติผดุงกิจ494,0004.94% 494,0004.94% 494,0004.94% 494,0004.94%
3DBS BANK LTD454,1004.54% (+4.54)0 0 0
4BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC450,0004.50% (+4.50)0 0 0
5บริษัทเงินทุนหลักทรั ไทยรุ่งเรืองทรัสต์ จำกัด314,5003.15% 314,5003.15% 314,5003.15% 314,5003.15%
6บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด247,1422.47% 247,1422.47% (+2.47)0 0
7นาย ฐากูร จันทรรังสี164,9001.65% 164,9001.65% (+1.65)0 0
8นาย อุทัย อัครพัฒนากูล69,1320.69% 69,1320.69% 69,1320.69% 69,1320.69%
9บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด0 (-67.82)6,782,49567.82% 6,782,49567.82% 6,782,49567.82%
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-8.94)893,7008.94% 893,7008.94% 893,7008.94%
11นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์0 (-6.90)690,3966.90% 690,3966.90% 690,3966.90%
12น.ส. นุชนาฏ กาญจนฉายา0 0 (-4.07)407,1424.07% 407,1424.07%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง