คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น INSURE

บริษัท บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ 364/29 ถนนศรีอยุธยา ใกล้สี่แยกมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2247-9261-75, 0-2247-6570
โทรสาร 0-2247-9260, 0-2642-4454
เว๊บไซต์ www.indara.co.th
ราคาหุ้น 35.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 10,000,730
No. ShareHolder (INSURE) วันที่ 15/03/19 วันที่ 15/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด6,782,49567.82% 6,782,49567.82%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด893,7008.94% 893,7008.94%
3นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์690,3966.90% 690,3966.90%
4นาย สุชาติ อริยชาติผดุงกิจ494,0004.94% 494,0004.94%
5น.ส. นุชนาฏ กาญจนฉายา407,1424.07% 407,1424.07%
6บริษัทเงินทุนหลักทรั ไทยรุ่งเรืองทรัสต์ จำกัด314,5003.15% 314,5003.15%
7นาย อุทัย อัครพัฒนากูล69,1320.69% 69,1320.69%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง