ข้อมูลหุ้น INSURE

บริษัท บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ 364/29 ถนนศรีอยุธยา ใกล้สี่แยกมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2247-9261-75, 0-2247-6570
โทรสาร 0-2247-9260, 0-2642-4454
เว๊บไซต์ www.indara.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน