ข้อมูลหุ้น INSET

บริษัท บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์ 0-2092-7444
โทรสาร 0-2092-7448
เว๊บไซต์ www.infraset.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน