ข้อมูลหุ้น INOX

บริษัท บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่ 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 15/6-8 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2494-3130-49
โทรสาร 0-2494-3178-9
เว๊บไซต์ www.poscothainox.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน