คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น INOX

บริษัท บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก
ที่อยู่ 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 15/6-8 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2494-3130-49
โทรสาร 0-2494-3178-9
เว๊บไซต์ www.poscothainox.com
ราคาหุ้น 1.06
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 7,795,372,349
No. ShareHolder (INOX) วันที่ 08/03/21 วันที่ 03/07/20 วันที่ 06/03/20 วันที่ 05/03/19 วันที่ 08/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1POSCO Co.,Ltd.4,685,798,31960.11% (+60.11)0 0 0 0
2POSCO, LTD.1,005,107,27212.89% 1,005,107,27212.89% 1,005,107,27212.89% 1,005,107,27212.89% 1,005,107,27212.89%
3MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI789,570,00010.13% 789,570,00010.13% 789,570,00010.13% 789,570,00010.13% 789,570,00010.13%
4NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORPORATION202,127,1002.59% 202,127,1002.59% 202,127,1002.59% (+2.59)0 0
5POSCO โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)121,728,4281.56% (+1.56)0 0 0 0
6นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์68,000,0000.87% (+0.87)0 0 0 0
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด61,717,1000.79% (+0.79)0 0 0 0
8นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์56,910,0000.73% 56,910,0000.73% 56,910,0000.73% 56,910,0000.73% 56,910,0000.73%
9นาย เอกสกุล มานะกุลอิสสระ53,000,0000.68% (+0.68)0 0 0 0
10นาง สุรัตน์ ชลิศราพงศ์48,000,0000.62% (+0.62)0 0 0 0
11POSCO0 (-69.53)5,420,532,21969.53% 5,420,532,21969.53% 5,420,532,21969.53% 5,420,532,21969.53%
12POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด0 (-1.86)145,376,5281.86% (-0.10)153,109,4281.96% (-0.02)154,373,8281.98% (-0.38)184,112,0282.36%
13NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION0 0 0 (-2.59)202,127,1002.59% 202,127,1002.59%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง