ข้อมูลหุ้น INGRS

บริษัท บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ เลขที่ 9/141 ชั้น 14 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ยูนิต A1 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2719-9644-46
โทรสาร 0-2719-9647
เว๊บไซต์ http://www.ingress.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน