คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น INGRS

บริษัท บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ เลขที่ 9/141 ชั้น 14 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ยูนิต A1 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2719-9644-46
โทรสาร 0-2719-9647
เว๊บไซต์ http://www.ingress.co.th
ราคาหุ้น 0.59
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,447,017,278
No. ShareHolder (INGRS) วันที่ 18/04/19 วันที่ 03/01/19 วันที่ 17/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1INGRESS CORPORATION BERHAD868,499,77060.02% 868,499,77060.02% 868,499,77060.02%
2นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา57,292,7003.96% (+0.01)57,142,2003.95% (+3.14)11,781,5000.81%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด20,929,9001.45% (-0.12)22,686,6001.57% (+0.41)16,807,3001.16%
4นาย วศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์15,180,0001.05% (+0.01)14,980,0001.04% (+0.06)14,180,0000.98%
5นาย วุฒิพล ปริยกนก14,000,0000.97% 14,000,0000.97% 14,000,0000.97%
6น.ส. ธัญญรัตน์ โสภาจิตต์วัฒนะ11,674,3000.81% 11,674,3000.81% (+0.81)0
7นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์11,000,0000.76% 11,000,0000.76% (+0.76)0
8นาง อรพินทร์ ชูพาณิชสกุล8,452,9000.58% (+0.01)8,250,0000.57% 8,250,0000.57%
9นาย สุเทพ รัชตะสมบูรณ์8,045,0000.56% (+0.56)0 0
10นาย ศักดิ์ชัย ยอดวานิช8,000,0000.55% 8,000,0000.55% 8,000,0000.55%
11นาย พูลสมบัติ ดำเนินชาญวนิชย์0 (-0.69)10,000,0000.69% (+0.69)0
12นาย ณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล0 0 (-2.57)37,250,0002.57%
13นาย วิชาญ ล้อสิริไพบูลย์0 0 (-1.66)24,000,0001.66%
14นาย ขันติ กีรตินันท์วัฒนา0 0 (-1.60)23,130,2001.60%
15นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี0 0 (-0.76)11,000,0000.76%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง