คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น INGRS

บริษัท บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ เลขที่ 9/141 ชั้น 14 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ยูนิต A1 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2719-9644-46
โทรสาร 0-2719-9647
เว๊บไซต์ http://www.ingress.co.th
ราคาหุ้น 0.52
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,447,017,278
No. ShareHolder (INGRS) วันที่ 02/01/20 วันที่ 03/01/19 วันที่ 18/04/19 วันที่ 17/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1INGRESS CORPORATION BERHAD868,499,77060.02% 868,499,77060.02% 868,499,77060.02% 868,499,77060.02%
2นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา57,292,9003.96% (+0.01)57,142,2003.95% (-0.01)57,292,7003.96% (+3.15)11,781,5000.81%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด24,850,9001.72% (+0.15)22,686,6001.57% (+0.12)20,929,9001.45% (+0.29)16,807,3001.16%
4นาย วศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์15,280,0001.06% (+0.02)14,980,0001.04% (-0.01)15,180,0001.05% (+0.07)14,180,0000.98%
5นาย วุฒิพล ปริยกนก14,000,0000.97% 14,000,0000.97% 14,000,0000.97% 14,000,0000.97%
6น.ส. ธัญญรัตน์ โสภาจิตต์วัฒนะ11,674,3000.81% 11,674,3000.81% 11,674,3000.81% (+0.81)0
7นาย พูลสมบัติ ดำเนินชาญวนิชย์11,200,0000.77% (+0.08)10,000,0000.69% (+0.69)0 0
8นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์11,000,0000.76% 11,000,0000.76% 11,000,0000.76% (+0.76)0
9นาย สุเทพ รัชตะสมบูรณ์9,480,7000.66% (+0.66)0 (-0.56)8,045,0000.56% (+0.56)0
10นาย ประสงค์ นาคเจริญ8,730,2000.60% (+0.60)0 0 0
11นาง อรพินทร์ ชูพาณิชสกุล8,452,9000.58% (+0.01)8,250,0000.57% (-0.01)8,452,9000.58% (+0.01)8,250,0000.57%
12นาย สุพจน์ ปรีชานุกูล8,100,0000.56% (+0.56)0 0 0
13นาย ศักดิ์ชัย ยอดวานิช8,000,0000.55% 8,000,0000.55% 8,000,0000.55% 8,000,0000.55%
14นาย ณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล0 0 0 (-2.57)37,250,0002.57%
15นาย วิชาญ ล้อสิริไพบูลย์0 0 0 (-1.66)24,000,0001.66%
16นาย ขันติ กีรตินันท์วัฒนา0 0 0 (-1.60)23,130,2001.60%
17นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี0 0 0 (-0.76)11,000,0000.76%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง