ข้อมูลหุ้น INET

บริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT, 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-7222
เว๊บไซต์ www.inet.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน