คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น IMPACT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ชั้น 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2833-4455
โทรสาร 0-2833-4456
เว๊บไซต์ www.impactgrowthreit.com
ราคาหุ้น 24.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,482,500,000
No. ShareHolder (IMPACT) วันที่ 22/11/19 วันที่ 22/02/19 วันที่ 23/08/19 วันที่ 23/11/18 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด741,250,00050.00% 741,250,00050.00% 741,250,00050.00% 741,250,00050.00% 741,250,00050.00%
2สำนักงานประกันสังคม75,840,0005.12% (-0.11)77,575,9005.23% 77,575,9005.23% 77,575,9005.23% 77,575,9005.23%
3บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)33,000,0002.23% (+2.23)0 (-2.23)33,000,0002.23% 33,000,0002.23% 33,000,0002.23%
4บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)30,912,5002.09% (-0.40)36,933,3002.49% (+0.40)30,912,5002.09% (-0.40)36,933,3002.49% 36,933,3002.49%
5ธนาคาร ออมสิน28,568,6001.93% 28,568,6001.93% 28,568,6001.93% 28,568,6001.93% 28,568,6001.93%
6กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์20,517,5581.38% (+0.33)15,578,4581.05% (-0.37)21,045,6581.42% (+0.48)13,987,3000.94% (+0.08)12,768,7000.86%
7กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์20,376,6001.37% (+0.35)15,106,6001.02% (-0.20)18,096,6001.22% (+0.24)14,556,6000.98% (+0.10)13,036,6000.88%
8BBHISL NOMINEES LIMITED18,916,0001.28% 18,916,0001.28% 18,916,0001.28% 18,916,0001.28% (+1.28)0
9บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,050,0001.08% (-0.26)19,909,6001.34% (+0.24)16,380,0001.10% (-0.26)20,200,0001.36% 20,200,0001.36%
10บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)15,302,0001.03% (+1.03)0 (-1.03)15,256,0001.03% (+1.03)0 0
11บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)13,483,7000.91% (-0.11)15,055,7001.02% (+0.11)13,483,7000.91% (-0.11)15,055,7001.02% 15,055,7001.02%
12กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส12,319,3000.83% (-0.56)20,653,1001.39% (-0.05)21,366,6001.44% (+0.09)20,052,6001.35% (+0.13)18,032,3001.22%
13กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I11,800,3000.80% (+0.80)0 (-0.74)11,019,8000.74% (+0.74)0 0
14นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์11,000,0000.74% (-0.08)12,100,0000.82% (+0.01)12,040,0000.81% (-0.01)12,200,0000.82% 12,179,1000.82%
15กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส10,045,6000.68% (+0.68)0 0 0 0
16กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์9,745,2000.66% (+0.01)9,658,4000.65% (-0.04)10,272,2000.69% (+0.04)9,658,4000.65% 9,658,4000.65%
17บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,412,2000.63% (+0.63)0 (-0.63)9,412,2000.63% (+0.63)0 0
18นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์9,000,0000.61% 9,000,0000.61% 9,000,0000.61% 9,000,0000.61% 9,000,0000.61%
19กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้8,722,4000.59% (+0.59)0 (-0.62)9,222,4000.62% (+0.62)0 0
20บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)8,539,7000.58% (-0.13)10,514,1000.71% (+0.15)8,374,7000.56% (-0.15)10,514,1000.71% (-0.03)10,974,7000.74%
21กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส7,771,5000.52% (+0.52)0 0 (-0.54)7,962,3000.54% (-0.04)8,571,0000.58%
22กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล7,749,0000.52% (+0.52)0 0 0 0
23บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund0 (-2.00)29,700,0002.00% (+2.00)0 0 0
24SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 (-1.48)21,980,1011.48% (+1.48)0 (-1.51)22,340,9011.51% (+0.16)20,037,7001.35%
25บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-1.05)15,500,0001.05% 15,500,0001.05%
26HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 (-1.28)18,916,0001.28%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง