คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น IMPACT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ชั้น 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2833-4455
โทรสาร 0-2833-4456
เว๊บไซต์ www.impactgrowthreit.com
ราคาหุ้น 25.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,482,500,000
No. ShareHolder (IMPACT) วันที่ 22/02/19 วันที่ 23/11/18 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด741,250,00050.00% 741,250,00050.00% 741,250,00050.00%
2สำนักงานประกันสังคม77,575,9005.23% 77,575,9005.23% 77,575,9005.23%
3บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)36,933,3002.49% 36,933,3002.49% 36,933,3002.49%
4บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund29,700,0002.00% (+2.00)0 0
5ธนาคาร ออมสิน28,568,6001.93% 28,568,6001.93% 28,568,6001.93%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED21,980,1011.48% (-0.03)22,340,9011.51% (+0.16)20,037,7001.35%
7กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส20,653,1001.39% (+0.04)20,052,6001.35% (+0.13)18,032,3001.22%
8บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)19,909,6001.34% (-0.02)20,200,0001.36% 20,200,0001.36%
9BBHISL NOMINEES LIMITED18,916,0001.28% 18,916,0001.28% (+1.28)0
10กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์15,578,4581.05% (+0.11)13,987,3000.94% (+0.08)12,768,7000.86%
11กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์15,106,6001.02% (+0.04)14,556,6000.98% (+0.10)13,036,6000.88%
12บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15,055,7001.02% 15,055,7001.02% 15,055,7001.02%
13นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์12,100,0000.82% 12,200,0000.82% 12,179,1000.82%
14บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)10,514,1000.71% 10,514,1000.71% (-0.03)10,974,7000.74%
15กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์9,658,4000.65% 9,658,4000.65% 9,658,4000.65%
16นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์9,000,0000.61% 9,000,0000.61% 9,000,0000.61%
17บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-2.23)33,000,0002.23% 33,000,0002.23%
18บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.05)15,500,0001.05% 15,500,0001.05%
19กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส0 (-0.54)7,962,3000.54% (-0.04)8,571,0000.58%
20HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-1.28)18,916,0001.28%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง