ข้อมูลหุ้น ILM

บริษัท บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทรศัพท์ 0-2898-6420-5
โทรสาร 0-2898-6940
เว๊บไซต์ www.indexlivingmall.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน