คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ILINK

บริษัท บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซ.รุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2666-1111
โทรสาร 0-2666-1193
เว๊บไซต์ http://www.interlink.co.th
ราคาหุ้น 3.82
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 543,581,585
No. ShareHolder (ILINK) วันที่ 28/05/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 10/05/19 วันที่ 11/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด136,167,18725.05% 136,167,18725.05% 136,167,18725.05% 90,778,12525.05%
2นาง ชลิดา อนันตรัมพร74,506,84013.71% 74,506,84013.71% 74,506,84013.71% 49,671,22713.71%
3นาย สมบัติ อนันตรัมพร67,981,46012.51% 67,981,46012.51% (+0.02)67,912,50612.49% (+0.01)45,222,80612.48%
4นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์9,865,5751.81% 9,865,5751.81% 9,865,5751.81% 6,577,0501.81%
5นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา7,022,8501.29% 7,022,8501.29% 7,022,8501.29% 4,681,9001.29%
6นาย พิทักษ์ วชิระศักดิ์มงคล7,000,0001.29% (+0.19)6,000,0001.10% (+0.42)3,680,0000.68% (+0.68)0
7นาย ศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง6,550,0001.20% (+0.21)5,367,0000.99% (+0.99)0 0
8นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล6,278,0001.15% 6,278,0001.15% (+0.02)6,150,0001.13% 4,100,0001.13%
9น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล5,908,8001.09% 5,908,8001.09% 5,908,8001.09% 3,939,2001.09%
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด5,505,9031.01% (+0.12)4,864,3030.89% (+0.04)4,641,3850.85% (-0.07)3,325,2750.92%
11นาย อนันตชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล5,050,0000.93% 5,050,0000.93% (+0.01)4,989,2000.92% (+0.01)3,280,0000.91%
12นาย กรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช4,261,8000.78% (+0.02)4,138,0000.76% (+0.76)0 0
13นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา4,210,0000.77% 4,170,0000.77% 4,170,0000.77% (+0.03)2,670,0000.74%
14น.ส. เพ็ญนภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล3,700,0000.68% (-0.06)4,050,0000.74% 4,050,0000.74% 2,700,0000.74%
15นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล3,531,0000.65% 3,531,0000.65% (+0.13)2,831,9000.52% (+0.52)0
16นาง กรพินธุ์ เบญจฤทธิ์3,420,0000.63% 3,420,0000.63% (+0.63)0 0
17นาย เจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์3,317,0000.61% 3,317,0000.61% 3,317,0000.61% (+0.61)0
18นาย ไชยฉัตร วณิชย์พรรค3,140,0000.58% (+0.58)0 0 0
19นาง เบญจมาศ ฉัตรนุเคราะห์3,000,0000.55% 3,000,0000.55% 3,000,0000.55% (-0.17)2,610,0000.72%
20นาย สุทธิชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล3,000,0000.55% 3,000,0000.55% 3,000,0000.55% 2,000,0000.55%
21นาง นันทพร ลังการ์พินธุ์3,000,0000.55% 3,000,0000.55% 3,000,0000.55% 2,000,0000.55%
22นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์2,760,0000.51% 2,760,0000.51% 2,760,0000.51% 1,840,0000.51%
23นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล0 (-0.85)4,600,0000.85% (-0.99)10,000,0001.84% (-1.47)12,000,0003.31%
24นาย สุทธิศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุล0 (-0.55)3,000,0000.55% 3,000,0000.55% 2,000,0000.55%
25นาย รัตนชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล0 0 0 (-0.55)2,000,0000.55%
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)ITEL -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)mai1,943,995,464
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง