ข้อมูลหุ้น IHL

บริษัท บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 678 ซอยที.เจ.ซี. ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2028-9728-37
โทรสาร 0-2028-9738-39
เว๊บไซต์ http://www.interhides.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน