ข้อมูลหุ้น ICHI

บริษัท บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42-44 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2023-1111
โทรสาร 0-2020-3999
เว๊บไซต์ www.ichitangroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน