คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ICHI

บริษัท บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42-44 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2023-1111
โทรสาร 0-2020-3999
เว๊บไซต์ www.ichitangroup.com
ราคาหุ้น 14.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,300,070,656
No. ShareHolder (ICHI) วันที่ 12/03/21 วันที่ 07/05/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 07/05/19 วันที่ 03/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ตัน ภาสกรนที360,639,60027.74% 360,639,60027.74% 360,639,60027.74% 360,639,60027.74% 360,639,60027.74%
2นาย จารุวร สุขพันธุ์ถาวร71,691,8005.51% (-1.14)86,406,2006.65% 86,406,2006.65% 86,406,2006.65% (+0.31)82,406,2006.34%
3ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที60,000,0004.62% 60,000,0004.62% 60,000,0004.62% 60,000,0004.62% 60,000,0004.62%
4นาง อิง ภาสกรนที60,000,0004.62% 60,000,0004.62% 60,000,0004.62% 60,000,0004.62% 60,000,0004.62%
5นาย ภาสกร ภาสกรนที60,000,0004.62% 60,000,0004.62% 60,000,0004.62% 60,000,0004.62% 60,000,0004.62%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด40,580,5503.12% (+1.66)19,003,2751.46% (+0.27)15,420,8751.19% (-0.07)16,335,9181.26% (-1.08)30,355,8442.34%
7นาย ธิติ จิรนนท์กาล35,000,0002.69% 35,000,0002.69% 35,000,0002.69% 35,000,0002.69% 35,000,0002.69%
8น.ส. สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร26,127,9002.01% 26,127,9002.01% 26,127,9002.01% 26,127,9002.01% 26,127,9002.01%
9MRS. CHEN, MEI-FANG24,842,0001.91% 24,842,0001.91% 24,842,0001.91% 24,842,0001.91% 24,842,0001.91%
10DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG090012175222,126,3001.70% (+1.70)0 0 0 0
11น.ส. วริษา ภาสกรนที0 (-3.66)47,621,9003.66% (-0.06)48,382,6003.72% (-0.27)51,859,6003.99% 51,909,6003.99%
12นาย จารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร0 (-3.08)40,000,0003.08% 40,000,0003.08% 40,000,0003.08% 40,000,0003.08%
13นาย เอกชัย พวงเพ็ชร์0 (-1.40)18,170,1001.40% 18,170,1001.40% (+1.40)0 0
14นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์0 (-0.89)11,536,6000.89% 11,536,6000.89% 11,578,0000.89% (+0.19)9,164,9000.70%
15บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.0 (-0.78)10,180,0000.78% 10,180,0000.78% (+0.78)0 0
16น.ส. ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์0 (-0.64)8,340,0000.64% 8,340,0000.64% (-0.03)8,690,0000.67% (-0.01)8,800,0000.68%
17MR. CHI WEI KUO0 (-0.62)8,085,3000.62% 8,085,3000.62% 8,085,3000.62% 8,085,3000.62%
18น.ส. อรนุช รุ่งเรืองชัยบูรณ์0 (-0.56)7,306,2000.56% 7,306,2000.56% 7,306,2000.56% 7,306,2000.56%
19นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์0 (-0.56)7,277,4000.56% 7,277,4000.56% 7,277,4000.56% 7,277,4000.56%
20นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ0 (-0.51)6,634,4000.51% (-0.05)7,344,4000.56% (-0.16)9,346,7000.72% (-0.19)11,867,1000.91%
21EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 (-0.62)8,095,0000.62% (+0.62)0 0
22EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 0 (-0.51)6,666,6000.51% (+0.51)0 0
23นาย วิทยา ชูศักดิ์0 0 0 0 (-0.50)6,547,8000.50%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง