คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ICC

บริษัท บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2293-9000, 0-2293-9300
โทรสาร 0-2294-3024
เว๊บไซต์ http://www.icc.co.th
ราคาหุ้น 32.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 290,580,371
No. ShareHolder (ICC) วันที่ วันที่ 11/03/21 วันที่ 26/06/20 วันที่ 22/04/20 วันที่ 10/03/20 วันที่ 03/05/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)0 (-24.81)72,092,99024.81% (+0.02)72,059,39024.79% 72,059,39024.79% 72,057,09024.79% (+0.21)71,432,59024.58%
2บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด0 (-9.54)27,724,9109.54% (+0.01)27,710,4109.53% 27,710,4109.53% 27,710,4109.53% 27,710,4109.53%
3นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน0 (-8.92)25,937,9408.92% 25,937,9408.92% 25,937,9408.92% 25,937,9408.92% 25,937,9408.92%
4บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)0 (-8.53)24,777,1008.53% 24,777,1008.53% 24,777,1008.53% 24,777,1008.53% 24,777,1008.53%
5บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)0 (-3.82)11,097,0703.82% 11,097,0703.82% 11,097,0703.82% 11,097,0703.82% 11,097,0703.82%
6บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด0 (-3.67)10,667,4003.67% (+3.67)0 0 0 0
7บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด0 (-3.49)10,154,5503.49% 10,154,5503.49% 10,154,5503.49% 10,154,5503.49% 10,154,5503.49%
8บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)0 (-3.44)10,006,0703.44% 10,006,0703.44% 10,006,0703.44% 10,006,0703.44% 10,006,0703.44%
9บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด0 (-3.42)9,953,9203.42% 9,953,9203.42% 9,953,9203.42% 9,953,9203.42% 9,953,9203.42%
10นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา0 (-2.26)6,558,9402.26% 6,558,9402.26% 6,558,9402.26% 6,558,9402.26% 6,558,9402.26%
11บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด0 0 (-3.67)10,667,4003.67% 10,667,4003.67% 10,667,4003.67% 10,667,4003.67%
12นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร0 0 (-2.06)5,985,1602.06% 5,985,1602.06% 5,985,1602.06% 5,985,1602.06%
13นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา0 0 (-2.03)5,903,9602.03% 5,903,9602.03% 5,903,8102.03% 5,894,7102.03%
14บริษัท วัตสดรมัย จำกัด0 0 (-1.78)5,177,0201.78% 5,177,0201.78% 5,177,0201.78% 5,177,0201.78%
15บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด0 0 (-1.10)3,207,3301.10% 3,207,3301.10% 3,207,3301.10% 3,207,3301.10%
16บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด0 0 (-0.98)2,848,8900.98% 2,848,8900.98% 2,848,8900.98% 2,848,8900.98%
17WACOAL CORP.0 0 (-0.92)2,677,3000.92% 2,677,3000.92% 2,677,3000.92% 2,677,3000.92%
18บริษัท โชควัฒนา จำกัด0 0 (-0.82)2,384,2900.82% 2,384,2900.82% 2,384,2900.82% 2,384,2900.82%
19EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 0 (-0.82)2,373,0000.82% 2,384,4000.82% 2,384,4000.82% (-0.03)2,483,4000.85%
20บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด0 0 (-0.65)1,889,2300.65% 1,889,2300.65% 1,889,2300.65% 1,889,2300.65%
21น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์0 0 (-0.62)1,808,4400.62% 1,808,4400.62% 1,808,4400.62% 1,808,4400.62%
22นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา0 0 (-0.61)1,787,2100.61% 1,787,2100.61% 1,787,2100.61% 1,787,2100.61%
23บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.60)1,738,0800.60% 1,738,0800.60% 1,738,0800.60% 1,738,0800.60%
24นาย ธนพล พูนศักดิ์อุดมสิน0 0 (-0.57)1,643,4800.57% 1,643,4800.57% 1,643,4800.57% (+0.05)1,500,0000.52%
25บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.55)1,591,6100.55% 1,591,6100.55% 1,591,6100.55% 1,591,6100.55%
26น.ส. ธนินธร โชควัฒนา0 0 (-0.52)1,500,4500.52% 1,500,4500.52% 1,500,4500.52% 1,500,4500.52%
27น.ส. รติพร พูนศักดิ์อุดมสิน0 0 (-0.52)1,500,0000.52% 1,500,0000.52% 1,500,0000.52% 1,500,0000.52%
28น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน0 0 (-0.52)1,500,0000.52% 1,500,0000.52% 1,500,0000.52% 1,500,0000.52%
29นาง อรทัย ทองมีอาคม0 0 (-0.52)1,500,0000.52% 1,500,0000.52% 1,500,0000.52% 1,500,0000.52%
30นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน0 0 (-0.52)1,500,0000.52% 1,500,0000.52% 1,500,0000.52% 1,500,0000.52%
31นาง ธีรดา อำพันวงษ์0 0 (-0.51)1,483,7400.51% 1,483,7400.51% 1,483,7400.51% 1,483,7400.51%
32นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา0 0 (-0.50)1,465,6000.50% 1,465,6000.50% 1,465,6000.50% 1,465,6000.50%
33นาย สำเริง มนูญผล0 0 0 0 0 0
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET3,434,349,774
2บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SPC -บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)SET2,009,401,941
3บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)TFMAMA -บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET789,904,948
4บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SCG -บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)SET446,842,454
5บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)WACOAL -บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)SET246,049,055
6บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)PB -บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)SET218,925,000
7บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)TNL -บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)SET214,243,344
8บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)PAF -บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)SET208,310,067
9บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)TPCS -บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)SET153,159,392
10บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)FE -บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)SET151,582,000
11บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)OCC -บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)SET123,135,792
12บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)BKKCP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอกSET42,104,160
13บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)PG -บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)SET32,508,000
14บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)SRIPANWA -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาSET27,720,717
15บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)CI -บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET22,394,366
16บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)BTNC -บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET8,608,800
Total8,129,239,810
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง