ข้อมูลหุ้น HUMAN

บริษัท บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2636-6999
โทรสาร 0-2092-9202
เว๊บไซต์ www.humanica.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน