คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น HUMAN

บริษัท บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2636-6999
โทรสาร 0-2092-9202
เว๊บไซต์ www.humanica.com
ราคาหุ้น 11.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 680,055,180
No. ShareHolder (HUMAN) วันที่ 15/03/22 วันที่ 24/08/21 วันที่ 27/04/21 วันที่ 11/03/21 วันที่ 27/08/20 วันที่ 08/05/20 วันที่ 11/03/20 วันที่ 28/08/19 วันที่ 08/05/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สุนทร เด่นธรรม261,277,20038.42% 261,277,20038.42% 261,277,20038.42% 261,277,20038.42% 261,277,20038.42% 261,277,20038.42% 261,277,20038.42% (+0.14)260,277,20038.28% 260,277,20038.28% (-4.11)288,233,90042.39%
2BNY MELLON NOMINEES LIMITED18,970,3002.79% (-1.53)29,377,2004.32% (+1.11)21,856,6003.21% 21,856,6003.21% (+0.68)17,204,1002.53% (+0.41)14,404,1002.12% (+0.24)12,779,7001.88% (+0.65)8,349,7001.23% (+1.23)0 0
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED17,622,2002.59% 17,622,2002.59% (+0.49)14,273,4002.10% (+0.12)13,486,2001.98% 13,486,2001.98% (+0.60)9,383,4001.38% 9,383,4001.38% (+1.38)0 0 0
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด14,692,1332.16% (-0.60)18,740,6832.76% (-1.02)25,716,5813.78% (-0.47)28,918,9804.25% (-0.22)30,372,2294.47% (-0.07)30,903,0294.54% (+1.58)20,095,8292.96% (-0.22)21,627,7283.18% (+0.75)16,526,4292.43% (+1.65)5,310,9200.78%
5THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH14,076,0002.07% (+2.07)0 0 0 0 0 0 0 0 0
6STATE STREET EUROPE LIMITED13,144,0001.93% (-2.37)29,270,0004.30% (-0.44)32,234,7004.74% 32,234,7004.74% (+0.44)29,270,0004.30% (+0.84)23,549,5003.46% (+0.80)18,075,4552.66% (-8.23)74,029,33610.89% (+1.16)66,197,2009.73% (+7.41)15,745,2892.32%
7นาย นริศ จิระวงศ์ประภา11,900,0001.75% (+1.75)0 0 0 0 0 0 0 0 0
8นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์10,084,0001.48% (+1.48)0 0 0 (-1.48)10,084,0001.48% 10,084,0001.48% 10,084,0001.48% 10,084,0001.48% 10,084,0001.48% 10,084,0001.48%
9BBHISL NOMINEES LIMITED9,664,0001.42% (+1.42)0 0 0 (-0.96)6,555,5000.96% (-0.11)7,293,3001.07% (-0.57)11,168,1001.64% 11,168,1001.64% (+0.15)10,134,8001.49% (+1.49)0
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED9,610,0001.41% (-0.71)14,449,1002.12% (-0.07)14,895,7002.19% 14,906,8002.19% (+0.77)9,682,4001.42% 9,682,4001.42% 9,682,4001.42% 9,682,4001.42% (-0.13)10,530,2001.55% (+0.06)10,165,6001.49%
11บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)0 (-10.15)69,000,00010.15% (+0.14)68,100,00010.01% 68,100,00010.01% (-0.39)70,739,10010.40% (-2.75)89,395,90013.15% (+0.32)87,255,30012.83% (+12.83)0 0 0
12กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 (-1.82)12,351,7001.82% 12,351,7001.82% 12,351,7001.82% (+0.03)12,187,2001.79% 12,187,2001.79% 12,187,2001.79% (-2.17)26,902,9003.96% 26,902,9003.96% (+0.03)26,756,6003.93%
13กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ0 (-1.77)12,003,6001.77% 12,003,6001.77% 12,003,6001.77% (-0.16)13,110,9001.93% 13,110,9001.93% 13,110,9001.93% (+0.10)12,454,7001.83% (+1.31)3,518,1000.52% (+0.52)0
14N.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.0 (-1.63)11,086,9001.63% 11,086,9001.63% 11,086,9001.63% (+0.51)7,601,0001.12% 7,601,0001.12% 7,601,0001.12% 7,601,0001.12% 7,601,0001.12% (+0.26)5,826,6000.86%
15JP MORGAN SECURITIES PLC0 0 0 0 (-1.77)12,034,9001.77% (+0.21)10,630,0001.56% (+0.20)9,230,0001.36% (+0.18)8,030,0001.18% (+0.11)7,300,0001.07% (+1.07)0
16น.ส. ภาติยา ทันการ0 0 0 0 (-1.42)9,682,5001.42% 9,682,5001.42% 9,682,5001.42% (-0.74)14,682,5002.16% 14,682,5002.16% (+0.04)14,400,0002.12%
17นาย ชาย มโนภาส0 0 0 0 (-0.78)5,280,0000.78% (+0.78)0 0 0 0 0
18กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 (-0.76)5,156,9000.76% 5,156,9000.76% 5,156,9000.76% (-0.91)11,383,6001.67% 11,383,6001.67% (+0.16)10,277,8001.51%
19นาย ณพวีร์ อภิชนพงศ์พันธุ์0 0 0 0 (-0.74)5,020,0000.74% 5,030,0000.74% 5,030,0000.74% (-0.05)5,350,0000.79% 5,400,0000.79% (-0.09)6,000,0000.88%
20นาย สมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์0 0 0 0 (-0.74)5,000,0000.74% 5,000,0000.74% 5,000,0000.74% (+0.74)0 0 0
21บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.74)5,000,0000.74% (+0.18)3,800,0000.56% (+0.56)0 0 0 0
22นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล0 0 0 0 (-0.72)4,890,0000.72% 4,890,0000.72% (+0.04)4,640,0000.68% 4,640,0000.68% (+0.17)3,440,0000.51% (+0.51)0
23น.ส. ภัชราภา กิจบำรุง0 0 0 0 (-0.68)4,639,1000.68% 4,639,1000.68% 4,639,1000.68% (-0.44)7,639,1001.12% (-0.07)8,064,0001.19% (-0.10)8,764,0001.29%
24นาย ธวัชชัย ไชยะภินันท์0 0 0 0 (-0.64)4,370,0000.64% (-0.01)4,390,0000.65% 4,400,0000.65% 4,400,0000.65% (+0.65)0 0
25HSBC BANK PLC0 0 0 0 (-0.59)4,011,0000.59% 4,011,0000.59% 4,011,0000.59% (+0.05)3,701,0000.54% (+0.54)0 0
26นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา0 0 0 0 (-0.59)3,990,7000.59% 3,990,7000.59% 3,990,7000.59% (+0.03)3,829,3000.56% 3,829,3000.56% 3,779,3000.56%
27SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG0 0 0 0 0 (-0.73)4,993,4000.73% 4,993,4000.73% 4,993,4000.73% 4,993,4000.73% (-0.06)5,381,0000.79%
28JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD0 0 0 0 0 0 (-0.53)3,630,0000.53% 3,630,0000.53% (+0.53)0 0
29กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 0 0 0 0 0 0 (-0.90)6,086,4000.90% 6,086,4000.90% 6,086,4000.90%
30กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน0 0 0 0 0 0 0 (-0.82)5,565,9000.82% 5,565,9000.82% (+0.07)5,071,7000.75%
31กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 0 0 (-0.81)5,497,4000.81% 5,497,4000.81% (+0.01)5,467,5000.80%
32กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ0 0 0 0 0 0 0 (-0.73)4,973,5000.73% 4,973,5000.73% 4,973,5000.73%
33กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 0 0 (-0.63)4,260,7000.63% 4,260,7000.63% 4,260,7000.63%
34กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า0 0 0 0 0 0 0 (-0.57)3,843,6000.57% 3,843,6000.57% 3,843,6000.57%
35กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)3,662,8000.54% 3,662,8000.54% 3,662,8000.54%
36MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-FOR CLIENT GENERAL OMNI NON-COLLATERAL-PB0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.36)9,229,4001.36% (+0.03)9,015,7001.33%
37NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.95)6,463,4000.95% (-0.19)7,736,1001.14%
38กองทุนเปิด บัวแก้ว0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.63)4,262,1000.63% (+0.01)4,226,6000.62%
39กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.50)17,029,7002.50%
40HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.57)3,894,8000.57%
41กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.71)4,813,8000.71%
42กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.71)4,800,0000.71%
43บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.59)4,000,0000.59%
44น.ส. อุรชา ไชยะภินันท์0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.58)3,910,0000.58%
45นาย ณปณต ไชยะภินันท์0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.58)3,910,0000.58%
46กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานทิสโก้ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)3,807,2000.56%
47กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)3,667,0220.54%
ฮิวแมนิก้า ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)SECURE -บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)mai93,120,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า