ข้อมูลหุ้น HTECH

บริษัท บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ที่อยู่ 41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ 0-2906-3259-60
โทรสาร 0-2906-3261
เว๊บไซต์ www.halcyon.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน