ข้อมูลหุ้น HTC

บริษัท บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2391-4488
โทรสาร 0-2392-9985
เว๊บไซต์ http://www.haadthip.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน