คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น HTC

บริษัท บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 36 ซอยเอกมัย 10 แยก 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2391-4488
โทรสาร 0-2381-2257 , 0-2390-1925
เว๊บไซต์ http://www.haadthip.com
ราคาหุ้น 27.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 200,986,582
No. ShareHolder (HTC) วันที่ 22/06/20 วันที่ 08/04/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 05/09/19 วันที่ 23/09/19 วันที่ 07/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED49,040,72624.40% (+24.40)0 0 0 0 0
2ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล24,439,83912.16% 24,439,83912.16% (-0.11)24,439,83912.27% 24,439,83912.27% 24,439,83912.27% 24,439,83912.27%
3นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล20,136,28110.02% 20,136,28110.02% (-0.09)20,136,28110.11% 20,136,28110.11% 20,136,28110.11% 20,136,28110.11%
4น.ส. พัณณภา รัตตกุล15,184,2477.56% 15,184,2477.56% (+0.32)14,421,6477.24% (-0.24)14,905,6477.48% (-0.04)14,986,3477.52% (+0.28)14,421,6477.24%
5พันเอก พัชร รัตตกุล10,381,0445.17% 10,381,0445.17% (-0.04)10,381,0445.21% 10,381,0445.21% 10,381,0445.21% 10,381,0445.21%
6นาง ปริยา จีระพันธุ์8,661,2754.31% 8,661,2754.31% (-0.04)8,661,2754.35% 8,661,2754.35% 8,661,2754.35% 8,656,2754.35%
7กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ6,051,6233.01% (-0.48)7,009,4233.49% (-1.66)10,259,3235.15% (+0.73)8,814,7234.42% 8,814,7234.42% (+4.42)0
8น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ4,111,4262.05% (-0.02)4,160,3262.07% (+0.17)3,792,6261.90% (-0.11)3,999,1262.01% (-0.07)4,139,5262.08% (+0.19)3,772,0261.89%
9นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา3,183,8071.58% 3,183,8071.58% (-0.02)3,183,8071.60% 3,183,8071.60% 3,183,8071.60% 3,183,8071.60%
10BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH3,107,6001.55% 3,107,6001.55% (-0.01)3,107,6001.56% 3,107,6001.56% 3,107,6001.56% (+0.30)2,507,6001.26%
11ด.ช. หฤษฎ์ จีระพันธุ์3,003,4001.49% 3,003,4001.49% (-0.02)3,003,4001.51% 3,003,4001.51% 3,003,4001.51% 3,003,4001.51%
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,581,7621.28% (-0.17)2,917,6571.45% (+0.91)1,067,7620.54% (-0.97)3,004,7571.51% (-0.12)3,238,6571.63% (+0.61)2,027,1491.02%
13นาย ธีรพัฒน์ ชื่นชม2,150,0001.07% (+0.07)2,000,0001.00% (-0.02)2,023,0001.02% (-0.02)2,072,5001.04% (-0.05)2,165,0001.09% (+0.09)2,000,0001.00%
14ด.ญ. ชัญญา จีระพันธุ์2,047,3001.02% 2,047,3001.02% (-0.01)2,047,3001.03% 2,047,3001.03% 2,047,3001.03% 2,047,3001.03%
15น.ส. วันเฉลิม ศาตะมาน1,626,2640.81% 1,626,2640.81% (+0.11)1,392,1440.70% 1,392,1440.70% 1,392,1440.70% 1,392,1440.70%
16น.ส. จิรภา อุกฤษฏ์1,562,3850.78% 1,562,3850.78% 1,562,3850.78% 1,562,3850.78% 1,562,3850.78% (+0.07)1,409,7850.71%
17นาย ฐิติวุฒิ์ บุลสุข1,476,2000.73% 1,476,2000.73% (+0.73)0 (-0.58)1,150,0000.58% 1,150,0000.58% (+0.58)0
18นาย พิชากร รัตตกุล1,473,1440.73% 1,473,1440.73% (-0.01)1,473,1440.74% 1,473,1440.74% 1,473,1440.74% 1,473,1440.74%
19นาย สมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษ1,300,0000.65% 1,302,5000.65% (+0.15)1,000,0000.50% 1,000,0000.50% (-0.16)1,310,0000.66% (+0.15)1,006,4000.51%
20น.ส. สายสุณี สิทธิชัยวิเศษ1,100,0000.55% 1,100,0000.55% 1,100,0000.55% 1,100,0000.55% 1,100,0000.55% 1,100,0000.55%
21GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED0 (-24.40)49,040,72624.40% (-0.11)48,833,72624.51% (-0.11)49,040,72624.62% 49,040,72624.62% (+0.51)48,040,72624.11%
22น.ส. พัณณิน กิติพราภรณ์0 (-0.55)1,099,4000.55% (+0.55)0 0 0 0
23น.ส. อังสิมา วัชรภูวนนท์0 0 (-0.61)1,218,9000.61% 1,218,9000.61% (+0.11)998,8000.50% (-0.11)1,218,9000.61%
24UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, HONG KONG BRANCH0 0 (-0.50)1,000,0000.50% 1,000,0000.50% 1,000,0000.50% 1,000,0000.50%
25กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 0 0 (-5.15)10,259,3235.15%
26นาย พสุวุฒิ วิไลนิรันดร์0 0 0 0 0 (-0.52)1,039,9000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง