คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น HTC

บริษัท บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 36 ซอยเอกมัย 10 แยก 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2391-4488
โทรสาร 0-2381-2257 , 0-2390-1925
เว๊บไซต์ http://www.haadthip.com
ราคาหุ้น 22.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 199,190,601
No. ShareHolder (HTC) วันที่ 23/09/19 วันที่ 03/05/19 วันที่ 05/09/19 วันที่ 07/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED49,040,72624.62% (+0.11)48,833,72624.51% (-0.11)49,040,72624.62% (+0.51)48,040,72624.11%
2ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล24,439,83912.27% 24,439,83912.27% 24,439,83912.27% 24,439,83912.27%
3นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล20,136,28110.11% 20,136,28110.11% 20,136,28110.11% 20,136,28110.11%
4น.ส. พัณณภา รัตตกุล14,986,3477.52% (+0.28)14,421,6477.24% (-0.24)14,905,6477.48% (+0.24)14,421,6477.24%
5พันเอก พัชร รัตตกุล10,381,0445.21% 10,381,0445.21% 10,381,0445.21% 10,381,0445.21%
6กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ8,814,7234.42% (-0.73)10,259,3235.15% (+0.73)8,814,7234.42% (+4.42)0
7นาง ปริยา จีระพันธุ์8,661,2754.35% 8,661,2754.35% 8,661,2754.35% 8,656,2754.35%
8น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ4,139,5262.08% (+0.18)3,792,6261.90% (-0.11)3,999,1262.01% (+0.12)3,772,0261.89%
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,238,6571.63% (+1.09)1,067,7620.54% (-0.97)3,004,7571.51% (+0.49)2,027,1491.02%
10นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา3,183,8071.60% 3,183,8071.60% 3,183,8071.60% 3,183,8071.60%
11BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH3,107,6001.56% 3,107,6001.56% 3,107,6001.56% (+0.30)2,507,6001.26%
12ด.ช. หฤษฎ์ จีระพันธุ์3,003,4001.51% 3,003,4001.51% 3,003,4001.51% 3,003,4001.51%
13นาย ธีรพัฒน์ ชื่นชม2,165,0001.09% (+0.07)2,023,0001.02% (-0.02)2,072,5001.04% (+0.04)2,000,0001.00%
14ด.ญ. ชัญญา จีระพันธุ์2,047,3001.03% 2,047,3001.03% 2,047,3001.03% 2,047,3001.03%
15น.ส. จิรภา อุกฤษฏ์1,562,3850.78% 1,562,3850.78% 1,562,3850.78% (+0.07)1,409,7850.71%
16นาย พิชากร รัตตกุล1,473,1440.74% 1,473,1440.74% 1,473,1440.74% 1,473,1440.74%
17น.ส. วันเฉลิม ศาตะมาน1,392,1440.70% 1,392,1440.70% 1,392,1440.70% 1,392,1440.70%
18นาย สมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษ1,310,0000.66% (+0.16)1,000,0000.50% 1,000,0000.50% (-0.01)1,006,4000.51%
19นาย ฐิติวุฒิ์ บุลสุข1,150,0000.58% (+0.58)0 (-0.58)1,150,0000.58% (+0.58)0
20น.ส. สายสุณี สิทธิชัยวิเศษ1,100,0000.55% 1,100,0000.55% 1,100,0000.55% 1,100,0000.55%
21UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, HONG KONG BRANCH1,000,0000.50% 1,000,0000.50% 1,000,0000.50% 1,000,0000.50%
22น.ส. อังสิมา วัชรภูวนนท์998,8000.50% (-0.11)1,218,9000.61% 1,218,9000.61% 1,218,9000.61%
23กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 (-5.15)10,259,3235.15%
24นาย พสุวุฒิ วิไลนิรันดร์0 0 0 (-0.52)1,039,9000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง