คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น HREIT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้อง 2206A ชั้น 22 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ต. บางแก้ว อ. บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2719-9557
โทรสาร 0-2719-9553
เว๊บไซต์ www.hemarajreit.com
ราคาหุ้น 8.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 840,137,393
No. ShareHolder (HREIT) วันที่ 25/11/21 วันที่ 23/08/21 วันที่ 28/05/21 วันที่ 23/03/21 วันที่ 03/03/21 วันที่ 09/12/20 วันที่ 29/10/20 วันที่ 20/08/20 วันที่ 04/06/20 วันที่ 28/05/20 วันที่ 23/03/20 วันที่ 21/11/19 วันที่ 20/08/19 วันที่ 03/04/19 วันที่ 22/11/18 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)126,020,60915.00% 126,020,60915.00% 126,020,60915.00% 126,020,60915.00% 126,020,60915.00% 105,395,60915.00% 105,395,60915.00% 105,395,60915.00% 105,395,60915.00% 105,395,60915.00% 105,395,60915.00% 105,395,60915.00% 105,395,60915.00% 105,395,60915.00% (+15.00)0 0
2บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)42,811,7595.10% 42,811,7595.10% 42,811,7595.10% 42,811,7595.10% 42,811,7595.10% 35,807,7615.10% 35,807,7615.10% 35,807,7615.10% 35,807,7615.10% 35,807,7615.10% 35,807,7615.10% 35,807,7615.10% 35,807,7615.10% (+0.55)31,959,2614.55% (+0.09)31,308,2614.46% 31,308,2614.46%
3กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล38,340,5784.56% (-0.57)43,123,8785.13% 43,123,8785.13% 43,123,8785.13% 43,123,8785.13% (+0.01)35,991,2005.12% 35,991,2005.12% 35,991,2005.12% 35,991,2005.12% (+5.12)0 0 0 0 0 0 0
4บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)24,920,0002.97% 24,920,0002.97% 24,920,0002.97% 24,920,0002.97% 24,920,0002.97% (+2.97)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)24,900,0002.96% 24,900,0002.96% 24,900,0002.96% 24,900,0002.96% 24,900,0002.96% (-0.30)22,900,0003.26% 22,900,0003.26% 22,900,0003.26% 22,900,0003.26% 22,900,0003.26% 22,900,0003.26% (+0.16)21,800,0003.10% (+0.84)15,900,0002.26% (+0.40)13,099,5001.86% (+0.25)11,300,0001.61% (-0.11)12,100,0001.72%
6PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND16,036,0001.91% (+1.91)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND14,813,3001.76% 14,813,3001.76% (+0.08)14,079,5001.68% 14,079,5001.68% 14,079,5001.68% 11,776,1001.68% 11,776,1001.68% (+0.26)9,963,3001.42% 9,963,3001.42% (+0.01)9,879,2001.41% 9,879,2001.41% (-0.42)12,864,7001.83% (+0.66)8,195,1001.17% (+1.17)0 0 0
8บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)13,016,4971.55% 13,016,4971.55% 13,016,4971.55% 13,016,4971.55% 13,016,4971.55% 10,887,0001.55% 10,887,0001.55% 10,887,0001.55% 10,887,0001.55% 10,887,0001.55% (+1.55)0 0 0 0 0 0
9นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร12,281,5001.46% 12,281,5001.46% 12,281,5001.46% (-0.10)13,127,5001.56% 13,127,5001.56% (-0.09)11,571,3001.65% 11,571,3001.65% 11,571,3001.65% (+0.06)11,173,5001.59% 11,173,5001.59% 11,173,5001.59% (+0.01)11,093,0001.58% (+0.49)7,665,0001.09% (+1.09)0 0 0
10นาย วิชา สกุลดีเลิศ10,433,1791.24% 10,433,1791.24% 10,433,1791.24% 10,433,1791.24% (-0.04)10,793,1791.28% (+0.07)8,474,3001.21% (+0.01)8,403,3001.20% 8,403,3001.20% (-0.03)8,643,3001.23% 8,643,3001.23% (+0.04)8,356,7001.19% (+0.37)5,761,6000.82% 5,761,6000.82% 5,761,6000.82% (+0.82)0 0
11กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล0 (-1.22)10,217,0521.22% (-0.05)10,709,8521.27% (-0.04)11,034,7521.31% 11,034,7521.31% (-0.33)11,532,7521.64% (-0.05)11,896,0521.69% (-0.01)11,916,0521.70% 11,916,0521.70% 11,916,0521.70% 11,916,0521.70% 11,916,0521.70% 11,916,0521.70% 11,916,0521.70% 11,916,0521.70% 11,916,0521.70%
12กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส0 0 0 0 0 (-1.12)7,888,2001.12% 7,888,2001.12% 7,888,2001.12% 7,888,2001.12% 7,888,2001.12% (-0.03)8,082,8001.15% (+0.32)5,802,8000.83% (+0.29)3,771,1000.54% (+0.54)0 0 0
13บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)0 0 0 0 0 (-1.08)7,565,8121.08% 7,565,8121.08% 7,565,8121.08% 7,565,8121.08% 7,565,8121.08% 7,565,8121.08% 7,565,8121.08% (-0.05)7,965,8121.13% 7,965,8121.13% (+0.15)6,901,4120.98% 6,901,4120.98%
14กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์0 0 0 0 0 (-1.06)7,471,2721.06% (-0.05)7,807,2721.11% 7,807,2721.11% (-0.02)7,947,2721.13% 7,947,2721.13% 7,947,2721.13% (-0.08)8,503,3721.21% 8,503,3721.21% (-0.01)8,563,3721.22% 8,563,3721.22% 8,563,3721.22%
15มหาวิทยาลัยมหิดล0 0 0 0 0 (-1.03)7,204,5001.03% 7,204,5001.03% 7,204,5001.03% 7,204,5001.03% 7,204,5001.03% 7,204,5001.03% (+0.36)4,704,5000.67% (+0.67)0 0 0 0
16กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้0 0 0 0 0 (-1.01)7,127,8001.01% 7,127,8001.01% (-0.13)7,988,4001.14% 7,988,4001.14% 7,988,4001.14% (-0.10)8,717,4001.24% 8,717,4001.24% 8,717,4001.24% (+1.24)0 0 0
17กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I0 0 0 0 0 (-1.00)6,997,1001.00% 6,997,1001.00% (-0.10)7,724,5001.10% (-0.15)8,800,4001.25% 8,800,4001.25% (-0.12)9,592,3001.37% (-0.24)11,332,8001.61% (-0.21)12,771,0001.82% (+1.82)0 0 0
18นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์0 0 0 0 0 (-0.96)6,720,0000.96% 6,720,0000.96% 6,720,0000.96% 6,720,0000.96% 6,720,0000.96% 6,720,0000.96% 6,720,0000.96% 6,720,0000.96% 6,720,0000.96% 6,720,0000.96% 6,720,0000.96%
19กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล0 0 0 0 0 (-0.81)5,656,5390.81% 5,656,5390.81% (-0.04)5,957,9390.85% 5,957,9390.85% 5,957,9390.85% (+0.85)0 0 0 0 0 0
20กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 0 0 0 0 (-0.78)5,500,0000.78% 5,500,0000.78% (+0.78)0 0 0 0 0 0 0 0 0
21นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์0 0 0 0 0 (-0.74)5,200,0000.74% 5,200,0000.74% 5,200,0000.74% 5,200,0000.74% 5,200,0000.74% 5,200,0000.74% 5,200,0000.74% 5,200,0000.74% 5,200,0000.74% 5,200,0000.74% 5,200,0000.74%
22บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.71)5,000,0000.71% 5,000,0000.71% 5,000,0000.71% 5,000,0000.71% 5,000,0000.71% 5,000,0000.71% 5,000,0000.71% 5,000,0000.71% 5,000,0000.71% 5,000,0000.71% 5,000,0000.71%
23กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์0 0 0 0 0 (-0.64)4,471,4000.64% 4,471,4000.64% 4,471,4000.64% 4,471,4000.64% 4,471,4000.64% 4,471,4000.64% (+0.64)0 0 0 0 0
24RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED0 0 0 0 0 (-0.57)4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57% (-0.85)10,000,0001.42% 10,000,0001.42% (+1.42)0
25บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.57)4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57%
26นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์0 0 0 0 0 (-0.55)3,878,6000.55% 3,878,6000.55% 3,878,6000.55% 3,878,6000.55% 3,878,6000.55% 3,878,6000.55% 3,878,6000.55% 3,878,6000.55% 3,878,6000.55% 3,878,6000.55% 3,878,6000.55%
27STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 0 0 0 0 (-0.50)3,524,8000.50% (-0.01)3,593,8000.51% 3,593,8000.51% 3,593,8000.51% (+0.51)0 0 0 0 (-0.51)3,553,3000.51%
28กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-5.12)35,991,2005.12% 35,991,2005.12% (+0.18)34,701,5004.94% 34,701,5004.94% (+0.67)29,994,6004.27% (+0.59)25,850,5003.68% (+1.57)14,794,6002.11%
29บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.81)5,698,3000.81% (+0.81)0 0 0 0 0
30กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)3,677,4240.52% (-0.18)4,931,0240.70% (-0.05)5,300,5240.75% 5,300,5240.75% 5,300,5240.75% (-0.72)10,316,1241.47%
31กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)3,777,9000.54% (+0.54)0 0 0 0
32นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.38)9,700,0001.38% (-0.03)9,900,0001.41% (-0.45)13,100,0001.86% (+0.08)12,500,0001.78%
33นาย เกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.67)4,700,0000.67% (-0.17)5,898,9000.84% (-0.01)6,000,0000.85%
34นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.63)4,406,4870.63% 4,409,6870.63% 4,409,6870.63%
35DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C NAVIS YIELD FUND0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.60)4,202,6000.60% (+0.60)0 0
36บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-15.00)105,395,60915.00% 105,395,60915.00%
37บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.09)7,642,5001.09% (+1.09)0
38MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.42)10,000,0001.42%
39บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.65)4,564,7200.65%
40กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)3,795,7150.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง