คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น HREIT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2717-3901
โทรสาร 0-2717-3902
เว๊บไซต์ www.hemarajreit.com
ราคาหุ้น 6.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 702,637,393
No. ShareHolder (HREIT) วันที่ 21/11/19 วันที่ 03/04/19 วันที่ 20/08/19 วันที่ 22/11/18 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)105,395,60915.00% 105,395,60915.00% 105,395,60915.00% (+15.00)0 0
2บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)35,807,7615.10% (+0.55)31,959,2614.55% (-0.55)35,807,7615.10% (+0.64)31,308,2614.46% 31,308,2614.46%
3กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส34,701,5004.94% (+0.67)29,994,6004.27% (-0.67)34,701,5004.94% (+1.26)25,850,5003.68% (+1.57)14,794,6002.11%
4บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)21,800,0003.10% (+1.24)13,099,5001.86% (-0.40)15,900,0002.26% (+0.65)11,300,0001.61% (-0.11)12,100,0001.72%
5KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND12,864,7001.83% (+1.83)0 (-1.17)8,195,1001.17% (+1.17)0 0
6กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล11,916,0521.70% 11,916,0521.70% 11,916,0521.70% 11,916,0521.70% 11,916,0521.70%
7กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I11,332,8001.61% (+1.61)0 (-1.82)12,771,0001.82% (+1.82)0 0
8นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร11,093,0001.58% (+1.58)0 (-1.09)7,665,0001.09% (+1.09)0 0
9กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้8,717,4001.24% (+1.24)0 (-1.24)8,717,4001.24% (+1.24)0 0
10กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์8,503,3721.21% (-0.01)8,563,3721.22% (+0.01)8,503,3721.21% (-0.01)8,563,3721.22% 8,563,3721.22%
11บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)7,565,8121.08% (-0.05)7,965,8121.13% 7,965,8121.13% (+0.15)6,901,4120.98% 6,901,4120.98%
12นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์6,720,0000.96% 6,720,0000.96% 6,720,0000.96% 6,720,0000.96% 6,720,0000.96%
13กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส5,802,8000.83% (+0.83)0 (-0.54)3,771,1000.54% (+0.54)0 0
14นาย วิชา สกุลดีเลิศ5,761,6000.82% 5,761,6000.82% 5,761,6000.82% (+0.82)0 0
15นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์5,200,0000.74% 5,200,0000.74% 5,200,0000.74% 5,200,0000.74% 5,200,0000.74%
16บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)5,000,0000.71% 5,000,0000.71% 5,000,0000.71% 5,000,0000.71% 5,000,0000.71%
17กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส4,931,0240.70% (-0.05)5,300,5240.75% 5,300,5240.75% 5,300,5240.75% (-0.72)10,316,1241.47%
18มหาวิทยาลัยมหิดล4,704,5000.67% (+0.67)0 0 0 0
19บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57% 4,000,0000.57%
20RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED4,000,0000.57% (-0.85)10,000,0001.42% (+0.85)4,000,0000.57% (-0.85)10,000,0001.42% (+1.42)0
21นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์3,878,6000.55% 3,878,6000.55% 3,878,6000.55% 3,878,6000.55% 3,878,6000.55%
22กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A3,777,9000.54% (+0.54)0 0 0 0
23นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์0 (-1.41)9,900,0001.41% (+0.03)9,700,0001.38% (-0.48)13,100,0001.86% (+0.08)12,500,0001.78%
24นาย เกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล0 (-0.67)4,700,0000.67% (+0.67)0 (-0.84)5,898,9000.84% (-0.01)6,000,0000.85%
25นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ0 (-0.63)4,406,4870.63% (+0.63)0 (-0.63)4,409,6870.63% 4,409,6870.63%
26DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C NAVIS YIELD FUND0 (-0.60)4,202,6000.60% (+0.60)0 0 0
27บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-15.00)105,395,60915.00% 105,395,60915.00%
28บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-1.09)7,642,5001.09% (+1.09)0
29MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC0 0 0 0 (-1.42)10,000,0001.42%
30บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 40 0 0 0 (-0.65)4,564,7200.65%
31กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส0 0 0 0 (-0.54)3,795,7150.54%
32STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 0 (-0.51)3,553,3000.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง