คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น HMPRO

บริษัท บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2832-1000
โทรสาร 0-2832-1400
เว๊บไซต์ www.homepro.co.th
ราคาหุ้น 14.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 13,152,095,375
No. ShareHolder (HMPRO) วันที่ 16/09/21 วันที่ 23/04/21 วันที่ 10/03/21 วันที่ 09/09/20 วันที่ 10/06/20 วันที่ 23/04/20 วันที่ 11/03/20 วันที่ 11/09/19 วันที่ 22/04/19 วันที่ 12/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,975,878,43230.23% (+30.23)0 0 0 0 0 0 0 0 0
2บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,613,023,09819.87% 2,613,023,09819.87% 2,613,023,09819.87% 2,613,023,09819.87% 2,613,023,09819.87% 2,613,023,09819.87% 2,613,023,09819.87% 2,613,023,09819.87% 2,613,023,09819.87% 2,613,023,09819.87%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด745,352,7595.67% (-0.78)848,561,6046.45% (-0.06)856,103,3556.51% (+0.05)848,958,6336.46% (+0.22)820,523,7696.24% (+0.05)813,859,2996.19% (-1.01)947,391,6747.20% (-0.11)961,111,9257.31% (+1.18)806,493,0506.13% (+0.34)761,659,1265.79%
4นาย นิติ โอสถานุเคราะห์665,764,8625.06% 665,764,8625.06% 665,764,8625.06% 665,764,8625.06% 665,764,8625.06% 665,764,8625.06% (+0.33)622,515,7624.73% 621,415,7624.73% 621,415,7624.73% 621,415,7624.73%
5สำนักงานประกันสังคม385,589,4122.93% (+0.20)358,568,0122.73% 358,568,0122.73% (+0.08)349,028,4122.65% 349,028,4122.65% (+0.02)345,678,8122.63% (+0.35)299,283,0122.28% (-0.52)368,310,1122.80% (-0.31)408,809,4123.11% (+0.04)403,143,7123.07%
6THE BANK OF NEW YORK MELLON275,644,5312.10% (+0.27)240,515,4321.83% (+0.47)179,203,4321.36% (+0.60)99,616,8320.76% (-0.03)103,240,8320.79% (-0.05)110,140,2320.84% (-0.02)112,586,8810.86% (+0.86)0 (-0.75)98,536,4000.75% (-0.15)118,833,2000.90%
7นาย มานิต อุดมคุณธรรม268,989,1972.05% 269,989,1972.05% 269,989,1972.05% 269,989,1972.05% 269,989,1972.05% 269,989,1972.05% 269,989,1972.05% 269,989,1972.05% (-0.19)293,991,9972.24% (-0.01)295,991,9972.25%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED224,743,9251.71% (+0.06)216,919,7421.65% 216,564,3421.65% (-0.37)265,320,1892.02% (-0.03)269,202,0932.05% (+0.01)268,840,8402.04% (+0.27)232,325,9741.77% (-0.19)258,035,9941.96% (+0.05)250,797,7081.91% (+0.40)199,190,8671.51%
9STATE STREET EUROPE LIMITED173,979,9781.32% (-0.03)178,186,3941.35% (+0.04)172,238,6941.31% (+0.02)169,609,0111.29% (-0.10)182,194,3921.39% 182,352,0961.39% (-0.02)184,877,3861.41% (-0.43)241,374,3751.84% (+0.48)178,939,5911.36% (-0.31)219,429,7811.67%
10บริษัท สารสิน จำกัด167,557,9711.27% 167,557,9711.27% 167,557,9711.27% 167,557,9711.27% 167,557,9711.27% 167,557,9711.27% 167,557,9711.27% 167,557,9711.27% (+1.27)0 (-1.27)167,557,9711.27%
11บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)0 (-30.23)3,975,878,43230.23% 3,975,878,43230.23% 3,975,878,43230.23% 3,975,878,43230.23% 3,975,878,43230.23% 3,975,878,43230.23% 3,975,878,43230.23% 3,975,878,43230.23% 3,975,878,43230.23%
12นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล0 0 0 (-1.08)142,122,1891.08% 142,122,1891.08% 142,122,1891.08% 142,122,1891.08% 142,122,1891.08% 142,122,1891.08% 142,122,1891.08%
13AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 10 0 0 (-0.89)117,700,0800.89% 117,700,0800.89% 117,700,0800.89% (-0.08)127,700,0800.97% (-0.47)189,700,0801.44% (+1.44)0 0
14BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.58)76,765,4000.58% (-0.03)79,837,5000.61% (+0.01)78,930,6000.60% 78,930,6000.60% (+0.60)0 0 0
15MR. VICHAI MITSUNTISUK0 0 0 (-0.57)75,500,0000.57% 74,980,9920.57% (-0.02)77,000,0000.59% 76,959,2000.59% 77,000,0080.59% (-0.12)93,000,0080.71% (-0.07)103,000,0080.78%
16นาง สุนทรี วนวิทย์0 0 0 (-0.54)70,483,3550.54% (+0.01)69,483,3550.53% (-0.02)71,683,3550.55% (+0.03)68,866,5550.52% (-0.02)70,700,3550.54% (-0.01)71,683,3550.55% 71,683,3550.55%
17AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.44)189,700,0801.44% 189,700,0801.44%
18บริษัท สารสิน จำกัด0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.27)167,557,9711.27% (+1.27)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง