ข้อมูลหุ้น HFT

บริษัท บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 317 ซอย 6C หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2709-6580
โทรสาร 0-2324-0483-4, 0-2709-6589
เว๊บไซต์ www.duro.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน