คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น HANA

บริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2551-1297, 0-2521-4935-9
โทรสาร 0-2551-1299 , 0-2552-4906
เว๊บไซต์ www.hanagroup.com
ราคาหุ้น 53.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 804,853,010
No. ShareHolder (HANA) วันที่ 12/03/21 วันที่ 26/10/20 วันที่ 10/03/20 วันที่ 25/10/19 วันที่ 15/03/19 วันที่ 24/10/18 วันที่ 15/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1OMAC (HK) LIMITED172,480,00021.43% 172,480,00021.43% 172,480,00021.43% 172,480,00021.43% 172,480,00021.43% 172,480,00021.43% 172,480,00021.43%
2LGT BANK (SINGAPORE) LTD84,831,70010.54% 84,831,70010.54% (+0.07)84,308,70010.47% (+0.02)84,108,70010.45% (+0.11)83,236,10010.34% (+0.02)83,069,90010.32% (+10.32)0
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด53,756,8466.68% (-2.96)77,592,0179.64% (+1.48)65,644,4178.16% (+0.76)59,541,1907.40% (-0.59)64,302,7037.99% (+0.62)59,302,7847.37% (-2.48)79,318,4689.85%
4บริษัท โอแมค จำกัด40,939,3605.09% 40,939,3605.09% 40,939,3605.09% 40,939,3605.09% 40,939,3605.09% 40,939,3605.09% 40,939,3605.09%
5RAINBOW JOY LIMITED40,000,0004.97% 40,000,0004.97% 40,000,0004.97% 40,000,0004.97% 40,000,0004.97% 40,000,0004.97% 40,000,0004.97%
6THE BANK OF NEW YORK MELLON31,560,1183.92% (+2.57)10,848,6001.35% (-0.02)11,053,4001.37% (+1.37)0 0 0 0
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED25,027,7603.11% (-0.17)26,394,1603.28% (-3.26)52,646,6606.54% (+0.60)47,828,9605.94% (+3.57)19,057,9602.37% (-0.20)20,685,4772.57% (+2.57)0
8STATE STREET EUROPE LIMITED18,928,9822.35% (-0.09)19,621,2512.44% (-2.01)35,778,2954.45% (+0.24)33,853,0164.21% (-0.90)41,115,1215.11% 41,137,1985.11% (+0.22)39,377,8504.89%
9กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3014,996,0001.86% (+0.71)9,229,2001.15% (+1.15)0 0 0 0 0
10กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว13,979,2001.74% (+1.05)5,557,9000.69% (+0.69)0 0 0 0 (-0.63)5,061,4000.63%
11UBS AG LONDON BRANCH0 (-1.73)13,888,4001.73% (+0.02)13,728,6001.71% (+0.06)13,307,9791.65% (+1.65)0 0 0
12BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH0 (-1.44)11,600,7001.44% (-0.27)13,730,7001.71% (-0.43)17,230,7002.14% 17,230,7002.14% 17,230,7002.14% (+0.13)16,196,6002.01%
13BBHISL NOMINEES LIMITED0 (-1.34)10,767,4801.34% (+1.34)0 0 0 0 0
14กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-0.97)7,846,4000.97% (+0.39)4,708,0000.58% (+0.58)0 0 0 0
15MR. MOONG-CHU HUI0 (-0.78)6,280,0000.78% 6,280,0000.78% 6,280,0000.78% 6,280,0000.78% (+0.78)0 0
16BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH0 (-0.77)6,198,5000.77% (-0.34)8,968,5001.11% (-0.26)10,989,5001.37% 10,989,5001.37% 10,989,5001.37% 10,989,5001.37%
17SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 (-0.71)5,710,5000.71% 5,704,6000.71% (+0.71)0 0 0 0
18สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด0 (-0.58)4,651,3000.58% (+0.58)0 0 0 0 0
19กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.57)4,619,2000.57% (+0.57)0 0 0 0 0
20EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 (-0.52)4,188,8570.52% (-0.13)5,255,6570.65% (-0.11)6,126,5570.76% (+0.76)0 0 0
21NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT0 (-0.52)4,169,8000.52% (-0.09)4,891,4000.61% (+0.61)0 0 0 0
22กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว0 (-0.52)4,155,0000.52% (-0.39)7,286,6000.91% (-0.22)9,087,9001.13% (-0.12)10,052,2001.25% (+0.12)9,105,0001.13% (+1.13)0
23STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 (-0.51)4,101,7000.51% (+0.51)0 (-1.08)8,682,9001.08% (-0.45)12,284,1001.53% (+1.53)0 0
24กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว0 (-0.50)4,029,5000.50% (+0.50)0 0 0 0 0
25กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท0 0 (-1.07)8,581,7001.07% (-0.21)10,332,6001.28% 10,332,6001.28% (-0.04)10,650,7001.32% (+1.32)0
26BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG0 0 (-0.99)7,949,6750.99% (-0.14)9,074,0751.13% (-0.50)13,141,9001.63% (-0.09)13,803,8001.72% (-0.83)20,533,8002.55%
27NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT0 0 (-0.72)5,831,8190.72% (-0.59)10,572,0191.31% (+0.09)9,810,8191.22% 9,810,8191.22% (+0.26)7,716,0190.96%
28กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว0 0 (-0.71)5,704,5000.71% (+0.71)0 0 0 0
29EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 0 (-0.65)5,212,3000.65% (-0.04)5,548,3000.69% (+0.17)4,173,2000.52% (+0.52)0 0
30NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC0 0 (-0.62)4,954,3000.62% (+0.62)0 0 (-0.57)4,620,7000.57% (-0.01)4,643,9000.58%
31กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.55)4,448,1000.55% (+0.55)0 0 0 0
32กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.55)4,448,1000.55% (+0.55)0 0 0 0
33EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 0 (-0.55)4,429,2960.55% (-0.01)4,533,4960.56% (-0.05)4,920,7960.61% 4,869,4960.61% (+0.61)0
34BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 (-0.53)4,280,9460.53% (+0.53)0 0 0 0
35กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ0 0 (-0.52)4,161,8000.52% (-0.26)6,286,9000.78% (-0.12)7,231,1000.90% (-0.14)8,392,7001.04% (+1.04)0
36บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.51)4,089,6000.51% (-0.19)5,650,0000.70% (+0.70)0 0 0
37นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์0 0 0 (-0.71)5,695,6000.71% (+0.71)0 0 0
38กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 (-0.57)4,606,5000.57% 4,606,5000.57% (+0.06)4,111,6000.51% (+0.51)0
39RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.0 0 0 (-0.56)4,513,1290.56% (-0.04)4,799,1290.60% (+0.05)4,436,1290.55% (+0.55)0
40นาย นิสิต เพชรน้อย0 0 0 (-0.52)4,204,3000.52% (+0.52)0 0 0
41STATE STREET TRUST COMPANY CANADA0 0 0 0 (-0.86)6,958,9000.86% (+0.86)0 0
42กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 (-0.83)6,695,9000.83% (+0.02)6,487,8000.81% (+0.17)5,125,5000.64%
43นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์0 0 0 0 (-0.63)5,100,0000.63% 5,100,0000.63% (-0.04)5,400,0000.67%
44RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED0 0 0 0 0 0 (-10.58)85,191,90010.58%
45HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 0 0 (-0.50)4,046,1000.50%
46CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 (-1.13)9,091,1001.13%
47กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 0 0 0 0 (-1.12)9,005,2001.12%
48กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 0 0 0 (-1.09)8,780,2001.09%
49กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 0 0 0 0 (-1.06)8,512,5001.06%
50STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON FOR MAS0 0 0 0 0 0 (-0.66)5,350,9000.66%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง