ข้อมูลหุ้น HANA

บริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2551-1297, 0-2521-4935-9
โทรสาร 0-2551-1299 , 0-2552-4906
เว๊บไซต์ www.hanagroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน