คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น HANA

บริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2551-1297, 0-2521-4935-9
โทรสาร 0-2551-1299 , 0-2552-4906
เว๊บไซต์ www.hanagroup.com
ราคาหุ้น 32.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 804,853,010
No. ShareHolder (HANA) วันที่ 25/10/19 วันที่ 15/03/19 วันที่ 15/03/18 วันที่ 24/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1OMAC (HK) LIMITED172,480,00021.43% 172,480,00021.43% 172,480,00021.43% 172,480,00021.43%
2LGT BANK (SINGAPORE) LTD84,108,70010.45% (+0.11)83,236,10010.34% (+10.34)0 (-10.32)83,069,90010.32%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด59,541,1907.40% (-0.59)64,302,7037.99% (-1.86)79,318,4689.85% (+2.48)59,302,7847.37%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED47,828,9605.94% (+3.57)19,057,9602.37% (+2.37)0 (-2.57)20,685,4772.57%
5บริษัท โอแมค จำกัด40,939,3605.09% 40,939,3605.09% 40,939,3605.09% 40,939,3605.09%
6RAINBOW JOY LIMITED40,000,0004.97% 40,000,0004.97% 40,000,0004.97% 40,000,0004.97%
7STATE STREET EUROPE LIMITED33,853,0164.21% (-0.90)41,115,1215.11% (+0.22)39,377,8504.89% (-0.22)41,137,1985.11%
8BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH17,230,7002.14% 17,230,7002.14% (+0.13)16,196,6002.01% (-0.13)17,230,7002.14%
9UBS AG LONDON BRANCH13,307,9791.65% (+1.65)0 0 0
10BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH10,989,5001.37% 10,989,5001.37% 10,989,5001.37% 10,989,5001.37%
11NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT10,572,0191.31% (+0.09)9,810,8191.22% (+0.26)7,716,0190.96% (-0.26)9,810,8191.22%
12กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท10,332,6001.28% 10,332,6001.28% (+1.28)0 (-1.32)10,650,7001.32%
13กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว9,087,9001.13% (-0.12)10,052,2001.25% (+1.25)0 (-1.13)9,105,0001.13%
14BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG9,074,0751.13% (-0.50)13,141,9001.63% (-0.92)20,533,8002.55% (+0.83)13,803,8001.72%
15STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY8,682,9001.08% (-0.45)12,284,1001.53% (+1.53)0 0
16กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ6,286,9000.78% (-0.12)7,231,1000.90% (+0.90)0 (-1.04)8,392,7001.04%
17MR. MOONG-CHU HUI6,280,0000.78% 6,280,0000.78% (+0.78)0 0
18EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT6,126,5570.76% (+0.76)0 0 0
19นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์5,695,6000.71% (+0.71)0 0 0
20บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)5,650,0000.70% (+0.70)0 0 0
21EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD5,548,3000.69% (+0.17)4,173,2000.52% (+0.52)0 0
22กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ4,606,5000.57% 4,606,5000.57% (+0.57)0 (-0.51)4,111,6000.51%
23EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES4,533,4960.56% (-0.05)4,920,7960.61% (+0.61)0 (-0.61)4,869,4960.61%
24RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.4,513,1290.56% (-0.04)4,799,1290.60% (+0.60)0 (-0.55)4,436,1290.55%
25นาย นิสิต เพชรน้อย4,204,3000.52% (+0.52)0 0 0
26STATE STREET TRUST COMPANY CANADA0 (-0.86)6,958,9000.86% (+0.86)0 0
27กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-0.83)6,695,9000.83% (+0.19)5,125,5000.64% (-0.17)6,487,8000.81%
28นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์0 (-0.63)5,100,0000.63% (-0.04)5,400,0000.67% (+0.04)5,100,0000.63%
29RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED0 0 (-10.58)85,191,90010.58% (+10.58)0
30HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-0.50)4,046,1000.50% (+0.50)0
31CHASE NOMINEES LIMITED0 0 (-1.13)9,091,1001.13% (+1.13)0
32กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 (-1.12)9,005,2001.12% (+1.12)0
33กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 (-1.09)8,780,2001.09% (+1.09)0
34กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 (-1.06)8,512,5001.06% (+1.06)0
35STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON FOR MAS0 0 (-0.66)5,350,9000.66% (+0.66)0
36กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.63)5,061,4000.63% (+0.63)0
37NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC0 0 (-0.58)4,643,9000.58% (+0.01)4,620,7000.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง