ข้อมูลหุ้น GYT

บริษัท บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน กม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2909-8080
โทรสาร 0-2909-8068
เว๊บไซต์ www.goodyear.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน