คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GYT

บริษัท บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน กม. 36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2909-8080
โทรสาร 0-2909-8068
เว๊บไซต์ www.goodyear.co.th
ราคาหุ้น 337.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 7,399,937
No. ShareHolder (GYT) วันที่ 09/05/19 วันที่ 03/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY4,942,41866.79% 4,942,41866.79%
2บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด419,1605.66% 419,1605.66%
3บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด209,8642.84% 209,8642.84%
4BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH145,6001.97% (-0.06)149,9002.03%
5บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด208,2402.81% 208,2402.81%
6บริษัท บุญทรง จำกัด141,9001.92% 141,9001.92%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด80,0001.08% (+0.22)63,5000.86%
8บริษัท เตชะไพบูลย์ จำกัด73,4800.99% 73,4800.99%
9กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท67,8000.92% (+0.92)0
10กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 (-1.05)77,8001.05%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง