คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GVREIT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนพระรามสี่ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2483-0000
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.gvreit.com
ราคาหุ้น 10.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 814,862,039
No. ShareHolder (GVREIT) วันที่ 02/03/21 วันที่ 04/12/20 วันที่ 26/08/20 วันที่ 26/05/20 วันที่ 28/02/20 วันที่ 12/12/19 วันที่ 21/08/19 วันที่ 22/02/19 วันที่ 12/12/18 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)187,825,70023.05% (+23.05)0 0 0 0 0 0 0 0 0
2บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)57,585,7007.07% (+0.29)55,212,0006.78% (+0.64)50,000,0006.14% 50,000,0006.14% 50,000,0006.14% 50,000,0006.14% 50,000,0006.14% (+6.14)0 (-6.14)50,000,0006.14% 50,000,0006.14%
3บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)55,700,0006.84% 55,700,0006.84% 55,700,0006.84% 55,700,0006.84% 55,700,0006.84% 55,700,0006.84% 55,700,0006.84% (+6.84)0 0 0
4กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible50,601,4006.21% (-0.05)51,011,4006.26% 51,011,4006.26% 51,041,4006.26% (+6.26)0 0 0 0 0 0
5กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล45,320,6005.56% 45,320,6005.56% 45,320,6005.56% (+5.56)0 0 0 0 0 0 0
6บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)40,702,2005.00% 40,702,2005.00% 40,702,2005.00% 40,702,2005.00% (-0.56)45,322,2005.56% (-0.38)48,402,5005.94% (-0.52)52,617,7006.46% (-0.35)55,511,3006.81% 55,511,3006.81% 55,511,3006.81%
7ธนาคาร ออมสิน35,000,0004.30% 35,000,0004.30% 35,000,0004.30% (+4.30)0 0 0 0 0 0 0
8บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)32,329,3003.97% 32,329,3003.97% 32,329,3003.97% 32,329,3003.97% 32,329,3003.97% 32,329,3003.97% (-0.73)38,329,3004.70% (-0.20)39,965,0004.90% 39,965,0004.90% 39,965,0004.90%
9PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND28,724,0003.53% (-0.25)30,831,9003.78% (+0.27)28,609,9003.51% 28,609,9003.51% (-1.06)37,225,6004.57% (+0.07)36,634,1004.50% (+4.50)0 0 0 0
10สำนักงานประกันสังคม26,820,7003.29% 26,820,7003.29% (+0.12)25,820,7003.17% 25,807,7003.17% (+0.49)21,865,9002.68% (+0.09)21,133,0002.59% (+0.01)20,983,0002.58% (+0.20)19,392,9002.38% (+0.73)13,452,5001.65% (+0.12)12,440,9001.53%
11บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)0 (-22.64)184,500,00022.64% 184,500,00022.64% 184,500,00022.64% 184,500,00022.64% 184,500,00022.64% 184,500,00022.64% 184,500,00022.64% 184,500,00022.64% 184,500,00022.64%
12กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์0 (-1.61)13,092,7001.61% (-0.09)13,821,1001.70% 13,821,1001.70% (-0.03)14,067,1001.73% 14,067,1001.73% (+0.01)14,041,1001.72% (+0.05)13,583,3001.67% (+0.01)13,556,1001.66% (+0.14)12,424,4001.52%
13บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.50)12,231,9001.50% 12,231,9001.50% 12,231,9001.50% 12,231,9001.50% 12,231,9001.50% (-0.49)16,231,9001.99% 16,231,9001.99% 16,231,9001.99% 16,231,9001.99%
14กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส0 (-1.32)10,760,5001.32% (-1.10)19,695,9002.42% 19,695,9002.42% 19,695,9002.42% 19,695,9002.42% (+0.02)19,563,7002.40% (-0.12)20,548,7002.52% 20,548,7002.52% 20,548,7002.52%
15KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND0 (-1.17)9,509,9761.17% (+0.12)8,548,1761.05% (+0.08)7,894,4760.97% (+0.07)7,319,6760.90% (+0.06)6,880,0760.84% (+0.84)0 0 0 0
16กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล0 (-1.10)8,937,0001.10% (+0.07)8,370,4001.03% 8,370,4001.03% (+0.18)6,949,0000.85% (+0.14)5,800,3000.71% (+0.71)0 0 0 0
17บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.05)8,563,1001.05% 8,563,1001.05% 8,563,1001.05% (-0.12)9,563,1001.17% (-0.47)13,352,4001.64% (-0.26)15,478,3001.90% (-1.00)23,622,2002.90% (-0.86)30,600,0003.76% (-0.06)31,114,5003.82%
18PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED0 (-0.91)7,387,6000.91% 7,387,6000.91% 7,387,6000.91% 7,387,6000.91% 7,387,6000.91% 7,387,6000.91% (+0.91)0 0 0
19กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้0 (-0.82)6,645,2000.82% (+0.19)5,114,4000.63% 5,114,4000.63% (+0.08)4,473,2000.55% 4,473,2000.55% 4,473,2000.55% (-0.27)6,715,2000.82% 6,715,2000.82% 6,715,2000.82%
20นาง เชอรี่ จรัญวาศน์0 (-0.80)6,556,6000.80% 6,556,6000.80% 6,556,6000.80% 6,556,6000.80% (-0.02)6,654,0000.82% 6,654,0000.82% 6,654,0000.82% 6,654,0000.82% 6,654,0000.82%
21บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.80)6,503,2000.80% 6,503,2000.80% (-0.09)7,258,4000.89% 7,250,9000.89% (+0.01)7,179,4000.88% (+0.03)6,959,1000.85% (-0.07)7,500,0000.92% 7,500,0000.92% (-0.09)8,250,0001.01%
22กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I0 (-0.75)6,124,4000.75% (-0.18)7,617,7000.93% 7,617,7000.93% 7,617,7000.93% 7,617,7000.93% (-0.13)8,617,7001.06% (-0.12)9,583,2001.18% 9,583,2001.18% 9,583,2001.18%
23บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)0 (-0.75)6,108,7000.75% 6,108,7000.75% 6,108,7000.75% 6,108,7000.75% 6,108,7000.75% (-0.11)6,983,4000.86% 6,989,0000.86% 6,989,0000.86% 6,989,0000.86%
24กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์0 (-0.75)6,080,7000.75% 6,090,9000.75% 6,090,9000.75% 6,090,9000.75% 6,090,9000.75% 6,090,9000.75% (+0.01)6,059,9000.74% (+0.06)5,538,1000.68% 5,538,1000.68%
25กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 (-0.72)5,829,2000.72% (-0.37)8,919,9001.09% (+1.09)0 0 0 0 0 0 0
26กองทุนเปิด พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม0 (-0.57)4,683,3000.57% 4,683,3000.57% 4,683,3000.57% (+0.02)4,483,3000.55% (+0.55)0 0 0 0 0
27กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส0 0 0 (-5.56)45,320,6005.56% (+0.22)43,489,6005.34% 43,489,6005.34% 43,489,6005.34% (+0.47)39,645,1004.87% (+0.01)39,599,3004.86% (+0.03)39,385,5004.83%
28ธนาคารออมสิน0 0 0 (-4.30)35,000,0004.30% 35,000,0004.30% 35,000,0004.30% 35,000,0004.30% 35,000,0004.30% 35,000,0004.30% 35,000,0004.30%
29กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 0 0 (-1.09)8,919,9001.09% (+0.52)4,681,6000.57% (+0.06)4,180,8000.51% 4,180,8000.51% (+0.51)0 0 0
30กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 0 0 0 (-6.07)49,441,4006.07% (+0.32)46,851,2005.75% (+0.44)43,231,2005.31% (+1.43)31,642,4003.88% (+0.24)29,622,4003.64% (+0.24)27,722,4003.40%
31Principal Property Income Fund0 0 0 0 0 0 (-3.34)27,196,4003.34% (+3.34)0 0 0
32มหาวิทยาลัยมหิดล0 0 0 0 0 0 (-0.60)4,867,0000.60% 4,867,0000.60% 4,867,0000.60% 4,867,0000.60%
33PHATRA PROPERTY SECTOR FUND0 0 0 0 0 0 (-0.51)4,158,4000.51% 4,158,4000.51% (+0.51)0 0
34บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund0 0 0 0 0 0 0 (-5.52)45,000,0005.52% (+5.52)0 0
35CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 0 0 0 0 (-3.10)25,296,4003.10% (+0.30)22,787,2002.80% 22,787,2002.80%
36บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH0 0 0 0 0 0 0 (-2.67)21,755,0002.67% (+2.67)0 0
37บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC0 0 0 0 0 0 0 (-2.29)18,671,5002.29% (+2.29)0 0
38บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 40 0 0 0 0 0 0 (-1.98)16,142,3001.98% (-0.11)17,030,8002.09% (-0.37)20,008,3002.46%
39บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR0 0 0 0 0 0 0 (-1.87)15,273,5001.87% (+1.87)0 0
40บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Non-Par Fund0 0 0 0 0 0 0 (-0.61)5,000,0000.61% (+0.61)0 0
41บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 (-6.84)55,700,0006.84% 55,700,0006.84%
42กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจีค อินคัม ฟันด์0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.53)4,281,2000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง