คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GVREIT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2643-7620
โทรสาร 0-2643-7625
เว๊บไซต์ www.gvreit.com
ราคาหุ้น 16.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 814,929,329
No. ShareHolder (GVREIT) วันที่ 21/08/19 วันที่ 22/02/19 วันที่ 12/12/18 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)184,500,00022.64% 184,500,00022.64% 184,500,00022.64% 184,500,00022.64%
2บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)55,700,0006.84% (+6.84)0 0 0
3บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)52,617,7006.46% (-0.35)55,511,3006.81% 55,511,3006.81% 55,511,3006.81%
4บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)50,000,0006.14% (+6.14)0 (-6.14)50,000,0006.14% 50,000,0006.14%
5กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส43,489,6005.34% (+0.47)39,645,1004.87% (+0.01)39,599,3004.86% (+0.03)39,385,5004.83%
6กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์43,231,2005.31% (+1.43)31,642,4003.88% (+0.24)29,622,4003.64% (+0.24)27,722,4003.40%
7บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)38,329,3004.70% (-0.20)39,965,0004.90% 39,965,0004.90% 39,965,0004.90%
8ธนาคารออมสิน35,000,0004.30% 35,000,0004.30% 35,000,0004.30% 35,000,0004.30%
9Principal Property Income Fund27,196,4003.34% (+3.34)0 0 0
10สำนักงานประกันสังคม20,983,0002.58% (+0.20)19,392,9002.38% (+0.73)13,452,5001.65% (+0.12)12,440,9001.53%
11กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส19,563,7002.40% (-0.12)20,548,7002.52% 20,548,7002.52% 20,548,7002.52%
12บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,231,9001.99% 16,231,9001.99% 16,231,9001.99% 16,231,9001.99%
13บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15,478,3001.90% (-1.00)23,622,2002.90% (-0.86)30,600,0003.76% (-0.06)31,114,5003.82%
14กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์14,041,1001.72% (+0.05)13,583,3001.67% (+0.01)13,556,1001.66% (+0.14)12,424,4001.52%
15กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I8,617,7001.06% (-0.12)9,583,2001.18% 9,583,2001.18% 9,583,2001.18%
16PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED7,387,6000.91% (+0.91)0 0 0
17บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ)6,983,4000.86% 6,989,0000.86% 6,989,0000.86% 6,989,0000.86%
18บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,959,1000.85% (-0.07)7,500,0000.92% 7,500,0000.92% (-0.09)8,250,0001.01%
19นาง เชอรี่ จรัญวาศน์6,654,0000.82% 6,654,0000.82% 6,654,0000.82% 6,654,0000.82%
20กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์6,090,9000.75% (+0.01)6,059,9000.74% (+0.06)5,538,1000.68% 5,538,1000.68%
21มหาวิทยาลัยมหิดล4,867,0000.60% 4,867,0000.60% 4,867,0000.60% 4,867,0000.60%
22กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้4,473,2000.55% (-0.27)6,715,2000.82% 6,715,2000.82% 6,715,2000.82%
23กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,180,8000.51% (+0.51)0 0 0
24PHATRA PROPERTY SECTOR FUND4,158,4000.51% 4,158,4000.51% (+0.51)0 0
25บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund0 (-5.52)45,000,0005.52% (+5.52)0 0
26CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 (-3.10)25,296,4003.10% (+0.30)22,787,2002.80% 22,787,2002.80%
27บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH0 (-2.67)21,755,0002.67% (+2.67)0 0
28บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC0 (-2.29)18,671,5002.29% (+2.29)0 0
29บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 40 (-1.98)16,142,3001.98% (-0.11)17,030,8002.09% (-0.37)20,008,3002.46%
30บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR0 (-1.87)15,273,5001.87% (+1.87)0 0
31บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Non-Par Fund0 (-0.61)5,000,0000.61% (+0.61)0 0
32บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-6.84)55,700,0006.84% 55,700,0006.84%
33กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจีค อินคัม ฟันด์0 0 0 (-0.53)4,281,2000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง