ข้อมูลหุ้น GSTEEL

บริษัท บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่ เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2634-2222
โทรสาร 0-2634-4114
เว๊บไซต์ www.gsteel.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน