คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GLOW

บริษัท บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ ชั้น 38 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ - พาร์ควิง เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2670-1500-33
โทรสาร 0-2670-1548-9
เว๊บไซต์ www.glow.co.th
ราคาหุ้น 89.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,462,850,393
No. ShareHolder (GLOW) วันที่ 03/05/19 วันที่ 09/07/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด792,279,77354.16% 792,279,77354.16%
2บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)218,696,26014.95% (+14.95)0
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด106,398,3237.27% (-0.25)110,053,0827.52%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED49,515,3563.38% (-0.24)52,943,5253.62%
5สำนักงานประกันสังคม31,408,0002.15% 31,408,0002.15%
6STATE STREET EUROPE LIMITED24,983,2551.71% (-0.50)32,396,9752.21%
7นาย พิชัย นิธิวาสิน20,103,1001.37% (+0.41)13,999,0000.96%
8THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED13,380,3680.91% (+0.91)0
9บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด12,855,5000.88% (+0.88)0
10บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,000,0000.68% (+0.68)0
11DEUTSCHE BANK AG, LONDON PRIME BROKERAGE9,335,9000.64% (+0.64)0
12บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด8,000,0000.55% 8,000,0000.55%
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED7,720,4000.53% (-0.02)8,042,0290.55%
14ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.0 (-14.95)218,696,26014.95%
15NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 (-0.69)10,148,9000.69%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง