คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GLOW

บริษัท บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ ชั้น 38 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ - พาร์ควิง เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2670-1500-33
โทรสาร 0-2670-1548-9
เว๊บไซต์ www.glow.co.th
ราคาหุ้น 91.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,462,850,393
No. ShareHolder (GLOW) ข้อมูลประจำวันที่ 09/07/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด792,279,77354.16%72,493,599,230-198,069,943
2ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.218,696,26014.95%20,010,707,790-54,674,065
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด110,053,0827.52%10,069,857,003-27,513,271
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED52,943,5253.62%4,844,332,538-13,235,881
5STATE STREET EUROPE LIMITED32,396,9752.21%2,964,323,213-8,099,244
6สำนักงานประกันสังคม31,408,0002.15%2,873,832,000-7,852,000
7นาย พิชัย นิธิวาสิน13,999,0000.96%1,280,908,500-3,499,750
8NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC10,148,9000.69%928,624,350-2,537,225
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED8,042,0290.55%735,845,654-2,010,507
10บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด8,000,0000.55%732,000,000-2,000,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง