ข้อมูลหุ้น GLOCON

บริษัท บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2712-5487-88
โทรสาร 0-2712-5750
เว๊บไซต์ www.glocon.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน